Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Теория за празнината в Сътворението

Евреи 11: 3 - С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

В началото...?

Ако искаме да научим повече за Вавилон, ако искаме да открием повече за тази неясна част от библейската история, трябва да започнем от началото. И така, много от нас сме учили, че Бог е създал света за шест дни и си е починал на седмия. Векове наред много от нас, които вярваме на Библията, сме приемали тази времева рамка за абсолютна истина. Доверявали сме се на тези мъже, които са превели Библията ни, че не са допускали грешки в методите си за превод. Вероятно най-добрият начин да разберем наистина Библията е да я погледнем в оригиналния ѝ иврит. Ами ако оригиналният език на Библията би могъл, вероятно, да казва нещо различно от това, което повечето от тези съвременни преводачи са допускали?

Преводачите несъмнено са приемали, че светът е бил създаден за шест дни. Вероятно винаги на това са ги учили – тях и тези преди тях. Думите в староеврейския език, както в много езици, могат да имат най-различни значения. Преводачите лесно биха могли да използват думи, които да „пасват” с традиционната им представа за сътворението, както и с други библейски истории. Да вземем например тези стихове:

В началото Бог създаде небето и земята.

Битие 1:1

Следващият стих казва:

А земята беше пуста и неустроена...

Битие 1:2

Според С. И. Скофилд, Томас Чалмърс и други изследователи на Библията, може да се е случило нещо драматично между времето на първия и втория стих. Били ли са преводачите акуратни в превода си, или той е бил базиран върху допускане? Както казахме по-горе, староеврейските думи могат да имат повече от едно значение. С това наум, нека да видим дали наистина ранните преводачи са превели думите правилно или са се опитали да ги „напаснат” към това, което винаги са приемали.

В битие 1:2 употребата на думата беше (от староеврейското хейа) посочва, не може нещо да се е случило отвъд това, в което са вярвали преводачите. Според Съгласуването на Стронг – страхотен справочник за староеврейските думи – тази дума означава „съм”, „ставам”, „случвам се” и „получавам се”.1 Дали земята е започнала по начина, по който Битие 1:2 казва, или е станала по този начин?

Думите пуста в горния стих е била преведена от староеврейското тохув, което означава „пустея”, „опустошен”, „място на хаос” и „объркване”.2 Староеврейската дума за неустроена е бохув, което може да означава „състояние на пустош” и „празнота”.3 Ако използваме тези други значения, получаваме друг стих:

И земята стана място на хаос и пустош.

                   -или-

И земята беше изгубила първоначалната си форма и стана място на хаос и пустош.

Остава въпросът: била ли е земята създадена „пуста и неустроена” или се е случило нещо, което я е довело до това състояние? Ако гледаме стиха по този начин, бихме могли да изкажем предположение, че нещо от огромна важност се е случило между първи и втори стих на Библията.

В Битие 1:1 четем, че Бог създал небето и земята (доста е интересно, че думата небе в оригиналния иврит е в единствено число). Когато погледнем края на шестдневното Сътворение, четем „така се свършиха небесата и земята и цялото тяхно войнство” (Битие 2:1). Сега тази дума е в множествено число. Защо? Възможно ли е първото небе да е било създадено по времето на Битие 1:1 и друго небе  – вероятно едно от много – да е било създадено в края на шестдневното Сътворение? Възможно ли е да е имало повече от едно небе, създадени от Бога – всяко едно създадено и впоследствие разрушено, с времето?

В Битие 1 също така четем, че Бог създал нови светила на небето (нашите слънце и луна). Възможно ли е някои части от нашата земя и небе да е трябвало да се преработят, докато други части да е трябвало отново да бъдат създадени? Възможно ли е тези нови светила в небето да са били част от чисто новото „небе” на Бога тук?

Вглеждайки се още по-дълбоко в това, защо Бог изобщо би създал свят, който е пуст и  неустроен? Сътворението не се ли смята за завършен продукт?

Защото така казва Господ, Който сътвори небето, (Твоя Бог, Който създаде земята, направи я, и я утвърди, Който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява): Аз съм Господ, и няма друг.

Исая 45:18

Много хора вярват, че Библията никога не си противоречи. Следователно, Исая 45:18 ни казва, че Бог „не е сътворил земята пустиня”. Възможно ли е да е имало предишен създаден „свят”, който Бог трябвало да разруши (поради една или друга причина)? Дали, както небето, Бог създал друг организиран космос – един нов свят – който да замени предишния?

