Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - "Птици" и "Зверове"

Животни или хора?

Още една и често неясна гледна точка на Писанието включва още едно възможно погрешно разбиране от първоначалния иврит. В нашите "политически коректни" общества днес споменаването на следното бързо може да бъде посрещнато с враждебност или запушени уши. Тези обаче, които са живели в древната ни история, може да не са мислили по същия начин, както ние.

Преводачите на първоначалните библейски езици - иврит и гръцки - са се опитали да го направят с най-добри намерения. Те влагали най-добрите си способности и предубедени представи. Когато виждаме да се споменават "птици" и "зверове" в Библията, естествено, можем да предположим очевидното. Имаме доказателство обаче, от други различни древни текстове, дори от Библията, че би могло да не става дума просто за животни. Всъщност това би могло да са индивидуални групи от хора.

Някои може да не знаят, но древните писатели често оприличавали хората, които не харесвали, с "животни". Без да посочваме никого с пръст, древните евреи, които са записали думите на Библията, често мислели по много подобен начин. Впоследствие хората, които се опитвали да преведат Библията, много години след това, може да са правили грешки. Незнаейки, че това са човешки същества, може да са се опитали да преведат някои от споменаванията на "животни" като членове на животинското царство. Както ще видим, много пасажи в Библията може да значат нещо много повече.

Тази практика да се нарича някого "животно", се среща и днес, само че в разводнена версия. Поглеждали ли сте някого по неприятен начин и да го наречете "животно"? Мъжете понякога се фукат, че са "жребци". Някоя жена може да нарече неверен мъж "свиня". В Библията също има множество такива примери: "Защо сме считани като скотове, И станахме никакви пред вас?". (Йов 18:3). Думата за скотове в този стих е behemah. Тази дума на иврит може да е една от думите, които преводачите често са обърквали като животно. Отново, не сочим никого с пръст, а просто искаме да дадем примери как това може да се е появило. Забележете следния древен еврейски източник:

Има много видове сред Израил, които са наричани добитък и скотове. Едните са от страната на змията, а другите от страната на идолопоклоническите народи, които са като животни и диви зверове.

Зохар: 2 Бершит а29

Интересно, речниците като Мериам-Уебстър сякаш потвърждават това. Слабоизвестна, или архаична дефиниция на стадо е "човешки същества, особено накуп (в група)". Очевидно, някои от стадата в Библията, както ще видим, може да са били също така слуги на Адам в Едемската градина.

Скот, според горния речник, може също да се дефинира като "животно под човешки контрол, или презрян човек". Възможно ли е множество от тези библейски споменавания на скотове също да се отнасят към хора - тези, които също така са били определени да помагат на Адам? Същият този скот може също така да се дефинира като "нещо ужасно трудно за контролиране". Често на членовете на  древните общества, на които се гледало като на "диви" или идолопоклонически, се гледало по този начин: като на скотове.

Макар и преводачите да са мислели, че това са животни, ще видим ясно, че Bahemah, заедно с други староеврейски думи, всъщност биха могли да означават определени групи от хора:

Захария 8:10 Защото преди ония дни нямаше надница за човека или плата за животно (bahemah)...

-  кое животно бива наемано, или му се плаща?

Йона 3:8 Но човек и животно (bahemah) да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им.

-  кое животно знае, че е зло и вика към Бога?

Изход 19:13 Обаче ръка да се не допре до него, но той да се убие с камъни или със стрели, било то животно (bahemah) или човек...         
          
-  кое животно има ръце, освен човека?

Езекиил 29:11 Човешка нога не ще да мине през нея, нито нога на животно (bahemah) ще мине през нея...                                                    
                         
-  кое животно има крака?

Изход 20:10 A на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти (bahemah), нито чужденецът, който е отвътре вратите ти.

-  този стих се отнася само за хора и как те работят.

Йона 3:7 Човеците и животните (bahemah), говедата и овцете, да не вкусят нищо...

-  ако забелязвате, човеците и животните сякаш са групирани заедно обособено.

