Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Други оцелели от Потопа

Битие 7: 23 - Всичко живо що се намираше по лицето на земята се изтреби, - човеци, добитък, животни и небесни птици; изтребиха се от земята; останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега.

Само осем оцелели от Потопа на Ной?

Които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.

1 Петрово 3:20

Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд; и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят...

2 Петрово 2:4-5

Поне два различни стиха в Библията ясно заявяват, че е имало осем, само осем, оцелели от потопа на Ной. Повечето хора са били научени, че осемте човека, които преживели потопа, били Ной, жена му, тримата му сина и съпругите им. Ако разгледаме това по-подробно обаче, на повърхността би могло да изплува и друга възможност.

Първо, ако забележим, 1 Петрово 3:20 споменава тези „осем” като души. Другият стих споменава Ной „с още седем души”. Какво става тук? Възможно ли е тези „осем” да се отнасят към нещо специфично – специфичен вид душа, или човек, вероятно?1

Библията, в действителност, е книга за едно специфично родословие хора:

Това е родословието на Адама. Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие.

Битие 5:1

Библията ясно заявява, че е книга за единия човек – Адам – и бъдещите му поколения. Тя не казва, че тези от другите групи хора не са значими. Просто, Библията е разказ за този човек и поколенията му – от първият Адам до „последния Адам” – „спасителят”.  Последния „Адам”, (във връзка с пророчеството от Битие 3:15), бе самият Иисус Христос (1 Коринтяни 15:45). Библията е книга за изпитанията и премеждията, свързани с народа, пренесъл това специфично семе на Адам (Израилтяните), чак до Христос, и след Него.

След като знаем, че Библията е историята на потомците на Адам, възможно е също така горните два стиха наистина да казват истината. Те се отнасят само към осем души – осем Адамически души.2 С други думи, само осем човека са били спасени от този потоп, които са носели избраното семе на Адам.

Ной, както Библията твърди, бил „непорочен” в своя род (Битие 6:9). С други думи, това вероятно означава, че е бил от специалното семе на Адам и Ева, и това е всичко.3 Кръвната линия на Ной не била компрометирана от гените на Кайн, Нефилимите, Бдителите, или друга група човешки същества (виж „Птици” и „Зверове”).

След потопа, древните източници твърдят, че Ной построил град. Името на този град било Теманон: Градът на Осемте. Интересно е, че древните араби мислели за този град като за Градът на Осемдесетте.4 Възможно ли е да е имало повече оцелели от потопа – вероятно до осемдесет? Ако осем души от тези потомци на Адам се качили на борда, заедно с други хора, това би могло да хвърли светлина върху многото въпроси без отговор, които винаги сме имали.

Помним от „Птици” и „Зверове”, че е възможно да е имало четири групи хора на земята по това време, освен тези от Адам. Възможно е на земята да е имало Chay (Животни) от Полето, Owph (Птици) от Небето, Bahemah, Remes (Пълзящото), що Пълзи, както и Адамитите. Били ли са допуснати членове на тези групи на борда на ковчега? Може би това не са били животни:

Битие
7:13   В същия тоя ден влезе в ковчега Ной, и Сим, Хам и Иафет, синове Ноеви, и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях.          
7:14   Те, и всички зверове (Chay) (земни) според рода им, и всякакъв добитък (Bahemah) според рода му, и всички гадове (Remes), които се влекат по земята, според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати.
7:15   Влязоха в ковчега при Ноя по две (от мъжки и женски пол) от всяка плът, в която има жива душа.

Традиционно, много хора някога са мислели, че това се отнася за Ной и животните, натоварени на ковчега. Като се загледаме още повече в това как Библията описва тези групи обаче, забелязваме, че стиховете споменават тези Птици (Owph) във Въздуха и птиците поотделно. Ако и двете значат птици, защо да бъдат разделяни на две? Защо, освен ако Птица във Въздуха не е било специфично наименование на група индивиди – още една група, която не е птици?