Теорията за празнината се съгласява, че планетата земя, във формулировката на Битие 1:1, е била създадена от Бога. Имало е организиран, хармоничен ред на земята – познат като светът – който бил създаден по същото това време. Според оригиналния иврит, Бог може да не е бил доволен от този предишен свят и го е разрушил; само за да го преработи в нещо друго. Физическата планета обаче останала. Този процес на сътворяване-разрушаване може да се е случил повече от веднъж.

Съвременният ни свят, светът който виждаме пред себе си, бил преработен от пепелта на неразличимите руини на предишния свят; процесът бил отбелязан като нашето „шестдневно Сътворение”. Земята винаги си оставала същата, а само хармонизираните подредби – световете – били фасонирани и префасонирани от Бога.

Следните стихове от Библията сякаш подсилват тази теория на множеството светове:

В края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете...

Евреи 1:2

С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Евреи 11:3

Макар и Библията да би могла да говори за други планети тук, това не изглежда много вероятно. 2 Петрово 3 сякаш подсилва горното:

2 Петрово
3:6 Но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.
3:7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.

Много изследователи смятат, че тези стихове се отнасят само за Ной и потопа му. И все пак, възможно ли е всъщност да се отнасят за „света”, който може да е съществувал преди нашия? Забелязваме и други стихове, които сякаш оспорват свързването на тези „светове” с Потопа на Ной:

2 Царе
22:2 И рече: - Господ е скала моя, крепост моя, и Избавител мой;
22:3 Ти ме избавяш от насилие.
22:5 Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха;
22:8 Тогаз се поклати и потресе земята; Основите на небето се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.
22:10 Той сведе небето и слезе, И мрак бе под нозете Му.
22:12 Положи за скиния около Си тъмнината. Събраните води, гъстите въздушни облаци.
22:15 И прати стрели та ги разпръсна, Светкавици та ги смути.
22:16 Тогава се явиха морските дълбочини, Откриха се основите на света От изобличението на Господа, От духането на духа на ноздрите Му.

Псалми
18:1 Любя Те, Господи, сило моя.
18:4 Връзките на смъртта ме окръжиха; Порои от беззаконие ме уплашиха.
18:7 Тогава се поклати и потресе земята; Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.
18:9 Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.
18:11 Положи за Свое скривалище тъмнината, За покров около Си тъмните води, Гъстите въздушни облаци.
18:12 От святкането пред Него Преминаха през облаците Му Град и огнени въглища.
18:13 И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, Град и огнени въглища.
18:14 И прати стрелите Си та ги разпръсна, Да! светкавици в изобилие та ги смути.
18:15 Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената От Твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.

В потопа на Ной нямаме разказ за треперене и тресене на земята; няма град. Има само 40 дни и нощи на дъжд. Също така, забелязваме, и двата стиха твърдят, че основите на един нов свят малко след това се откриват! Защо? Възможно ли е това да представя друго разрушение?

В думите на Битие 1:2 си припомняме:

А земята беше пуста и неустроена...

Имайки предвид Теорията за празнината, не е ли възможно Битие 1:2 да описва планета, която по-скоро е станала „пуста и неустроена”, отколкото да е новоформирана? Защо му е на Създателя да създава нещо вече разрушено? Възможно ли е настоящият ни свят да е преобразуването на някакъв изчезнал в миналото свят?

Както ще видим, това първо претълкувание на библейското Писание би могло да нареди сцената за много други тълкувания на тези първи глави от Битие. Това позволява те да бъдат отново интерпретирани или разглеждани по съвсем различен начин.

Това би могло да даде съвсем нов поглед върху ранната история, както и на света ни днес. От другата страна на монетата,възможно ли е да има такива, които искат, по една или друга причина, да разводнят – дори да прикрият – възможността за тези други тълкувания? За да задълбаем по-дълбоко, Неразказаната Райска градина би могла да ни каже много повече, както и да започне да разплита този въпрос.

Също така още много може да се намери във Възход на Тайна Вавилон.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Неразказаната райска градина
Към Каин: Семето на змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възходът на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон                          Бележки:
1Strong’s H1961 – hayah, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1961&t=KJV.html (accessed Dec. 
23, 2009).
2Strong’s H8414 - tohuw, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H8414&t=KJV.html (accessed Dec. 
23, 2009).
3Strongs’s H922 - bohuw, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H922&t=KJV.html (accessed Dec. 
23, 2009).

Go Back

Comment

View older posts »