Нещо наистина странно става тук. Възможно ли е тези животни или bahemah, създадени около времето на Адам, да са някакви други групи хора? Това би ли значело, че Адам не е баща на всички по земята? Както видяхме в Неразказаната райска градина, може да е имало повече работници в градината от Адам и Ева. Тези други групи са наричани Пра-Адамити.

Знаем, че се споменават полски животни и птици в небето по времето на Адам. Точните староеврейски думи, преведени като животни и птици тук съответно са chay и owph. Въз основа на древни писмени доказателства, може да е имало четири-пет различни групи на земята по времето на Адам. Те са (в първоначалните им староеврейски имена):

"Chay (или животно) от Полето"
"Bahemah"
"Owph (птица) от Небето"
"Remes (или пълзящо) което Пълзи"
"Adam" (или адамити - групата, към която Адам принадлежи)

Възможно ли е това да са имената на действителни групи хора, присъстващи от създаването на Адам - които продължават да се появяват, отново и отново, през целия превод на Библията? Ако тези групи наистина са били хора, то Едемската градина и целият свят на Битие започват да изглеждат по съвсем нов начин. Също както тълкуванията на много истории в цялата Библия биха могли да получат съвсем нов смисъл.

Да видим друг пример:

Исая 43:20 Полските зверове (Chay) ще Ме прославят...   

-  кое животно знае как да прославя?

Ясно е, че тези споменавания сякаш сочат към нещо отвъд членовете на животинското царство.

Следните стихове сякаш се отнасят за това как, поне в Стария завет, Израилтяните е трябвало да се отделят от съседните групи хора (или народи). Това било необходимо, поне тогава, за да се изпълни пророчеството от Битие 3:15 - истинско и неподправено "семе" на Адам и Ева да се предаде до майката на Иисус (виж Каин: Семето на змията). Забележете как същите групи по-горе са упоменати по-долу:

Левит
20:22  Пазете, прочее, всичките Ми повеления и всичките Ми съдби та ги извършвайте, за да не ви избълва земята.
20:23  И да не ходите по обичаите на населението, което Аз изпъждам...
20:24  А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им, и Аз ще я дам на вас за притежание, земя гдето текат мляко и мед. Аз съм Господ вашият Бог, който ви отделих от племената
20:25  За това, правете разлика между чистите животни (Bahemah) и нечистите, и между нечистите птици (Owph) и чистите; и да не осквернявате себе си с животно (Bahemah), или с птица (Owph), или с какво да е що пълзи (най-вероятно Remes) на земята, които Аз ви отделих като нечисти.
20:26  И бъдете свети на Мене; защото Аз, Иеова съм свет, и ви отделих от племената...

Как може близостта до животни да направи нечия душа противна? Хората обаче могат да направят това. В контекста тези групи сякаш са сгушени с разговора за хора тук!

Тъй като Пророчеството от Битие 3:15 е изпълнено, и жертвата на Иисус наистина извършена, ("да смаже главата на змията"), нуждата групи от хора да се разделят по този начин не е толкова голям проблем, колкото преди. Това което е важно обаче, е че тези други групи хора е възможно да са съществували. И ако наистина са съществували, то имаме друго тълкувание на началото на Битие. Дали ако Адам наистина не е бил бащата на всеки, това би могло, впоследствие, да промени цялото ни възприятие за древния свят? Дали ако наистина е имало други групи хора, живи по времето на Адам, като тези Пра-Адамити; и някак са успели да оцелеят през Потопа, биха могли да играят роля в нашия свят още от тогава?

Бог споменава същите тези групи хора в сътворението, точно преди потопа, и малко след това, както ще видим в Други оцелели от Потопа. Възможно ли е да е имало много повече хора в дните на Ной, които да са оцелели през потопа му? Какви следи биха оставили изобщо след това в света си?

За да продължим в някаква времева рамка, трябва да се пренесем малко напред, до времето преди потопа на Ной. За да научите какво причинило този потоп, отидете на Исполините в Светото Писание.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Каин: Семето на змията
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

 
 

Go Back

Comment

View older posts »