Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Книгата на Енох и Нефилимите

От превода си през 1800 г. от древните текстове, открити в Етиопия през 1768 г., Книгата на Енох поражда вълнение в академичните кръгове. Съществуването на Енох е доказано и се споменава преди съществуването на църквата. Няколко нейни копия са открити през 1948 г. сред Кумранските ръкописи. Някои дори вярват, че можем да проследим истории, които имат големи прилики, чак до древен Шумер.

Части от Книгата на Енох разказват историята на злите ангели, които отвличали и се чифтосвали с човешки жени, което довело до създаването на хибридна раса, позната в светската и библейската история, като Нефилимите.

Първите части на книгата дават подробности за взаимодействието между падналите ангели и човечеството:

 „...И Семяза, който беше водачът им, им рече: „Боя се, че всъщност не ще се съгласите да сторите това и аз сам ще трябва да платя за големия грях”. И те всичките му отговориха и рекоха: „Нека всички се закълнем и да се обвържем с общи клетви да не изоставяме този план, но да сторим това нещо”. Тогава се заклеха всички и обвързаха се с общи клетви за това. А всичките бяха двеста; които слязоха в дните на Яреда на върха на планината Хермон и нарекоха планината „Хермон”, понеже на нея се бяха заклели и обвързали с общи клетви...”.

Ето как Нефилимите, тоест Исполините, били създадени според описанието в книгата:

 „... И те забременяха и родиха исполини, чиято височина беше триста ела: които изядоха всичките придобивки на човеците. И когато човеците не можеха повече да ги изхранват, исполините се обърнаха срещу тях и погълнаха човечеството. И започнаха да съгрешават срещу птиците и зверовете и влечугите и рибите, и да ядат плътта си един на друг и да пият кръвта...”

Във въведението на Книгата на Енох четем, че: „Енох бил праведен човек, чиито очи били отворени от Бога, че да вижда образа на Святия в небесата, които синовете Божии ми показаха, и от тях научих всичко и разбрах какво съм видял, но (тези неща, които видях), не ще (станат) за това поколение, а за поколение, що има да дойде”.

Докато покрива само първите четири стиха на Битие 6 (също вижте Битие 3:15, 2 Петрово 2:4-6, Юда 6-7), Енох описва тази история с големи подробности. Всъщност, можем да намерим списък с имената на 18 съвършени ангела – от всичките 200 – които извършили големия грях.

Интересно, този древен текст дава подробности и как тези паднали ангели научили човечеството как да прави мечове и ножове, щитове и нагръдници (металургия)... вълшебна медицина, сечене на корени (медицинска и халюциногенна употреба), заклинания, астрология, движението на луната, а също и как да бъде заблуждаван човек;

 „... И Азазил научил човеците как да правят мечове, ножове, щитове и нагръдници, и им направи известни металите на земята и изкуството на обработването им, и огърлици, украшения и употребата на антимон, и украсяването на клепачите и всички видове скъпоценни камъни и всякакви оцветяващи багри. И появи се много безбожие и развратиха се и отклониха се и поквариха се във всяко отношение. Семяза учеше на заклинания и сечене на корени, Армарос на разваляне на магии, Баракял учеше на астрология, Кокабел на съзвездията, Езекеел на движението на луната...”

По времето на Ной, „И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята”.

Страхувайки се от последствията, падналите ангели помолили Енох да се застъпи за тях пред Бога.

Но Бог използвал Енох, за да предаде присъдата на падналите ангели.

Бог не им простил, че научили човечеството да използва изкуството на магията и войната.

Това обаче е обобщено с големи подробности от пастор Крис Уорд.

 „Според Книгата на Енох (неканоничен текст), Бог осъдил ангелите за това, че направили Нефилимите. Бог разпоредил падналите ангели (Бдителите) да бъдат хвърлени в Тартар. Нефилимите също били осъдени и било определено телата им да се върнат в земята в покой, но душите им били обречени вечно да скитат по земята (като) скитащи духове...”

 

Go Back

Comment

View older posts »