Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Пристигането на Небесните богове: Древен египетски папирус описва масово забелязване на НЛО

Този енигматичен древен текст предлага решаващо доказателство за масово забелязване на НЛО, което се случило в древен Египет около 1480 пр.Хр., по време на царуването на Тутмоз III. „... бяха по-многобройни от всичко. Сияеха в небето повече от слънцето до краищата на четирите опори на небесата [...] могъща беше позицията на огнените дискове...”

Древноегипетската цивилизация от незапомнени времена се свързва с мистериозни божества и невероятни постижения. Смятана е една от най-напредналите древни цивилизации, древните египтяни постигнали невероятни неща в дългата си история и били извънредно вещи астрономи, архитекти, инженери и учени. Обаче, откъде дошло това познание? Освен това, кои били тайнствените „богове” и „полубогове”, описани в древноегипетските текстове?

Докато повечето от нас са чували за Туринския царски папирус и Палермския камък, малцина знаят за съществуването на един древноегипетски документ, наречен „Папирусът на Тули. Без да е съвсем папирус, Папирусът на Тули всъщност е превод от съвременна транскрипция на древен египетски документ, в който е записано нещо, което се интерпретира като огнени НЛО.

Папирусът на Тули се цитира от мнозина като най-важния древноегипетски текст, който документира посещението на Древни астронавти в Египет преди хиляди години.

Древният текст описва с голяма точност масивно забелязване на НЛО, което се е случило в древен Египет при царуването на Тутмоз III.

Папирусът на Тули принадлежал на бившия директор на Египетския музей във Ватикана, професор Алберто Тули. Документът се смята за „най-ранно известното регистриране на флотилия от летящи чинии, написано върху папирус, много, много отдавна в древен Египет”.

Папирусът е преведен от принц Борис де Рачевиц, който твърди, че папирусът „бил част от Аналите на Тутмоз III”. Обаче, нищо в древния текст не споменава фараона по име, което е жалко, но не безпрецедентно.

Най-мистериозната част от древните документи са енигматичните „огнени кръгове”, които прелетели през небето на древен Египет в два отделни случая през няколко дни.

Мнозина дискредитират принц Борис де Рачевиц, но истината е, че той е добре известен учен, а някои от трудовете му се търсят и обсъждат и днес. Повечето учени се съгласяват, че преводът му на Папируса на Тули е приемлив. И най-важното, документът и преводът се смятат за автентични и че не са фалшификат.

Има два независими превода  на древния египетски текст – един от принц Борис де Рачевиц и един от антрополога Р. Седрик Ленърд.


Копие на копие на Папируса на Тули

Това е преводът на принц Борис де Рачевиц:

В 22-та година, третия месец на зимата, шестия час на деня (...2...) писарите от Дома на Живота откриха, че огнен кръг идваше в небето. (Макар и да) нямаше глава, дъхът на устата му имаше лош мирис.  Тялото му, дълго един прът (около 150 фута) и 1 прът широко. Нямаше глас... Сърцата им се смутиха от него; след това легнаха по корем (...3...) Отидоха при Царя..?, за да съобщят. Негово Величество нареди (...4...) се проучи (...5...) както всичко беше записано в папирусовите свитъци от Дома на Живота, Негово Величество размишляваше върху това, което се беше случило. Минаха няколко дни и ето: бяха по-многобройни от всичко. Сияеха в небето повече от слънцето до краищата на четирите опори на небесата. (...6...) Могъща бе позицията на огнените кръгове. Войската на царя наблюдаваше, а Негово Величество бе посред нея. Беше след вечеря. След туй те (т.е. огнените кръгове) се издигнаха към юг. Риби и птици падаха от небето. (Бе) чудо несрещано от основаването на тази Земя! Накара Негово Величество да донесе тамян, за да омилостиви огнището (...9... да напише?) какво се случи в книгата от Дома на Живота (...10... за да се запомни?) Вовеки. (Източник: де Рачевиц, Борис, Doubt Magazine, No. 41, официално списание на Fortean Society, стр. 214-15, Арлингтън, 1953).

Това е преводът на Р. Седрик Ленърд:

В 22-та година, на третия месец от зимата, шестия час на деня [...] сред писарите на Дома на Живота се намери, че странен Огнен Диск идваше в небето. Нямаше глава. Дъхът на устата му издаваше лош мирис. Тялото му бе един прът дълго и един прът широко. Нямаше глас. Дойде към дома на Негово Величество. Сърцето им се смути от това и паднаха по корем. Те [отидоха] при царя, за да съобщят. Негово Величество [нареди] да се консултират със свитъците [намиращи] се в Дома на Живота. Негово Величество размишляваше върху всичките тези събития, които сега се случваха.

След като минаха няколко дни, те станаха по-многобройни в небето отвсякога. Сияеха в небето повече от яркостта на слънцето и се простираха до пределите на четирите опори на небесата [...] Могъща бе позицията на Огнените Дискове.

Войската на Царя наблюдаваше, а Негово Величество бе посред нея. Беше след вечеря, когато Дисковете се издигнаха високо небето към юг. Риби и и други летящи паднаха от небето: чудо невиждано от основаването на страната. Освен това, Негово Величество нареди да се донесе тамян, за да се омилостиви сърцето на Амон-Ра – богът на Двете земи. Освен това, беше [заповядано] събитието [да се запише] за Негово Величество в Аналите на Дома на Живота, [за да се запомни] завинаги.

Според този древен текст Фараонът, който царувал над Египет, бил Тутмоз III, а това масово забелязване на НЛО се случило около 1480 г.пр.Хр. То било записано в историята като много важен ден – ден, в който се случило нещо необяснимо.

Важно е да се спомене, че е твърде малко вероятно древните египтяни да са изтълкували погрешно тези „огнени дискове” като някакви астрономически или климатични явления. Древните египтяни били опитни и надарени астрономи, а към 1500 г.пр.Хр. те вече били експерти в тази сфера, което означава, че биха описали астрономическите явления по много по-различен начин.  Също така, в този древен документ „огнените дискове” са описани, докато си променят посоката в небето, тъй че знаем, че тези обекти не са паднали, а са останали в египетското небе.

 

Go Back

Comment

View older posts »