Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Изчисляването на 666 - Предговор

ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА 666 И ВРЪЗКАТА МУ С АНТИХРИСТИЯНСКИТЕ СИСТЕМИ, НО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДНА ЛИЧНОСТ: ИДЕЩИЯТ АНТИХРИСТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ СВАЛЕН ОТ СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА

 

"Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест." (Откр. 13:18)

 

ПРЕДГОВОР

Тази книга цели две неща: (а) представянето на Христос като Семето на жената; (б) да вдигне завесата и да разобличи схемите на врага, който вече строява силите си за последния голям конфликт.

I. СЕМЕТО НА ЖЕНАТА.

Осма глава на "Притчи" свързва Христос, като Божествената мъдрост, със Сътворението, защото "Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало." (Йоан 1:3). Там Той всъщност е идентифициран с Божията мъдрост при Сътворението. Тази мъдрост има не само религиозна страна, но и чисто философска и научна; защото в Божието Слово религията и науката не се разглеждат откъснато. Подобни мисли са от човека; те не са Божии мисли.

Разглеждането на тази тема в книгата, що се отнася до философския ѝ аспект, се основава на Геометричната философия. И тъй като тази геометрична философия, намира първия си когнитивен експонент в движението на небесните тела, ние още повече настояваме, че в описанието на Сътворението (Битие 1:14), начинът по който фигурите на съзвездията са били проектирани, се разкрива пред нас и в него ни е даденo указание за Божиите цели. Освен това, геометрична алегория на думите в Светото писание пресича описанията на сътворението на света, обновяването му и възстановяването му, точно тъй подходящо, както езикът Божий приема формата на стих, вместо проза в други части. Освен това, числата в цялата Библия, било на големи цикли от време, в които Бог е пожелал да вмести човешката история, или като изразяване на човешките поколения, приемат особените математически свойства на това забележително явление, познато като преминаването на слънцето през дванадесетте зодиакални знаци, като целта е да се посочи към Агнеца и пирамидалния град, с който завършва Светото писание върху основите на дванадесетте апостоли на Агнеца. Оттам насетне дръзко поемаме в нова посока. Пренасяме войната в територията на врага. Ако Господ е с нас, не ще се уплашим от Голиат. Днешните християни обичайно губят време в отбиване на атаките на една псевдо-философия, наричаща себе си наука: философията на АКО. Тези атаки са с цел да се докаже чрез способите на науката, че Библията е лъжлива. Ние отговаряме, че Библията отвръща на тези самозвани философи на тяхната собствена територия, и ги обвиняваме, че пропускат фундаменталния факт на науката: преминаването на слънцето през дванадесетте знака на зодиака, и потвърждава, че единствено спускането от общото към частното, както ни учи Божието слово, може да ни предаде една цялостна философия, и че значението на всичко, което експерименталната философия ни е учила, ще бъде поставено във фокус и в множество частни случаи с много по-прости методи от тези, които обикновено се прилагат през деветнадесети век. Затова ние твърдим, че липсата на връзка между религията и науката се дължи единствено на пропуска на модерните философи на един факт, известен на всеки халдейски и египетски мъдрец.

Ние вярваме, че дори само този аспект на делото на Господа Иисуса Христа може да обори определени аргументи на соларно-митологичните агностици, които нападат Библията от дните на Волтер и Дюпоа до тези на г-н Ленг и г-н Стюард Рос, и ги оставя напълно безпомощни; също и че комбинираните разкази за Сътворението и Потопа, и бунта при Вавилон, дават пълно обяснение на произхода на гибелните системи на инициация и астрология, които изобщо не са изпускали от хватката си един свят, който по-специално са омайвали в продължение на повече от две хиляди години пр.Хр.

Накратко, твърдим, че цялото дело на дявола, съчетано в отричане и лъжа, застава осъдено и на показ от философията на "Битие" и на всичко основано върху него в цялото Свето писание.

 

2. СЕМЕТО НА ЗМИЯТА.

Искаме да изявим пред християните един огромен проблем, добре познат на скептика и философа, но с който те са слабо запознати, известен като великата тайна на тайните, и който е бил предмет на много спекулации и мисли сред учените хора векове наред. Имаме предвид Тайната на Мистериите. Халдея, Египет, Гърция, Гностиците, Розенкройцерите и Фримасоните ни показват непрекъснатия низ от хора, упорито пазещи тайна, тъй дълбока, че те никога не са я разкривали. Ние твърдим, че ще я извадим на показ. И това твърдение се основава върху прилагането на прост метод, който като че ли никой не е опитвал. Има една голяма енигма, дадена ни в "Откровение" - изчисляването на числото 666. Вярваме, че тази тайна ще извади наяве характера на опита на Сатана при изкушаването на Господа, както в началото на служението Му, така и в Гетсиманската градина - че Сатана е издигал доктрината на своето собствено обединение с Христос, и след като се проваля в това, започва да се опитва да убеди човечеството, че е успял, и ще доведе Антихриста именно с тази цел. И още, че той ще съчетае това с безпрецедентно и нечувано зло, като представи "Живият Един", като собствена емблема, която ще направи да бъде издигната в светилището в Йерусалим.

