Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Психологията на Вавилон

1 Йоаново 3: 13 - Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.

Как хората в крайна сметка приемат порядките на Вавилон?

Всичко започва в човешкия ум! Хората от дните на Ной знаели за Бога и съдбата Му върху света. Следите от световния потоп са навсякъде. Някои от тези, които го преживели все още били живи. И при все това, били нужни само двеста-триста години тези хора да се съберат отново – обединени срещу Бога!1 Защо?

Какво накарало хората толкова бързо да се обърнат срещу Бога, който ги е създал? Какво стояло зад цялата им нарастваща враждебност? Просто – имало идеология, която се наливала в масите в голям мащам – същата идеология, която индивидуално довела до пълна промяна преди потопа. Това, в крайна сметка, отново довело до изкушаване на мнозинството от населението. Това станало тяхната древна версия на „политическата коректност”.


                               Култура – определение:

...шаблон на поведение, заучен, развит или по друг начин..., който е бил достатъчно ефективен, за да се смята за валиден и, следователно, да се преподава на новите членове като правилен начин за възприемане, мислене и чувстване във връзка с тези проблеми.

Едгар Х Шейн, Организационна култура и лидерство 201, стр. 1

Голямото „було”, зад което се крие Тайна Вавилон, и тогава, и сега, често включва „политическа коректност”. Определени гледища заливат обществото ни. Днес това е чрез пропагандната „машина” – прогресивно клонящи наляво масмедии, развлекателната индустрия и академичната общност. Политическата бомбандировка от тези канали на масмедиите има същия ефект върху света ни, както пропагандната „машина” на Хитлер през 40-те години на миналия век! Тогава хората били изкушени от определени идеологии и искали да се чувстват добре от това, че са „политически коректни” и затова започнали да приемат всичко, което влиятелните хора наоколо им казвали, че е правилно. Точно същото е и днес, само с по-различна богословска гледна точка.

Има един факт за човешкия ум – разделен е на две половини, с „ляв” и „десен” мозък. Едната или другата страна обикновено доминира над мислите на индивида. Тези с влияние на „десния мозък” често сякаш мислят със „сърцето” си, или с емоциите си. Те са по-страстни, артистични и отворени за нови преживявания. Тези с влияние на „левия мозък” обаче, често са склонни да мислят с „главата” си – с логични, рационални мисли; и по-малко емоции.

Странно, тези с влияние на „десния мозък” сякаш са успоредно разположени с тези, които приемат много от идеите на това „ляво” крило. Както се каза в Политически коректният Вавилон, тези които възприемат такива политически възгледи, често гледат на света по това колко съчувствено или честно е нещо, или какво въздействие би имало нещо върху индивидуалната им свобода. Отново, емоциите, съчувствието и идеологията на свободата често имат роля в много от тези случаи. Фактите често са от слабо значение за тези хора – възприятието е важно; как се чувстват.

Това, което започва да кара човек да следва тези мисловни модели, често започва в много ранна възраст – когато умът му е млад. Нужни са само едно-две травмиращи събития в детството, за да започне някой да се обръща към този начин на мислене. Несъмнено, на всички хора им се случват лоши неща. Важното е как реагираме на отрицателните аспекти. Новините и развлекателната индустрия около него, както и академичната общност, продължават да подсилват тези възгледи през всичките години на порастването му. Тези, които започват да слизат по „политически коректния” път на Вавилон и, в крайна сметка, „Пътищата на Каин”, накрая приемат същата нагласа, която много хора са приемали във Вавилонската кула.

Мнозина, които поддържат тези „леви” идеи, често искат света да е нещо сигурно и ясно, и просто не могат да приемат реалността, че не е. Всеки глупак може да види, че не сме еднакви – имаме културни различия и начини на живот, които ни разделят – някои могат да са чисто отрицателни. Наистина, всички ние трябва да се разбираме. Наистина, всички имаме права; но колективно, ние трябва да дадем нещо на обществото, преди да получим нещо от него! Много хора си мислят, че им се полагат „40 акра и муле” без да им се налага да поработят, за да го постигнат. Някои пищят, „къде ми е програмата” и „къде са ми парите”, но не могат да разберат, нито пък желаят да приемат, личната жертва. Наистина днес у много хора няма чест, в класическия смисъл на думата.

