Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Исполините в Светото Писание

Битие 6: 4 - В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.

Имало ли е потомци на паднали ангели?


Както помним от Неразказаната Райска градина, възможно е да е имало ангели, които паднали по времето на Адам. Причината: завист и ревност. Тези ангели трябвало да се покланят на Адам и да му служат. Някои от тях не искали да имат нищо общо с това. Вярвам, че Сатана е бил сред една група от тези паднали ангели. От проучването две-три отделни групи паднали ангели сякаш изскачат от древната литература отново и отново.

Най-напред, имаме Сатана и групата му от напълно безтелесни ангели, (т.е. "небесните синове"), които вероятно са паднали около времето на Адам.1 След това имаме групата от ангели, известни като Нефилим, (т.е. "непознати"), които също паднали около това време.2 Физическата им направа обаче явно била много по-близка до човеката. При падането си, и за разлика от Сатана и падналата му бригада, тези Нефилими били много по-способни да приемат човешка форма. Наказанието им било да живеят на земята както всички други, да са подвластни на Адам и да му служат в обработването на градината.3

Третата и последна група ангелски същества щяла да падне по-късно - няколкостотин години бреди потопа на Ной. Те също били близки до човека по форма и щели да паднат почти по същия начин, както Нефилимите.4

След падането на Адам и Ева, Нефилимите не били повече подвластни на Адам. Змията, която има много имена, (напр. Накаш, Азазил или Амалик), може да е изкушила Ева още повече, както и други жени по това време, за да направи повече потомство. Нефилимите също може да са се включили в това и самите те да са започнали да се съешават с жените. Накрая, тези потомци щели да се оформят в индивидуални групи от хора (или народи).5

Кайн - друг смесен потомък, започнал да има свое собствено семейство. Освен Кайн, освен тези други потомства на змията, може дори да е имало групи от хора наоколо, известни като Chay (животни) от Полето, Owph (птици) от Небето, Remes (нещо що пълзи), които Пълзяли, и Bahema (виж "Птици" и "Зверове").

Тези групи хора изгубили ролите, които може да са имали в Градината след падането. Всички те, заедно с Адамитите, може да са започнали да следват собствени пътеки в този свят. Това дало на множество индивиди възможността да се сдружат с тези паднали ангели.

 Въпреки че в крайна сметка няма нищо лошо групи от хора да се събират и да имат деца, смесването с тези паднали ангели щало да породи проблем за потомците им.

Нефилимите били дарени от Бога с огромно, нечувано познание: билкарство, врачуване и астрология, като за начало. Те използвали това познание, за да изкушават жените да се отдават на земните си, сексуални желания.6 Много от жените по онова време билиизкушавани от пленителната фигура, чар и познанието на тези Нефилими, и отдавали телата си за тези неща. Много потомци, родени от тези съжителства, станали известни като библейските "исполини".7

Потомците на Кайн (Кайнитите) започнали да се смесват и с други групи хора. Това което започнало като доста опростен и подреден свят, вече ставало все по-сложно. нефилимите използвали силата и познанието си, за да засилват позициите си над населението, което от своя страна позволило на всеки да тръгне по много грешни пътища.

Приблизително 500 години след създаването на Адам, Нефилимите правели хибридно поколение в голям мащаб:

Най-напред те се наричали Нефилими - падналите - по времето, когато паднали от небесата. След като се съединили с жените от човешкия вид и имали деца от тях, децата се наричали Анаким.8

Зохар: 40 Леча 10

Това намира отзвук в Битие:

Битие
6:1  Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,
6:4  В ония дни се намираха исполините на земята...    

Размесени в тези объркващи стихове на Битие, може да имаме препратка към още една група индивиди - със същата цел като Нефилимите. Нефилимите паднали, понеже ревнували от Адам по времето на Едем и искали да го свалят. Почти 500 години след като това се случило, още една група ангели - Бдителите - започнали да се пропукват морално. Наблюдателите, споменати също в Даниил 4:13 и 17), били друга голяма група ангели, които очевидно били останали невредими от падането на Адам. Тези ангели обаче, скоро щяла да ги сполети същата участ, както Нефилимите.

