Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Космическият код описва хронологията на Земята преди и след Потопа

Ами ако човеците наистина са вид с амнезия? Ами ако не можем да си спомним истинския ни произход? Какви са шансовете една забравена хронология да съществува в нашата история? Мнозина вярват, че преди Потопа да помете сушата, на Земята е съществувала напреднала цивилизация. Мнозина вярват, че Потопът по някакъв начин е бил рестартираща точка за Земята.

Според мнозина Потопът завинаги е променил цивилизацията такава, каквато я познаваме.

Много хора изобщо не са наясно с факта, че произходът на Потопа е древен Шумер. От там историите за опустошителен потоп се разпространяват сред културите по земното кълбо. Независимо къде ще погледнем, Азия, Африка, Америка или Европа, ще намерим следи от истории, описващи опустошителен потоп, който помел сушата.

„Генезисът” от Ериду, който се вярва, че е бил написан около 2300 г.пр.Хр., е най-ранният известен разказ за Потопа, предхождащ по-популярния Потоп, обисан в Библейската книга „Битие”.

Но чудили ли сте се какво ли се е случило на Земята преди потопа? Мнозина вярват, че преди Потопа да помете сушата, на Земята са съществували напреднали цивилизации. Мнозина вярват, че Потопът по някакъв начин е бил рестартираща точка за Земята. Интересно, Зекария Сичин описва разказите преди и след Потопа в книгата си „Космическият код: Книга шеста от Хрониките на Земята”.

Събития преди Потопа

Преди 450 000 години
На Нибиру, отдалечен член на нашата слънчева система, животът е изправен пред бавно унищожение, тъй като атмосферата на планетата ерозира. Свален от Ану, владетелят Алалу избягва с космически кораб и намира убежище на Земята. Ток открива, че Земята има злато, което може да се използва, за да се предпази атмосферата на Нибиру.

445 000
Водени от Енки, син на Ану, Анунаките кацат на Земята, основават Ериду – Земна станция 1 – за извличане на злато от водите на Персийския залив.  

430 000
Климатът на Земята омеква. Още Анунаки пристигат на Земята, сред тях полу-сестрата на Енки – Нинхурсаг – Главен медицински офицер.

416 000
Тъй като добивът на злато запада, Ану пристига на Земята с Енлил, безспорния наследник. Решено е жизненоважното злато да се добива чрез миньорство в южна Африка. С теглене на жребий Енлил печели командването на Земната мисия; Енки е прехвърлен в Африка. При заминаването си от Земята Ану е предизвикан от внука на Алалу.

400 000
Седем работни селища в южна Месопотамия включват Космодрум (Сипар), Оперативен център (Нипур), Металургичен център (Шурупак). Рудата пристига с кораби от Африка; рафинираният метал се изпраща нагоре към орбитални станции, управлявани от Игигите, а след то ва се прехвърлял на космически кораби, които периодично пристигали от Нибиру.

380 000
С подкрепата на Игигите внукът на Алалу прави опит да установи господство над Земята. Енлилитите печелят Войната на Старите богове.

300 000
Анунаките, вършещи черната работа в мините, се разбунтуват. Енки и Нинхурсаг създават Примитивни работници посредством генетична манипулация на женски примат; те поемат ръчния труд на Анунаките. Енлил нахълтва в мините, отвежда Примитивните работници в Едим в Месопотамия. След като получава способността да се размножава, Homo Sapiens започва да се множи.

200 000
Животът на Земята е в упадък по време на нов ледников период.

100 000
Анунаките (Библейските Нефилими), за все по-голямо раздразнение на Енлил, се женят за човешки дъщери.

75 000
„Прокълването на Земята” – нов ледников период – започва. Регресивни човешки видове бродят по Земята. Оцеляват Кроманьонците.

49 000
Енки и Нинхурсаг издигат човеци с анунакско родословие, които да управляват в Шурупак. Енлил е бесен. Замисля унищожението на човечеството.

13 000
Разбирайки, че преминаването на Нибиру в близост до Земята ще породи огромна приливна вълна, Енлил кара Анунаките да се закълнат, че ще пазят предстоящото бедствие в тайна от човечеството.

Събития след Потопа

11 000 пр.Хр.
Енки нарушава клетвата, инструктира Зиусудра / Ной да построи  потопяем кораб. Потопът помита Земята; Анунаките наблюдават разрушението от орбиталния си кораб.

Енлил се съгласява да даде на човечеството сечива и семена; по платата започва земеделието. Енки опитомява животни.

10 500 пр.Хр.
На потомците на Ной са отпуснати три региона. Нинурта, първият син на Енлил, завирява планините и пресушава реките, за да направи Месопотамия годна за заселване; Енки си връща нилската долина. Анунаките си запазват Синайския полуостров за следпотопен космодрум; на планината Мория е установен контролен център (бъдещият Йерусалим).

9 780 пр.Хр.
Ра / Мардук, първородният син на Енки разделя господството над Египет между Озирис и Сет.

9 330 пр.Хр.
Сет залавя и разчленява Озирис,  възцарява се над цялата Нилска долина.

8 970 пр.Хр.
Хор отмъщава за баща си Озирис, като започва Първата война на пирамидите. Сет избягва в Асия, завзема Синайския полуостров и Ханан.

8 670 пр.Хр.
Несъгласни с пълния контрол на потомците на Енки над космическите съоръжения, Енлитите започват Втората война на пирамидите. Победителят Нинурта опразва оборудването от Хеопсовата пирамида.

Нинхурсаг, полу-сетрата на Енки и Енлил, свиква мирна конференция. Подялбата на Земята е препотвърдена. Управлението на Египет е прехвърлено от династията Ра / Мардук върху тази на Тот. Построен е Хелиополис като заместващ  град-маяк.

8 500 пр.Хр.
Анунаките установяват предни постове при портала на космическите съоръжения; Йерихон е един от тях.

7 400 пр.Хр.
Тъй като ерата на мир продължава, Анунаките дават на Човечеството нов напредък; започва Неолитният период. Полу-богове царуват в Египет.

3 800 пр.Хр.
В Шумер започва градската цивилизация, тъй като Анунаките отново основават там Старите градове, започвайки с Ериду и Нипур.

Ану идва на Земята на феерично посещение. Нов град, Урук (Ерех), е построен в негова чест; той прави храма му и жилището на обичната му дъщеря Инана / Ищар.

 

Go BackComment

View older posts »