Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Второто пришествие на Антихриста - Двадесет и трета глава: ...Там ще се съберат орлите

Култът към Озирис започнал със смъртта на Нимрод около 3100 г.пр.Хр. Не знаем къде точно бил убит, въпреки че египетските текстове може и да имат отговор. Знаем обаче, че бил „посечен с меч” и че тялото му било занесено в Египет. Много различни култури съхранили спомена за Нимрод, но само Египет твърди, че винаги е притежавал трупа на този позорен цар. За египтяните Озирис винаги бил „Мъртъв” бог, почитан като най-първата им мумия, но те продължили да поддържат очакването на евентуалното му възкресение и завръщането на предишното му величие.

Извън Египет, други култури създали митология на Нимрод, в която той умрял или по някакъв начин се спуснал в подземното царство, но след това го завладял и се издигнал до цар на небето и водач на боговете. Такъв бил споменът за Нимрод, запазен от шумерите (Нинурта), вавилонците (Мардук), асирийците (Асур) и от финикийските царства Тир (Херакъл), Библос (Адонис), Сидон (Ешмун) и Угарит (угаритски Ваал). Тази история била правдоподобна, понеже тези култури нямали труп, който да обори историята им за „възкресение”. Виждаме, че чрез тези култури тази версия на Нимрод станала основата на широкоразпространения мотив на „Умиращия и възкръстващ бог”, с който светските изследователи толкова се забавляват за сметка на християнството.

Гърците са напълно друг случай. След като Александър покорил Близкия изток, гърците били потопени във всички тези различни версии на Нимрод и се постарали да почетат тези чужди богове, като ги поставили в собствените си божествени родословия под водачеството на Зевс. По този начин те приели Аполон от ранния му шумерски произход, Дионис от Крит, Хераклъл от Тир, Адонис от Библос, а след това асимилирали отделните истории за всеки един от тези герои-богове. Митологът от двадесети век Джоузеф Кембъл видял цялото това объркване и създал теорията си за „Героят с хиляди лица”. Историческата основа на този герой, без Кембъл да знае, бил Нимрод – най-влиятелната фигура, ходила по земята преди Иисус Христос. Грешката на Кембъл била в отричането на историческия Иисус и смесването на „историята на Иисус” с разните разкази за Нимрод. Истината е, че Иисус не е бил копие на езичническата митология на „Умиращия и възкръстващ Бог”; Той е пратеният от небето Отговор на тази голяма заблуда.

Връщайки се в Египет, виждаме че трупът на Озирис първо бил държан в Горен Египет няколко века, но след това, при Четвъртата династия, около 2600-2500 г.пр.Хр., трима последователни царе построяват масивния „Некрополис в Гиза”. Думата некрополис означава „град на мъртвите”. Конвенционалната египтология учи, че всяка една от трите пирамиди била построена отделно, без никакъв единен план, като гробници за царете, които ги построили: Куфу, Кафре и Микерин. Това „ортодоксално” вярване има дупки и аз вярвам, че видимите и историческите доказателства са повече от достатъчни, за да се докаже, че комплексът в Гиза е бил построен от египтяните чрез използването на единен и обширен план, за да отразява съзвездието Орион и да бъде велик паметник и гробница на „бога” Озирис, който бил техният „Цар на царете” и „Господар на господарите”.

Великата пирамида в Гиза била първото построено от знаменитите „Седем чудеса на древния свят” и е последното останало, тъй като всички други са изчезнали. Вярвам, че някъде, или във или под Великата пирамида, се намира скритата камера с мъртвото тяло на Озирис, когото познаваме като Нимрод – първият и последният от седемте царе на Сатана. Тази камера чака тихо момента, когато ще бъде открита и отворена и съдържанието ѝ бъде разкрито като най-великото археологическо откритие в историята на света.

Разкриването на Антихриста

С този вероятен сценарий за края на времето наум, нека погледнем описанието на Павел за разкриването на Антихриста:

А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.

Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това? И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира, - тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби  тогава, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение.  И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата.  (2 Солуняни 2:1–12)

Апостол Павел е много ясен, че Антихристът няма да се разкрие, докато „възпиращият” не се отдръпне. Казва също, че Антихристът ще се разкрие преди да започне „Господният ден”.