Бдителите, (известни още като "Неспящите Ангели", "Синовете Божии"), имали задачата да "бдят" над човечеството: да ги поучават в добър и благоразумен начин на живот.9 Те имали задачата да да наблюдават и да помагат на човешките същества в множество светски решения и задачи. Накрая започнали да забелязват колко грешно било станало човечеството поради моралните отстъпления, подклаждани от Нефилимите. Тези ангели започнали да се оплакват на Бога:

И Бог им рече... Аз го създадох (Адам) от пръстта... и няма да направя произведението си за посмешище на враговете му". И тези ангели рекли... " да знаеш, че оругахме Адам". И Бог им отвърна от името на Адам... "Вас създадох от огън и въздух с една цел - да ме славите. него създадох от дваж повече елементи, отколкото вас - от пръст и вода, и от въздух и огън... и ако сърцето му го тегли към добро, той ходи с добро намерение; а ако дяволът го е изкушил, той ходи с него по лош път. Що се отнася до вас, в умовете ви няма друга задача, освен да Ме славите... А сега защо се превъзнасяте над Адам? Ако бяхте като него... щяхте да нарушите заповедта Ми повече отколкото той...” И ангелите Му рекоха... „ние не ще се противим на думата Ти; понеже сме духовни същества завинаги, а той е създание от пръст (обречено) да греши...” И на мига им се дадоха... плът и кръв, и сърце като на децата на човеците.10

Керба Нагаст,
За Ангелите

Очевидно, Бдителите искали да докажат нещо пред Бога. Мислели си, че с превъзхождащия си интелект нямало да  проявят слабостта и невежеството да направят нищо, като ангелските им предшественици. Макар и да били слизали на земята много пъти и да учели хората на порядъчни и почтени отношения, те не можели да разберат как плътското изкушение може да изкуши всекиго. Когато Бог им позволил да слязат, те не се справили много по-добре.

Това ни довежда до втората част на Битие 6, която може да бъде много объркваща без горната информация. Ако включим горната информация, нещата добиват много повече смисъл:

Битие
6:2   Божите синове (Бдителите), като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.
6:4   В ония дни (на слизането на Бдителите) се намираха исполините (потомците на Нефилимите) на земята; а при това (след слизането им), след като Божиите синове (Бдителите) влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези (децата на Бдителите) бяха ония силни и прочути (или,  мъже които са си „спечелили име”) старовременни (или, отстаровременните ангели) мъже.

Дори и Бдителите се провалили! Вместо да покажат на Бога, че можели да се справят с новия свят, те паднали – също както Нефилимите. Това вероятно е една от причините да бъдат събрани заедно с Нефилимите в този стих.

Те се поддали на същите изкушения и също имали смесено потомство. Също така дали на жените си доста повече от трохи от забраненото си познание. Развратът бил навсякъде, благодарение на светотатственото и  непочтено поведение на тези паднали ангели.

Потомците на Нефилимите и Бдителите, както се твърди, били известни като „исполини” или „силни мъже”, понеже те наистина били такива. Хибридните потомци на Нефилимите били високи близо три метра, а тези на Бдителите – близо четири.11 Този човешко-ангелски съюз родил и други странни и, в края на краищата, рискови генетични възможности. Сред тях, деца които имали сияйно, „ангелско” лице, както и по шест пръста на ръцете и краката.12

Заедно с физическите атрибути, имало и умствени, които явно били наследени. Както помним от Каин: Семето на змията, имало следното пророчество от Бога:

Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Битие 3:15

Много от тези потомци започнали да презират, или да имат вражда, към Бога и последователите Му, също както ангелските им предци.

И ето, Нефилимите и Бдителите били в същия кюп, като Сатана: всички те изгубили властта си в ангелското царство или били наказани да живеят през остатъка на живота си като смъртни създания. Възмездието им вече била дадено в този свят. Те нямали никакъв друг шанс за изкупление.13

От друга страна, те също така добре познавали горното пророчество: най-накрая един „спасител” щял да сложи край на временното им царуване над света. Те вече били достатъчно паднали и не искали да продължават по-надолу. Те си мислели, че след като вече били направили така, че Адам да падне, вероятно биха могли да разрушат шансовете на семето на Адам да роди „обещаният” (в Битие 3:15). Това би им позволило да избегнат наказанието и съдбата си.

Може би биха могли по някакъв начин да унищожат всички потомци на Адам. Може би, чрез вливането на собственото си семе в някои и всички жени наоколо, „разбивачът” на главата на змията, (който накрая щял да бъде Иисус Христос), никога нямало да се роди. Това пророчество на Бога нямало да се изпълни и собствената им ужасна съдба щяла да бъде избегната. Това станало  още една причина да пропият света с ангелската си сперма! Какво имали да губят след всичко, което вече били изгубили?

Бог обаче нямало да се даде толкова лесно.

