Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Второто пришествие на Антихриста - Въведение

Книгата, която вече държите в ръцете си, е продукт на над тригодишни проучвания (2005-2008). Тя черпи от материали, които са публикувани в redmoonrising.com, първо като поредицата „Откритието в Гиза”, а след това в „Пророчества за „Асириеца””, която беше публикувана на уеб сайта на Том Хорн през януари и февруари 2008 г.

Форматът, от който представям тази информация, е нов и беше разработен в над десетседмично Библейско проучване върху Битие и Откровение, от което аз бях част през пролетта на 2011 г. Този опит, както и насоките и подкрепата от моята съпруга и множество близки приятели, спомогнаха да се уверя, че времето е настъпило да пусна тази информация като книга, която ще достигне до много по-широка публика. Но преди да започнем, искам да споделя няколко думи за проучването върху последните дни и изучаването на Библейските пророчества като цяло.

Проучванията върху последните дни, ако не са напълно ръководени от Светия Дух, могат лесно да породят депресия, разочарование и страх. Тези, които фокусират живота си върху разкриването на плана на дявола, без оглед на небесния план, често могат да развият пораженческо отношение към християнския живот. Истината е, че ако гледаме към небето, няма абсолютно никакви ограничения какво може да постигне Църквата в последните дни. Искам тази реалност да е кристално ясна на всеки читател, понеже вярвам, че изследванията на свършека на времето е област от изучаването на Библията, която често е била погрешно разбирана и злоупотребявана през годините.

От една страна, Иисус постоянно заповядвал на последователите Си да „Бдят!” и да са готови да различат знаците на времената, тъй че Денят Господен да не дойде като изненада за людете Му. Но от друга страна, „бденето” никога не е било давано като оправдание да станем лениви по отношение на проповядването на Евангелието, изцеряването на болните, обичането на ближния и другояче разширяването на Царството Небесно по цялата земя.

Струва ми се, че има две крайности по отношение на края на времето в Църквата днес и се надявам да въведа тази книга чрез полагането на такова усърдие на правилното ѝ място и с подходящия баланс чрез първостепенен акцент върху Евангелието.

От консервативната евангелистка страна, която акцентира върху „Библейското учение”, сякаш има много спекулации върху настоящи събития и много фокусиране върху знаците на времената, що се отнасят до Библейските пророчества. Тези с тази перспектива сякаш си мислят: Знаем, че нещата се влошават, но това е добро, понеже знаем, че колкото по-лошо става, толкова по-близо сме до деня, когато Иисус ще навлезе в нашата атмосфера и ще призове Църквата Си горе и ще ни спаси в небето!

От харизматичната/Петдесятна страна, която акцентира възстановяването и даровете на Светия Дух, „манталитетът на грабването” на евангелистите често е осмиван, понеже сякаш поражда бездейност и съпротива към възстановяването. Много харизматици сега приемат перспективата на „частичния претерист”, която омаловажава съдбите от Откровение и поставя повечето от тях в миналото. Дори се появява перспектива за последните времена, която спори за „победителска есхатология”, в която Църквата ще триумфира над светските системи в последните дни и ще подготви пътя за мирно завръщане на Иисус.

Вместо да посочваме негативите на всяка от тези перспективи, нека погледнем позитивите и да видим как Бог подготвя Църквата Си за неизбежното единство, което е предречено от Павел в Ефесяни 4:13.

Днес, повече от всякога, се нуждаем от заповедта на Иисус да „Бдим!”. Иисус ни е дал няколко много важни знака и добра информация, за да не бъдем изненадани, когато настъпи времето Бог да съди земята. Тази реалност на неизбежния съд в края на времето и последните дни на изпълнение на седемте Печата, седемте Тръби и седемте чаши от Откровение, както и на последния период на три и половина годишното глобално царуване на Антихриста, е потвърдено от самото Писание. Не само са потвърдени тези истини от Писанието, но са потвърдени и от апостолическото предание в писанията на Отците на ранната Църква. Великомъченикът Поликарп, който бил избран за пръв Епископ на Смирна, бил ученик на апостол Йоан. Иреней бил ученик на Поликарп, а Иполит бил ученик на Иреней. Тези двама мъже – Иреней и Иполит – които проследяват личното си разбиране на края на времето чак до автора на Откровение, пишат обширно за Антихриста и последните дни и това, което са написали, потвърждава основните догми на пред-хилядолетната футуристична перспектива върху края на времето, която е приета и преподавана от повечето консервативни евангелисти. Всъщност, още първият пълен коментар върху книга Откровение, оцелял до днес, който бил написан от Викторин Петавски около 260 г.сл.Хр., също потвърждава същите тези истини.

Ето основната реалност накъде се е запътил този свят, както е обяснена от великия китайски Библейски учител Уочман Ни в книгата му „Не любете света”: „Има духовна сила зад тази световна сцена, която посредством „което е на света”, се стреми да оплете човеците в системата си. Следователно не само от греха трябва Божиите светии да се пазят, но и от княза на този свят. Бог гради Църквата си към нейното съвършенство в царуването на Христа над вселената. Едновременно, съперникът му строи тази световна система към празната ѝ кулминация в царуването на антихриста”.

Християните не са подведени да очакват и да отбелязват множеството знаци, които се изпълняват навсякъде около нас до момента на идващото на „царуване на антихрист”. Проблемът се появява, когато християните вярват, че трябва да реагират на всяка нова схема на дявола, като се тревожат или обиждат и като отговарят със страх или насилие. Истината е, че ако мисленето ни си остане толкова плитко, то ние ще си останем постоянно отклонени и отплеснати от новинарските репортажи чак до Деня на страшния съд.

Харизматичната страна на Църквата прегръща даровете на Светия Дух и петорното служение на Апостолите, Пророците, Благовестителите, Пастирите и Учителите (Ефесяни 4:11). Учението им за края на времето е много широкообхватно, но като цяло не се отнасят с конспиративни изследвания, таблици на скърбите и безкрайни спорове за времето на грабването. Акцентът им продължава да бъде разширяването на Царството Небесно във всички аспекти на обществото от силата на Светия Дух.

Да, дяволът има план за края на времето, но също и Иисус! Ако можем да останем будни за знаците на времената, но да запазим фокуса си върху небето и ушите си отворени за Светия Дух, то можем да продължим напред като Тяло Христово с план и цел, които ще принудят дявола да реагира на нас.

Вярвам, че консервативните евангелисти се нуждаят от пробуждащ зов по отношение на реалността и силата на Светия Дух, докато харизматиците трябва да се приземят върху здраво учение за края на времето и да внимават за знаците на времената. Молитвата ми е тази книга да помогне за доближаването и на двете от тези цели и да донесе по-голямо разбиране и единство на Църквата на Иисус Христос.

Абсолютно съм убеден, че Благовестителската история, която се намира в Библията от Битие до Откровение е една удивителна, епична драма, без паралел в която и да е художествена творба или в каквото и да би могло да си представи човешкото сърце. Тя в основата си е любовна история, с много сюжетни обрати и превратности, изпълнена с герои и злодеи, загуби и триумфи, и истински и лъжливи Спасители. И удивителното е, ние сме част от нея! Историята е към края си, към едно последно кресчендо на свръхестествен конфликт, и аз наистина вярвам, че днес е най-вълнуващото време да си жив в историята на света!

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Go Back

Comment

View older posts »