Има голямо объркване за това към какво се отнася „отстъплението” и кой или какво точно е „възпиращият”. Аз съм съгласен с изследователите на Библията Алън Бийчик и Робърт Х. Гъндри, които заключават, че „отстъплението” по никакъв начин не се отнася до грабването на Църквата, или до „отстъплението от вярата”, или до махането на Светия дух от земята, а просто се отнася до „отдръпването” на „възпиращия”, което ще позволи разкриването на Антихриста. Ето какво има да каже Гъндри:

„Да се отмахне отсред” [или „се отръпне”] не изисква махане от света. „Отсред” по-буквално означава „среда”. Задържащият стои по средата, т.е. между личността на Антихриста и разкриването на Антихриста. Сякаш Антихристът е застанал в кулисите и няма търпение да се появи на историческата сцена. Но Светият дух блокира входа до определения момент, когато ще се отдръпне и ще позволи на човека на греха да стъпи на сцената пред възхитените очи на човечеството. Вероятно погрешното разбиране на израза „да се отмахне отсред” като страдателен залог е подпомогнало идеята за напускане на света преди голямата скръб. Изразът не е в страдателен залог. Ленски схваща значението точно с идиоматичното интерпретиране „да се отдръпне”.

Преди трупът на Нимрод да се разкрие на света, има някаква свръхестествена сила, която първо трябва да се отдръпне. Това може да е Светият дух или всъщност може да бъде ангелска духовна сила. За този древен цар си има роля и цел и Бог ще осигури защитата му, било директно, било като му позволи да бъде сатанински опазен през вековете. Вярвам, че тази свръхестествена сила е спомената от древните египтяни като силата, която пази тялото на Озирис. Да погледнем следните Текстове от саркофага, които говорят за телесните му останки:

Заклинание от Текстовете от саркофага 1080

„Това е запечатаното нещо, що е в мрак, с огън около него, който съдържа оттичането на Озирис и бе положено в Ростау. Скрито е там, откакто падна от него, и това е, което слезе от него върху пустинния пясък; това значи, че каквото му принадлежи (тялото му), бе положено в Ростау...”

Заклинание от Текстовете от саркофага 1087

„Това е словото, що е в мрак. А за всеки дух, който го познава, той ще живее сред живите. Огън е около него, който съдържа оттичането на Озирис. А за всеки човек, който го познава, той не ще погине там, след като знае какво ще бъде в Ростау. Ростау е скрит, откак падна там... Ростау е (още едно име) на Озирис...”

Не мога да кажа точно какво е тази огнена „сила”, която пази „оттичането” на Озирис, но вероятно би могла да е подобна на ангелския пазител при портата на Едемската градина (Битие 3:24), който стоял на стража с „пламенен меч, що се обръщаше”. Каквото и да е, египтяните вярвали, че тялото на Озирис било/е свръхестествено закриляно.

Апостол Павел обяснява, че възпиращият ще бъде махнат „в своето си време”. Така че има си определено време тази свръхестествена защита да престане, което би позволило „окриването” на Антихриста.

Това, което предлагам, е че е необходимо да възприемем различно разбиране на последователността от събития, дадена от Павел, отколкото типично представяното от изследователите на Библията. Ето какво вярвам, че Павел иска да предаде, което се свързва с книга Откровение и други пророчества за края на времето, за да се даде следната времева линия:

1. Тялото на Антихриста ще се разкрие, когато свръхестествената сила, която го пази, бъде махната (2 Солуняни 2:7).

2. Господният ден ще започне при шестия Печат (Откровение 6:17).

3. Тялото на Антихриста ще бъде възкресено при петата Тръба (Откровение 9:11).

4. След това Антихристът ще утвърди Завета на Седемдесетата седмица от Даниил 9:27, който ще бележи началото на т.нар. „Седемгодишна скръб”.

5. Първата половина от Седемдесетата седмица ще включва ефектите от съдбите на петата и шестата Тръба.

6. Антихристът ще установи престола си в Божия храм по средата на Седемдесетата седмица (2 Солуняни 2:4).

7. Антихристът ще наложи Белега на Звяра по време на втората половина на Седемдесетата седмица, а след това ще бъде унищожен при Второто пришествие на Иисус.

Тайната камера

Естеството на разкриването на Антихриста е нещо, което вярвам, че Иисус пряко адресира и го поставя в контраст с естеството на Своето разкриване от небето.

Възможността Антихристът първо да се разкрие като труп е представена от Иисус в проповедта Му за края на времето, известна като „Елеонската беседа”. Той говори за Лъжехристи и Лъжепророци, а след това прави забележка, казвайки „Ето, казах ви отнапред!”, което в друга версия е преведено като, „Ето, предсказах ви!” С други думи, Иисус казва на учениците Си, „А сега внимавайте! Давам ви важна информация, която ще ви позволи да устоите на всички лъжливи слухове за завръщането на Христа!”

