Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Предговор

Откровение 17: 5 – И на челото ѝ имаше написано това име: Тайна; Великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

От „Битие” до „Откровение” името Вавилон се появява, отново и отново, през цялото Свето писание. Тук ще разкрием какво точно е бил Тайнственият Вавилон, как е оцелял и в какво се е превърнал днес. Ще разкрием как тази древна вавилонска система е всъщност истинският враг на Христовата църква. Ще разкрием как една система, започнала толкова отдавна във Вавилон, е оцеляла и е процъфтяла, че днес да манипулира много от процесите в нашия свят. Тук също така ще дадем един поглед върху слабопознати и иначе потулвани тълкувания на най-ранните истории на Библията.

Не, това не е „политически коректен” опит да бъде разводнено това, което хиляди години се е смятало за всекидневие в Библейските думи, нито пък е опит да се противоречи на това, което Библията казва; точно обратното. Тук подкрепяме Светото писание. Ценим Библията заради първоначалните думи и съдържание в нея. Проблемът с тълкуването на Библията е в множеството смисли, които се съдържат в оригиналния иврит, както и в нескопосаните опити на човешки същества да я превеждат на други езици.

Тук си помагаме с информация от най-различни древни, но изпитани източници, много от които помагат за допълването на тези Библейски истории. Същите тези източници ни помагат да разберем какво може би наистина казва Библията. Помощната информация от тези текстове вероятно може да хвърли достатъчно светлина и да ни позволи да навлезем в множество липсващи и изопачени елементи, които се съдържат в популярните библейски разкази, както и в библейските пророчества.

Защо е важна тази допълнителна информация? Вероятно елементи от нашата история може да останат скрити без нея; скрити, в по-голямата си част, зад „политически коректното” було на съвременното тълкувание. Властите и началствата, които подкрепят тази „Тайна” система на Вавилон, стотици години наред пречат на хората да разберат истинския смисъл, който се съдържа в Библията, с такива техники. Същите ези власти старателно се опитват да манипулират, променят и да потулват всичко – всичко, което смее да им се противопостави. Те искат да унищожат истинските думи на Библията поради една проста причина: тези истории, в своята цялост, биха могли да подкопаят и да изобличат „мисловната машина”, която са построили с течение на времето.

След като започнем да разбираме какво представлява Тайната Вавилон, както и тези други тълкувания, започваме да виждаме по нов начин какво наистина се случва в нашия свят днес.

И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

Матей 24:37

Това са думите на самия Иисус Христос, изречени към бъдещата Му църква. Както ще разкрием, възможно е да има паралел между начина, по който хората са живели в дните на Ной, и начина, по който хората живеят днес. По това време също така – времето на библейския Ной – древната система на Вавилон започва да процъфтява.

Тук ще започнем да разкриваме:

-  Какви точно паралели с „дните на Ной” виждаме отново и какво означава всичко това?

-  Дали елементи на тази древна система на политически и религиозен контрол отново са във възход, още веднъж?


Преди почти четири хиляди години, двеста-триста години след потопа на Ной, е имало опит хората да обединят света си в едно „световно” правителство, както и религия. Това първо голямо обединение на човечеството отбелязва синхронизацията на тяхната политическа и религиозна мисъл в един конгломерат – една идеология. Този конгломерат става основата за изграждането на известната Вавилонска кула, позната също като Вавилон.

Основателите на тази „световна” система са два персонажа от Библията: Куш и Нимрод. Тази кула става символ на суетата на човечеството – декларация за независимост от всяка Божия власт. Куш и Нимрод започват да се борят за контрол над всички процеси. Впрягайки религиозната и политичеката мисъл, те спомагат да се установи една система; система, която да се предава от едно правителство на следващото.

Въпреки опитите на Божиите хора да разрушат този контрол и влияние, системата продължавала, често в сянката на всекидневния живот. Дори, в редки случаи, е трябвало да мине в нелегалност – причината била, че по едно време цялата система на Вавилон била почти унищожена, (както ще видим).

Физическата кула, дори градът Вавилон, рухват с времето. Системата им на контрол на мисълта обаче продължава, проявявайки се бавно в това, което Библията нарича Тайна форма на Вавилон. Тази Тайна форма ще се асимилира в най-различни религиозни, политически и културни вярвания, които мнозина от нас познават и следват.

През цялото време, чак до днес, е имало хора с власт и влияние, които искат обединение на света в мисъл и дело. Ако „историята се повтаря”, както често прави, разбирането какво се е случило в нашата история е наистина ключът на диагнозата какво може би се случва в нашия свят в този момент. Начинът на живот от дните на Ной наистина сякаш отново изплува, вероятно чрез потомците на същите тези хора, които са го практикували много отдавна!

Как да разберем какво наистина се случва? Как да разпознаем истинското добро от злото? Отговорите са някъде там, заровени в Библията и другите древни текстове; просто трябва да се научим да ги намираме. Тук ще се потопим в множество рядко обсъждани истории, теории и гледни точки, много от които някога може да са били всекидневни. А сега са запратени върху прашните рафтове на древността. Някои се занимават с произхода на тази Тайна система, а много други се занимават с истории на хората, които са положили основите.

Както се каза, много истини днес са погребани под потулващото наметало на културната, политическата и религиозната догма. На тези, които се крият зад съвременните ни възгледи за „политическа коректност”, голяма част от тази информация може да им се стори погрешна, остаряла – дори обидна. Мнозина наричат всичко, което противоречи на собствените им възгледи, „омраза” или „безчувственост”, което обяснява защо толкова много от нас никога не са чували за тази информация. Слава Богу, все още ни е останала някаква религиозна свобода и можем да видим тези гледни точки, преди те също да бъдат абсорбирани от всеразрастващото се наметало на Тайната Вавилон.

Тук ще намерите скрита, трудна за намиране информация за:

ПРОИЗХОДЪТ НА ВАВИЛОН

– библейските персонажи, организирали тази първоначална система на Вавилон, и как стават толкова могъщи, че на тях се гледало като на богове и богини из целия древен свят.

ТЕОРИЯТА ЗА ПРАЗНИНАТА В СЪТВОРЕНИЕТО

– наистина може да има празнина от време между „началото” на библейското сътворение (Битие 1:1) и известните „шест дни” на сътворението, които следват, и какво означава това за цялата схема за ново тълкуване на Библията.

НЕРАЗКАЗАНАТА РАЙСКА ГРАДИНА

– неразказаните истории от Едем. Била ли е змията змия, или нещо повече – дори паднал ангел? Имало ли е нещо повече от случаен разговор между Ева и тази змия? По какъв начин би могла змията да съблазни Ева?

КАИН: СЕМЕТО НА ЗМИЯТА

– мистерията на Каин. Възможно ли е Каин да е бил от „семето на тази змия”? Какво влияние би имала тази последица за света тогава?

"ПТИЦИ” И „ЗВЕРОВЕ”

– мистерията на т.нар. „птици” и „зверове” в Светото писание. Дали Библията говори просто за животни тук, или хора? Какво значи всичко това?

ИСПОЛИНИТЕ В СВЕТОТО ПИСАНИЕ

– мистерията на „исполините” в Битие 6:4. Имало ли е физически великани, често познати като Нефилими, в онези дни на Ной? Каква е била ролята им за света тогава като цяло?

ДРУГИ ОЦЕЛЕЛИ ОТ ПОТОПА

– други оцелели от Ноевия потоп. Библията ни казва, че осем души са оцелели от потопа. Защо души, а не хора? Има ли библейски сведения, както и други, които да показват, че повече хора може да са се качили на Ноевия ковчег освен тези осем?

ИСАВ: НАСЛЕДСТВОТО НА НИМРОД

– как „факелът” на вавилонското величие и власт преминава от тези древни вавилонски водачи в друга влиятелна световна империя.

ВЪЗХОДЪТ НА ТАЙНА ВАВИЛОН

– как тази политическа и религиозна система се асимилира в други емпирични завоевания, други религии и дори в други култури, особено политическите и религиозните сили в авангарда на възраждането на тази Тайна Система днес.  

ПЪТЯТ НА КАИН

– как „Пътищата на Каин” продължават през всички култури във времето. Това, което започва като отрицание на Каин относно този свят, се разпространява в потомството му и отвъд него. Същите тези мисли и отношения са се просмукали отново в нашите култури.

„ПОЛИТИЧЕСКИ КОРЕКТНИЯТ” ВАВИЛОН

- „политически коректните” идеологии, на които често се натъкваме, всъщност имат своите корени преди потопа. Ще разкрием откъде идват много от политически приемливите ни идеали, кой или какво стои зад тях, както и паралели на тези древни времена със сега.

ПСИХОЛОГИЯТА НА ВАВИЛОН

– как хората са използвали тези древни идеали, за да манипулират другите. Тази манипулация, от своя страна, се разпространява като чума, докато, отново, по-голямата част от съвременния ни свят не попадне под същата тази система.

Тук покриваме теми от Райската градина до потопа на Ной; от ерата на Адам до ерата на Авраам. Наблягането на Вавилон идва по времето малко след Ноевия потоп. Религиозната и политическата система изоставят Бога и се съсредоточават чисто върху светски или езичнически елементи. Те приемат почти всяка мерзост и идолопоклоничество, осъдени от Божиите хора по онова време.

Причината днешният свят да се разпада е понеже хората отново се връщат на същите пътища, практикувани в дните на Ной – „пътищата на Кайн”. Двете съществуват паралелно.

Авторът неуморно е изследвал тези теми почти десет години, използвайки повечето апокрифни и псевдоепиграфични творби, които са достъпни. Тук имаме някои интересни отговори. Тези библейско-звучащи аргументи биха заинтригували – дори стреснали – читателя. Едно от нещата, които със сигурност ще направят, е да разтресат традиционното тълкувание и теориите за ранната ни история, особено на изложената в Библията.

Ако, като народ, се придържаме здраво към това, което винаги са ни учили, се откриваме за продължителна манипулация от другите. Това пречи на умовете ни да приемат други възможности, които може да изобилстват – криворазбрана „политическа коректност”. Това е единият от начините, по който древната система на Вавилон продължава да държи в хватката си населението (на света). Знанието е ключът!

Брет Т.

Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за празнината в Сътворението
Към Неразказаната райска градина
Към Кайн: Семето на змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възходът на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

 
 

Go Back

Comment

View older posts »