Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Очарователната сила на долмените и менхирите, древни мегалитни чудеса

Монолитите, наричани също менхири, долмени или обелиски, са изправени камъни, които са били използвани да създават впечатляващи – мистериозни – структури по целия свят.

Тези масивни, очарователни древни монументи могат да се появяват поединично или в група.

През дългите отрязъци от изгубената история на човечеството, трябва да погледнем към времето, когато древните култури са успели – някак – да издигнат огромни мегалитни конструкции, използвайки каменни блокове, тежащи от 1 до 100 тона.

Древното човечество издигало различни видове мегалитни блокове, подреждайки ги също така както можели, възползвайки се от определени особености на някои от предложените камъни.

 „Примитивните” техники – сарказъм – позволявали на древните култури да преместват, поставят и нагласят различни скали, подреждайки ги в специфични редове, които, според масовите учени, били в съответствие с мислите, вярванията и убежденията на древния човек.

Но ако древното човечство е знаело нещо повече за долмените и менхирите, отколкото ние знаем днес?

Възможно ли е някои от тези мегалитни структури да са били индивидуално поставени на нашата планета, за да се оползотворяват естетсвените енергии на Земята? Възможно ли е древните култури да са знаели за съществуването не само на енергиите на Земята, но и на силите, които произхождат дълбоко във вселената?

В далечното минало, през вековете, древните култури издигнали някои монумента, които днес получават множество най-различни наименования, от  „Стоунхендж”, „долеми”, „могили” и „менхири”.

Много хора ще се съгласят, че повечето от тези „литни” постройки имат магически и метафизичен смисъл.

Всеки един монумент бил издигнат в определен ред и е имал значение, което днешните конвенционални учени не могат да дешифрират.

Тези очарователни мегалитни конструкции за забележителни с две основни неща.

Най-напред, размерите им са повече от очарователни, и второ, построени са преди хиляди години.

Днес изследователите смятат, че много от мегалитните монументи по света са продукт на древна цивилизация, която имала способността да издига такива монументи чак през 8000 г.пр.Хр.

Гьобекли Тепе, например, е една от най-очарователните древни структури, издигани някога от древния човек.

Разположен върху отдалечен хълм в южна Турция, се намира един от най-старите (ако не и най-старият) древни мегалитни храмове на нашата планета.

Там, заплетени масивни каменни стълбове, подредени в редица пръстени, се извисяват и гордо ни разказват една хилядолетна история, когато различни цивилизации са владеели планетата.

Вярва се, че масивните камъни са били изсечени от неолитни ловци-събирачи преди около 12 000 години, макар и последните доказателства да сочат към факта, че Гьобекли Тепе всъщност е било построено от много по-напреднало общество, отколкото изследователите желаят да приемат.

Въпреки че Гьобекли Тепе и Стоунхендж са само някои от примерите за мегалитни постройки, мегалитната идея се разпространила към Азия, Европа и дори Америките.

В някои региони мегалитите добили по-голяма значимост, отколкото в други, какъвто е случаят в Уелс, Шотландия и Англия.

В Ирландия и Шотландия стотици от тези монументи все още се извисяват, а много от тях са скрити под повърхността в очакване да бъдат открити и да будят възхита у съвременното общество.

Поглеждайки към скандинавските страни, ще видим, че множество подобни структури са намерени в Швеция, Норвегия, Дания и дори в Германия, но ако отидем на юг, ще намерим подобни структури в Португалия и Испания.

Интересно, само във Франция има над пет хиляди долмени и огромен брой менхири, разпръснати из страната.

Самият брой на тези структури ни дава представа за важността на тези древни структури и важната роля, която са имали в ранното общество.

Изправеният камък в Ер-Грах е едно от най-очарователните и въпреки това невъзпяти чудеса на древния свят. От мнозина то се смята за най-големия мегалит, издиган някога в историята, и е бил издигнат във Франция (Британия) някъде около 4700 г.пр.Хр.

Този очарователен мегалит тежал 280 тона, което означава, че дори за съвременните машини би било предизвикателство да го преместят и издигнат.

Вярва се, че Ер-Грах е стоял 700 години, преди да се стриши на четири парчета около 4000 г.пр.Хр.

Сякаш мегалитните структури са били глобален феномен, преди древните култури да започнат да издигат гигантски пирамиди по земното кълбо.

Много хора твърдо вярват, че менхирите са имали магическо и метафизично значение, като долмените или тумулите, макар и значението им да се различавало, тъй като менхирите служели като катализатор за телуровите и космическите енергии, след като тяхната структура била заровена дълбоко в земята, за да улавя енергията и да в свързва с тази на космоса.

Но също така, се вярвало, че тези масивни изправени структури впрягали космическите енергии и ги свързвали с тези на Земята.

Просто казано, те служели като ОГРОМНИ антени, свързващи нашата планета с вселената и обратно.

Древните култури по целия свят поставяли тези мегалитни структури в определени географски области, където чрез космически или „астрални” послания, или директно познание, откривали съществуването на подземни води, магнитни скали с висока концентрация на радиоактивност или друга телурна енергия също като космическа енергия от далечния космос. Вярва се, че това е една от главните причини древнире култури да издигат масивни менхири по целия свят, за да впрегнат тези силни енергии за собствена облага, да подобрят живота на племената си, семействата или мястото, където живеели.

Смята се, че всичко това е било част от изгубеното сега древно познание, което подобрявало условията на живот на древните култури по целия свят.

 

Go Back

Comment

View older posts »