Ето какво казва Иисус:

Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е – не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески; защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите. (Матей 24:23–28)

В този пасаж от огромно значение Иисус ни предупреждава да не вярваме, когато някой дойде и твърди, че Христос е намерен в пустинята в тайна камера. След това казва, че когато истинският Христос се завърне, ще бъде видян от всички едновременно, като светкавица, проблясваща в небето, докато лъжливият Христос ще бъде открит като труп в тайна камера в пустинята, където ще са се събрали „орлите”.

Символиката на „орлите” изобразява водачество и власт, както са били разбирани в гръцкия и римския свят по времето на Иисус. Събирането им над „мършата” сякаш са лешояди се свързва с Антихриста като демонично причастие. Това са силните хора на земята: царе, президенти, финансисти и изпълнителни директори, напълно отдали се на „похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска”, и са заблудени да повярват, че трупът, около който са се събрали, е техният Месия, от когото черпят духовното си препитание.

В страниците, които следват, ще започнем да разкриваме как този сценарий вече се очаква от тайните общества, които са поддържали поклонението към Озирис през вековете. Тези велики хора наистина очакват „богът” им да бъде открит скоро във или близо до Великата пирамида в Гиза.

Тъмно отражение #13:

Иисус Христос ще се разкрие като Живия Бог от небето и всяко око ще Го види.

Антихристът ще се разкрие като Мъртъв бог, скрит в тайна камера в пустинята, където великите хора на света ще се съберат да го видят.

Възкресението на Антихриста

Свидетелството на Иисус съответства на свидетелството на Павел по няколко начина. И двамата говорят за заблуждаващи „знамения и чудеса” във връзка с Антихриста, както и двамата говорят за естеството на „разкриването” на Антихриста. Павел пише, че злите ще приемат Антихриста, „задето не са приели любовта на истината”. Той казва, че заради отхвърлянето им на Истината, което се случва първо, след това Бог „ще им прати действие на заблуда”, която ще ги накара да „повярват лъжа”.

В стих 11 гръцката дума „лъжа” трябва да се превежда като „лъжата”. Това е лъжа в единствено число, в която злите ще повярват. Това ще бъде донесено от „действието на заблуда”, което е energeian planes на гръцки, което буквално се превежда „енергия на заблуда”. В целия Нов завет думата energeia винаги се отнася за свръхестествена енергия.

С други думи, Бог ще освободи свръхестествена енергия на заблуда, която ще накара тези, които вече са отхвърлили „Истината”, да повярват на „Лъжата”. Енергията, за която говори Павел, е, вярвам, енергията, която прави тялото на Антихриста да бъде възкресено, след като душата на Антихриста е пусната от Бездната.

Възкресението на този пет хиляди годишен труп, ще смае света и ще го накара да се покори и да се кланя на Антихриста. Да погледнем отново описанията на възкресението на Антихриста в Откровение:

„И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра (Откровение 13:3).

„Звярът, който ти видя, беше и го няма; той ще излезе от бездната, и ще загине; и ония земни жители, чиито имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува” (Откровение 17:8).

Пътят, Истината и Животът

В Йоан 14:6 Иисус от Назарет прави поразителното заявление, че Той е „Пътят, Истината и Животът”, казвайки че никой не доходжа при Отца освен чрез Него. Иисус твърди, че е олицетворението на Истината, а след това казва, че след като се възнесе на небето, ще продължи да освобождава „Духът на Истината” (Йоан 14:17) към Своите хора на земята.

Павел пише, че ще има енергия, пусната от Бога-Отец, която ще накара тези, които са отхвърлили „Истината”, да повярват на „Лъжата”. По-рано в тази книга нарекох дявола „Баща на лъжите”. Технически, стихът който беше цитиран, всъщност назовава дявола баща на „Лъжата”, единствено число: „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата” (Йоан 8:44).

Ако Бог е бащата на Иисус – Истината, то Сатана е бащата на Антихриста – Лъжата. Антихристът е олицетворението на „Лъжата”. Той е този, който ще бъде възкресен и ще му се даде сила да заблуди отхвърлящия Христа свят по време на Господния ден.

И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата (2 Солуняни 2:11–12).

Добрият пастир

Едно от най-умилителните изображения на Иисус е като Пастир в дълга роба, със сандали на краката и държащ гега в едната ръка и агне в другата. Тази идилистична картина всъщност идва от Самия Иисус:

Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха. Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие.

Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за овците; а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците.

Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават.  Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца; и душата Си полагам за овците. (Йоан 10:7–15)

Тъмно отражение #14

Иисус Христос е истината.

Антихристът е Лъжата.

Символиката на този „Пастир” била добре позната в древния свят, както обяснявам в една онлайн поредица: „Един от най-обичайните мотиви, който бил използван в езичническия свят, за да опише отношението на човечеството с боговете, била метафората за пастир и стадото му. В диалога си с Критий Платон пише: „[боговете] се грижеха за нас, техните кърмачета и собственост, както пастирите се грижат за стадата си”. В шумерската култура на ранните царе се гледало като на пастири, които властвали над хората от името на боговете; например, цар Гудеа бил „пастир”, който царувал от името на бога Нинурта, а Ур-Намма наричал себе си „пастир на Енлил””.

Иисус твърди, че е най-добрият „Добър Пастир”, който бил готов да даде Собствения Си живот в името на овцете си. След това Иисус поставя себе си в контраст с Антихриста, когото описва като „наемник, който не е пастир’, който изоставя стадото. Това предсказание за Антихриста всъщност идва от старозаветния пророк Захария, който пише:

Защото ето, Аз ще поставя пастир на тая земя, който не се грижи за загиващите, загубените няма да търси и болните няма да лекува, здравите няма да храни, а месото на тлъстите ще яде и копитата им ще откъсне. Горко на невредния [idol] пастир, който оставя стадото! Меч върху ръката му и върху дясното му око! ръката му съвсем ще изсъхне, и дясното му око съвсем ще потъмнее. (Захария 11:16–17)

Думата на иврит за „идол” в „идол [безвредния] пастир” е eliyl. Това е същата дума, която е преведена като дявол в превода на Септуагинтата на Псалм 96:5. Това, което виждаме, е че пророк Захария предсказва, че на един зъл, демоничен, идол-пастир ще бъде дадена власт на Израил за кратко време и той ще злоупотреби със стадото.

Интересното около този пастир обаче е, че той очевидно ще носи на ръката си рана от меч и ще има сляпо дясно око. Някои изследователи на Библията вярват, че също както Иисус носи раните от смъртта Си, така и Антихристът ще носи раните от смъртта си, след като бъде възкресен. Ако това е вярно, то следното Тъмно отраженние може да се приложи за Иисус и Антихриста:

Тъмно отражение #15:

Иисус Христос носи раните от смъртта Си, които включват белезите от пирони на ръцете и краката Му и раната на хълбока Му. Антихристът ще носи раните от смъртта си, които ще включват изсъхнала ръка и сляпо дясно око.

Метафората за цар или владетел като пастир може да се срещне по целия Близък изток, но никъде не е по-изявена отколкото в древен Египет. За египтяните Озирис бил „Добрият пастир” във висша степен. Всъщност, в огромна част от репрезентациите на Озирис той е представен да държи (както може би сте забелязали) два иснтрумента, свързани с пастир: овчарската гега и овчарското млатило.

Ето обяснението на тези прибори, както е дадено от журналиста Джими Дън:

Гегата (heka) и млатилото или ветрило (nekhakha), са два от най-видните атрибути в царските одежди на древен Египет...

Гегата била тръстикова пръчка с извита дръжка, понякога позлатена и подсилена със сини бакърени обръчи. Вероятно идва от пастирския владишки жезъл. Йероглифната му стойност била „владея” Най-ранният пример за гега или heka скиптър идва от Абидос...

Млатилото било прът с три прикрепени мънистести шнура. Шнуровете можели значително да се различават, използвайки различни видове мъниста, а дължините между мънистата можели да се разделят до няколко сегмента. Млатилото се появява само на някои от най-ранните репрезентации на царски церемонии... То вероятно идва от пастирския камшик или мухоловка. Само че някои изследователи предпочитат да я разглеждат като ладанистерион – подобен на млатило инструмент, използван и до днес от пастирите в средиземноморския регион и другаде...

Известният саркофаг, който покривал мумията на цар Тут, е репрезентация на бога Озирис – богът, с когото Тутанкамон вярвал, че ще „стане едно” след мумификацията си и слизането в подземното царство. Озирис е „идол пастирят” от Захария, „наемният пастир”, когото не го е грижа за овцете, за когото сме предупредени от Иисус.

Тъмно отражение #16:

Иисус Христос е Добрият Пастир, който умря за овцете Си.

Антихристът е Злият Пастир, когото не го е грижа за овцете.

Към СЪДЪРЖАНИЕ

 

Go Back

Comment

View older posts »