Наистина, животът не е честен, но също така трябва да осъзнаем, че е станал такъв заради греха на Адам и Ева. Светът ни е такъв заради човешкия грях, а не заради Бога. Някои хора искат постоянно да обвиняват Бога и другите за собствените си проблеми и провали. Наистина, случват се неща, които не са по наша вина в действителност, но по-често хората сами си създават проблемите.

Както при Каин, хората започват да си мислят, че светът се върти около тях, а не около Бога.

Тези „Пътища на Каин” наистина се връщат при нас – затворен кръг.

Какво да направим, за да спрем света ни от разпадане под тежестта на тези пагубни начини на живот? Първо, осъзнайте че е толкова лесно да „играеш жертвата”, както Каин направил, и да бягаш от действителните истини на живота. Толкова е лесно да изопачиш реалността на нещата, да се опиташ да избягаш от лична отговорност. Разберете, че не ви е виновен Бога. Бъдете силни; не се плашете от сянката си.

Точно това чувство за „права без усилие” източва парите и силата на всяко общество – това се е случило в миналото и е сринало толкова много култури и империи преди нас; и се случва отново днес.

Защо повече сред нас не могат да видят през това политическо „було” на Тайна Вавилон? Защо хората действат, както са действали, когато Семирамида и Нимрод управлявали? Защото има множество хора на ключови позиции около нас, които съзнателно или не допринасят за слепотата ни. На някой човек в медиите, например, може да не му харесва нещо или някого наоколо. Той ще направи политиката на цялата ситуация да изглежда като благоприятна за вярванията му, доколкото е възможно. Тези хора могат да направят репортаж по-скоро за изключението от правилото, отколкото за самото правило. Вместо да съобщят, че нещо работи в 99 случая от 100, те се концентрират върху единия път, когато не е проработило – само и само да направят системата да изглежда лоша. Това е един от най-лесните начини да се изопачи някоя история, да се разруши авторитет и да се насочат хората в дадена идеология!

След като някой, чрез тези манипулации, започне да се концентрира колко отрицателно е едното изключение, започва да взима предвид политическите мисли на агитатора и накрая се съгласява с него. Ето как идеологическата промяна постепенно манипулирала масите в нацистка Германия; ето как работи и днес.

Така в голям мащаб се стига до това, че порядките на Бога и Библията се изпочават и окалят. Бог и Библията сега стават „подтисник” на човека – начин да се отнемат индивидуалните права; начин да се задуши съчувствието! В резултат на това, хората вярват, че порядките на Вавилон и Каин ще станат ключа към „истинския” път към съчувствието и свободата!

Просто забележете колко много християнски ценности се отбягват днес – идеологиите, които заемат мястото му, са същите егоцентрирани, езичнически концепции.

Трябва да открием какви всъщност са „Пътищата на Каин”; трябва да разчетем какво всъщност идва от Вавилон. Колкото повече знаем, толкова по-близо сме до разбирането на истинската посока, по която светът е поел, както и древната сила, която постоянно ни води там!

Накрая трябва да си зададем няколко въпроса: откъде идват много от тези „политически коректни” идеологии и политически идеи,  ако не идват от Библията и Бога? Също, в каква посока ще ни отведат тези идеи в крайна сметка, ако не към Бога? Възможно ли е да ни водят не прогресивно напред, а  назад – към същото „световно правителство”, което някога било установено, много отдавна, някога, във Вавилон?

Във Възход на Тайна Вавилон това е обяснено с повече подробности.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон – Част 1
Към Произход на Вавилон – Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Каин: Семето на Змията
Към „Птици” и „Зверове”
Към Исполините в Светото писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон

                                    Бележки:
1Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 133.

 

Go Back

Comment

View older posts »