 

3. Човекът е бил създаден директно отговорен пред Бога за социалния си статут и тази отговорност след това е била въплътена в завета, който Бог прави с Ной. Сто и двадесет години по-късно във Вавилон се пръква заговор и върху него е наложено ограничение от Бога, което ще бъде вдигнато, когато бъдат постигнати целите, заради които е било наложено. Но едно тайно общество съществува от дните на Нимрод до настоящия момент, чиито скрити интриги са повлияли на посоката на историята, и чиято крайна цел е изпълнението на схемата на първоначалните конспиратори.

Не е необходимо да се позоваваме подробно в първата част от този труд. Категориите говорят сами за себе си и показват, че огромни организации окупират полето и се подготвят за настъпление, като ученията им са в директен сблъсък със Святото Слово на Бога. С Божие позволение тези системи са оставени да постигат целите си и да стигнат до върха на амбициите си, а след това да ги смаже чрез проявлението на СИЛАТА Си.

"Затова чакайте Мене, казва Господ, До деня когато се повдигна за да обирам. Защото решението Ми е да събера народите, И да прибера царствата, За да излея върху тях негодуванието Си, Всичкия Си лют гняв; Понеже цялата земя ще бъде погълната От огъня на ревнивостта Ми." (Соф. 3:8).

Най-скептични към всяка причина за тревога са привидните християнски учители - самодоволни в предполагаемия си прогрес, те се радват на своето "богати и уголемени в блага и нямащи нужда от нищо"; но тези, на които им се налага да се сблъскват с делата на света, гледат по друг начин. И са прави. Християнството според агностика е изчерпано и в известни органи на общественото мнение самохвално се твърди: "Ние живеем в епоха едновременно на Демокрация и Свобода на мисълта. Всеки организъм, който не се настрои към тези условия, е обречен на загиване". Настройването става бързо и от гледна точка на изучаващия пророчествата "загиването" се случва със същата бързина. Друго нещо, което доставя голямо удовлетворение, е че "Красиви обреди [във връзка с Майския стълб], датиращи чак до Езичническите ни предци, през последните години си възвръщат популярността, която са имали, когато Англия е била Мери". Друг известен есеист казва: "Теорията на "Откровение" се проваля, защото едно вдъхновено откровение не може да съдържа лъжи, а много от твърденията в Библията са видимо неверни, основно по отношение на произхода на човека". Това е изводът на г-н Ленг. Негова си воля. Ние стоим зад Словото Божие и декларираме срещу всички противници: "Нека Бог е истинен, а всеки човек лъжец".

Това са не само свидетелства за погрешно усърдие и отстъпление от Вярата, което в крайна сметка ще доведе до "Разрушаване на основите", доколкото "човек си въобразява суетни неща", но също така има индикации за разместване на пластовете в политическата сфера. Събитията се оформят за изблик, който изисква уменията и мъдростта на управниците, за да бъде избегнат. Всепризнат факт е, въпреки честите заявявания за Мир, Мир, че облаците на войната са надвиснали над Европа, често смущавайки подобни самодоволни мечти. "Наближаващата борба" е честа тема на дебат във всекидневната преса. Кризата е пред портите. Така поне казват тези, на които не им е дадено да говорят в лекомислен дух за такива неща, или пък с лека ръка да всяват тревога. Тези, които извеждат заключенията си от Божието Слово, са обвинявани в песимизъм, но дадените тук твърдения са от хора, заемащи най-високи постове, и следователно способни да прогнозират събития.

Следната реч на Лорд Уолсли е отразена във вестниците от януари 1889 г.: "Тези, които изучават картата на Европа и състоянието на нещата в Европа, сигурно чувстват, че над нас е надвиснал облак на войната, по-голям от всеки, който преди е надвисвал над Европа. Това означава, че когато тя избухне, а че ще избухне е така сигурно, както че слънцето ще изгрее утре - това означава война на изтребление, на разруха, между големи въоръжени нации, чието население е въоръжено и обучено да воюва". Също така, има сведения, че германският Император се е обърнал към армията си през април 1891 г. с тези думи: "Времената, в които живеем, са сериозни, и можем да очакваме най-лошото в идните години".

Това, значи, е перспективата според експертите, и те само потвърждават това, което Бог вече е определил да бъде краят на тази епоха.

Същият въпрос за господството на Четвъртата велика световна сила от пророчеството на Даниил, (силата, която уби Христос), издигната от Наполеон I, отново настоява за решение. Две царства в източната част, "Реещият се двуглав орел, символът на разделената империя, всяка от които си приписва високата титла на Цезар - Русия и Австрия - са заели бойна поза; докато в западната част, едноглавият орел, емблемата на господството над цялото, развява по подобен начин знамената на германския Цезар и ядосаната френска Република, чийто народ може всеки момент да се постави под егидата на Император. Пребройте войските ѝ; вижте оръжията ѝ; и тогава кажете, дали предсказанието на Даниил, изречено преди 2500 години, че тя ще е различна от всички преди нея, ужасна и страшна и изключително силна, е било "видимо неверно"!

В заключение ще заявим, че всеки от нас, въпреки че първоначално сам е работил по тази тема, вече години наред я изучаваме и обсъждаме заедно; и понеже съвместните свидетелства в стари дни са били специално благословени от Бога, не се подвоумихме да възприемем същия подход. Този труд се издава с едно единствено желание - да донесе чест и слава на името на Господа Иисуса Христа, благословения и единствения владетел, Царя на царете и Господаря на господарите.

 

АВТОРИТЕ

Септ., 1891г.

Към Част 1, Глава 1

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »