Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

2000 годишната „Книга на Исполините” описва как били унищожени Нефилимите

Преди повече от 50 години изследователи се натъкват на най-важните археологически открития на века, когато откриват хиляди древни свитъци. Сред тях намират Книгата на Исполините, която говори за Нефилимите и тяхното унищожаване.

Едно от най-важните археологически открития било направено в Кумранските пещери преди повече от половин век. Сред намерените артефакти имало хиляди антични свитъци, които предлагали извънредно важен поглед към нашето минало. Много от тези свитъци помогнали да се завърши един изгубен фрагмент от историята на Земята.

Но освен множеството свитъци, археолозите били изненадани, когато се натъкнали на рядък и необичаен текст: древен свитък, който описва смъртта на древните Нефилими. Наречена „Книгата на Исполините”, тя говори за създанията, които обитавали нашата планета в далечното минало и били унищожени.

Но какво са Нефилимите? Според конвенционалните историци, тези същества са митични създания, които в действителност не са съществували на нашата планета. Обаче, истината зад Нефилимите може би е по-мистериозна, отколкото всички ние сме си мислели.

Започвайки от началото, трябва да разберем, че дори днес, в 21 век, думата „Нефилим” не е напълно разбрана. През годините изследователите са предлагали множество етимологии, сред тях: „Падналите”, „Вероотстъпниците” и дори „тези, които правят други да падат”. Но независимо от името им и значението, енигматичните Нефилими отдавна се смятат за гигантски същества, които са обитавали нашата планета в далечното минало.

Има няколко древни текстове, които говорят за Нефилимите. Един от тези текстове е Книга Битие, която несъмнено описва тези мистериозни същества. По-голямата част от информацията, събрана днес, идва от апокрифната Книга на Енох. Тази древна творба исторически се приписва на прадядото на Ной.

Енох изиграва много важна роля в историята и, любопитно, е един от най-мистериозните персонажи в Книга Битие. Според Книга Битие, Енох живял изумителните 365 години. Той бил отнесен пред Бога и: „И ходи Енох по Бога, и изчезна, понеже Бог го взе”.

През това време се казва, че планетата ни е била населявана от „Ангели”, които години наред си взаимодействали със смъртните човеци, като накрая се кръстосали с „човешките дъщери”, което довело до създаването на раса същества, описвани като неестествено силни, сочени като гигантски хибриди, или Нефилими.

Но историите за Нефилимите се различават в Книга Битие и древните свитъци, намерени в Кумранските пещери. Книгата на Исполините – която между другото е непълна – предлага различна гледна точка за Нефилимите. Според древния текст, Исполините – Нефилимите – узнали, че заради буйните им нрави ги очаквало неминуемо унищожение. Те помолили Енох да говори от тяхно име на Бога.

Древните текстове разказват подробно как Нефилимите живели на Земята и създали хаос и разрушение. В един момент от историята започнали да имат пророчески сънища за Армагедон, докато страх обземал сърцата им. Според текстовете, първият от Нефилимите, който имал такива пророчески сънища, бил Махуей – Титанът, син на ангела Варакил. Според съня му, голяма плоча потънала под водата, а когато плочата изплувала, върху нея били останали само три имена. Вярва се, че това символизира Големия потоп и окончателното унищожение на всички освен на синовете на Ной.

2Q26 „[...] те потопиха плочата във во[дата...] 2[...] водите покриха [плочата...] 3[...] извадиха плочата от водата на [...]”

Нефилимите не били сигурни какво е значението на сънищата им и прекарали време в спор какво бил сънувал Махуей. Обаче не успели да разтълкуват значението. Не след дълго още двама Исполини, Охия и Хахия, синове на падналия ангел Шемяза, започнали да имат подобни сънища: Охия и Хахия сънували дърво, което било изкоренено напълно с изключение на три от корените му.

 „Тогава двама от тях имаха сънища; 4 и сънят избяга от очите им и те станаха и дойдоха до [... и разказаха] сънищата си и рекоха на събранието от [другарите им], че чудовищата; 6[...в] съня ми виждат точно тази нощ; 7[и имаше градина...] градинари и напояваха; 8[... двеста дървета и] огромни филизи излязоха от корените им; 9[...] всичката вода, и огънят изгори всичко; 10[градината...] Намериха исполините да им разкажат; 11[съня...]”

След като Исполините разбрали, че сънищата им са пророчески, потърсили помощ от Енох.

 „[... при Енох] бележития книжник и той ще ни разтълкува; 12 съня. Тогава другарят му Охия заяви и рече на Исполините, 13 И аз имах сън снощи, о Исполини, и ето, Господарят на Небето слезе на Земята; 14[...] и това е краят на съня. [Тогава] всички исполини [и чудовища] се изплашиха; 15 и повикаха Махуей. Той дойде при тях и Исполините го умоляваха и пратиха го при Енох; 16[бележития книжник]. Рекоха му, Върви [...] на теб, че; 17[...] чувал си гласа му. И рече му, Той ще [...и] разтълкува сънищата[...] Кол. 33[...] колко дълго трябва да живеят Исполините[...]

Само че Енох не бил вече на Земята, затова Нефилимите пратили един от тях на космическо пътуване. След космическото пътуване Махуей идва при Енох и отправя молбата си.

Забележете  особеното описание:

 „[... той се издигна във въздуха]; 4 като силен вятър, и полетя с ръцете си като ор[ел... остави зад себе си]; 5 населения свят и премина над Пустошта, голямата пустиня [...]; 6 и Енох го видя и повика му, и Махуей му рече [...]; 7 насам-натам за втори път към Махуей [... Исполините далеч]; 8 думите ти и всички чудовища на земята. Ако [...] да бихме узнали от теб тяхното значение [...]; 11 [... двеста дър[вета, които от небето [слязоха...]”

Ако анализираме горния текст внимателно, от него може да се извлече особено тълкувание: „Той се издигна във въздуха... с ръцете си като орел... остави зад себе си населения свят и премина над Пустошта...”

Интересно, много хора биха се съгласили, че описаното в този текст е пътуване, което води към космоса, оставяйки планетата отзад... описвайки останалата част от планетата, докато пътуващият напуска атмосферата на Земята.

Всичко това може да се обобщи от личната ни интерпретация, която в крайна сметка зависи от вярванията ни.

Връщайки се на Книгата на Исполините, разбираме, че Енох праща Махуей обратно на Земята, обещавайки единствено, че ще говори с Бога от името на Нефилимите. Само че плочите, които Енох праща в отговор не носят добри вести за Исполините:

4Q530 Фраг. 2 „Книжникът [Енох...]; 3 копие на втората плоча, която [Енох] пра[ти...]; 4 със самия почерк на Енох, бележития книжник [... в името на Бога великия]; 5 и свят, до Шемихаза и всичките [му другари...]; 6 нека ви е известно, че не [...]; 7 и нещата, които сторихте, и че съпругите ви [...;]8 те и синовете им и жените на [синовете им...]; 9 заради похотливостта ви на земята, и има върху вас [... и земята вика]; 10 и оплаква се от вас и делата на децата ви [...]; 11 вредата, която ѝ причинихте. [ . . . ] 12 догде не пристигне Рафаил, ето, разрушение [иде, голям потоп, и ще унищожи всичко живо]; 13 и всичко, що е в пустините и моретата. И значението на въпроса [...]; 14 върху вас заради злото. Но сега, разхлабете оковите, при[вързващи ви към злото...]; 15 и молете се”.

 

Go Back

Comment

View older posts »