Ще виждаме същите тези четири групи отново и отново:

Битие
7:22   Всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си (друг превод на староеврейската дума Chay), умря.
7:23   Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето (на цялата) земя; от човек (синове на Адам) до скот (Bahemah), гадове (Remes) и птици (Owph) небесни - всичко биде изтребено от земята; остана само Ной, и каквото беше с него в ковчега.

Защо тези стихове изглеждат толкова сложни? Не е ли по-просто за Библията да заяви, „всички човеци и животни измряха”? Защо Библията продължава да споменава тези групи по един и същи начин – повече като нарицателно?

Още нещо, което може да обърка читателя: ако потопът е разрушил останалия свят – Кайнитите, падналите ангели и смесените им потомци, защо имаме споменаване на същите тези народи след това?

Там видяхме исполините (Нефилим), Енаковите синове (Анаким), от исполинския род (Нефилим); и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях...

Числа  13:33

 ...И така, кенейците (Каинитите) се оттеглиха отсред амаличаните.

I Царе 15:6

Как така потомците на Нефилимите – Анаким – са живели след потопа?5 Как са могли да оцелеят потомците на Кайн заедно с другите групи допотопни хора – синовете на змията Амалик, (познати като Амаличани)? Има дори няколко от тези следпотопни исполини, споменати по име (Ог и Сион, във Второзаконие 3:11, Исус Навин 13:12 и числа 32:33, например).

Мнозина от нас знаят за исполина Голиат, който бил сред тези, които продължили да тормозят децата на Израил след потопа. Как може да се случи това, ако всички те са били унищожени? Библията заявява, че всички души освен осем умрели, които не са били на борда на Ноевия ковчег. Възможно ли е повече допотопни души да са били допуснати на борда, за да се насели отново светът?

Възможно ли е много от тези хора да са се отклонили, за да оставят отново собствен отпечатък върху следпотопния свят? Възможно ли е мнозина да са продължили с познанието и влиянието на допотопния си начин на живот – отрицателните аспекти – и да са го донесли във Вавилон и след това? Наследството на Нимрод може да ни разкаже повече.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон – Част 1
Към Произход на Вавилон – Част 2
Към Теория за празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Каин: Семето на Змията
Към „Птици” и „Зверове”
Към Исполините в Светото Писание
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

                            Бележки:
1 Book of the Glory of Kings (Kerba Nagast), 8. Concerning the Flood, 
trans. Sir. E. A. Wallis Budge (London: Humphrey Milford, 1932).
2Saltair na Rann, 2433-6, 2513-6, trans. David Greene; Were there any 
pre adamic humans in the ark?
, 2, http://www.truebiblecode.
com/understanding238.html (accessed Sept. 7, 2005).
3The Companion Bible, Appendix 26 (Grand Rapids, Michigan: Kregel 
Publications, 1990), 28.
4The Book of the Bee, Chapter 20: Of Noah and the Flood, trans. 
Earnest A. Wallis Budge, M. A., http://www.sacred-texts.com/chr/bb/bb20.
htm (accessed Oct. 10, 2004); Armenian Apocrypha Relating to Adam 
and Eve
, Question 10 (notes), trans. Michael E. Stone (Leiden: E. J. Brill, 
1996), 122; The Book of the Cave of Treasures, The Third Thousand 
Years, From the Flood to the Reign of Reu, Noah Founds Themanon, The 
City of the “Eight.” (and notes), trans. Sir E. A. Wallis Budge (London: 
The Religious Tract Society, 1927), 116-18; The History of al-Tabari – 
Volume I
: General Introduction and From the Creation to the Flood, The 
Events That Took Place in Noah’s Time, 196, trans. Franz Rosenthal 
(Albany: New York Press, 1989), 366.
5The Zohar, Volume 1, Beresheet A, Section 20. The five types of the 
mixed multitude, 231, http://www2.kabbalah.com/k/index.
php/p=zohar/zohar&vol=2&sec=41 (accessed Feb. 24, 2010); Josh. 14:12.

 
 

Go Back

Comment

View older posts »