Той казал на всеки, който наистина желаел да следва законите Му, че се задава потоп, световен потоп, който щял да накаже тези, които разрушавали света по този начин. Също така, щяло да има изход за тези изложени на риск семена на Адам.14 Щяло да има възможност да се запази семето му до времето, когато някой с чиста кръв, (Мария – майката на Иисус), щяла да роди детето Христос.

Бог, милостивият Бог, който бил и който е, дал на всеки от онова време шанс да се покае. Той не искал никой да пропадне, но също така съзнавал, че трябва да има наказание за тези, които помагали да се върши зло. Времето за промяна наближавало.

Той вероятно се опитал да даде ужасни знаци и чудеса на непокорните, за да разберат, че не се шегува:

и Бог стори това могъщо дело,за да изплаши синовете човешки, че повече не можело да има зло по земята. И при това синовете човешки не пожелали да се обърнат от лошия си път и увеличили гнева на Господа по това време и никак не обърнали внимание на всичко това...

Книга на Яшер,
6:11-12

Очевидно, покварата на тези ангели била навсякъде, развратът бил тъй необуздан, че на хората наистина не им пукало. Ангелско-човешкото им потомство не искало никой да живее чист, почтен живот. Светът бил почти напълно погълнат от тези, които носели кръвта на ангелските човеци, или на тези които следвали покварения им път.

Имало малцина, едва малцина, които се опитвали да останат морални. Те се опитвали да останат физически чисти, понеже знаели, за Бога, че трябвало да се опазят. Те искали обещаното им семе – „обетованото” семе на Адам – да оцелее.

Има още много по тази тема във Възход на Тайна Вавилон, където е описано с подробности какъв е бил животът тогава и защо нещата станали толкова драстични по времето на Ной, че се наложило да се случи потоп.

В Други оцелели от Потопа ще видим какво станало по-нататък.


Колелото на душите всъщност съществува и днес в Средния изток – струпване на камъни, приписвано на тези хибридни човешки същества.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Каин: Семето на Змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

Бележки:
1Saltair na Rann, 1729-52, 1777-84, 1821-44, 1865-80, trans. David 
Greene; The Armenian Apocryphal Adam Literature, History and Sermon: 
Concerning the Creation of Adam and the Incarnation of Christ Our God 1-
5, trans. William Lowndes Lipscomb (Ann Arbor, Michigan: University 
Microfilms International, 1983), 261.
2Louis Ginzberg, Legends of the Jews: Volume 1, trans. Henrietta Szold 
(Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1909), 151.
3Pirke De Rabbi Eliezer, Chapter 22: The Fall of the Angels [26A. i.], 
trans. Gerald Friedlander, 160.
4 Book of the Glory of Kings (Kerba Nagast), 100, Concerning the 
Angels who Rebelled, trans. Sir. E. A. Wallis Budge (London: Humphrey 
Milford, 1932).
5Josephus, Jewish Antiquities, Book 1, 72-76, trans. H. ST. J. 
Thackeray (London: William Heinemann Ltd. 1961), 35; Chris Ward, The 
Origin of Demons
, 2, http://www.adamqadmon.com/watchers/nephilim019.
html (accessed Dec. 5, 2000); The Book of the Cave of Treasures, The 
First Thousand Years: Adam to Yared (Jared), The Rule of Enoch (notes), 
trans. Sir E. A. Wallis Budge (London: The Religious Tract Society, 1927), 
95-98.
6 Barhebraeus’ Scholia on the Old Testament Part I: Genesis – II 
Samuel
, Genesis 6:3, trans. Martin Sprengling and William Creighton 
Graham (Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1931), 35.
7The Book of Enoch, 106:7, trans. R. H. Charles (Montana: Kessinger 
Publishing, 1912).
8The Zohar, Volume 18, Shlach Lecha, Section 10. The spies, 73, 
www2.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar&vol=40&sec=1411 
(accessed Feb. 24, 2010).
9 Paula O’Keefe, Leviathan Chained, 2, http://www.adamqadmon.
com/nephilim/leviathanchained.html (accessed Dec. 6, 2000).
10Book of the Glory of Kings (Kerba Nagast), 100, Concerning the 
Angels who Rebelled, trans. Sir. E. A. Wallis Budge (London: Humphrey 
Milford, 1932).
11The Midrash Rabbah, Bereshith (Genesis) 26:7, Deuteronomy 1:28, 
trans. Rabbi Dr. H. Freedman and Maurice Simon (London: The Soncino 
Press, 1961); The Babylonian Talmud, Jews’ College/Soncino English 
Translation, Yoma 10a, http://www.halakhah.com/pdf/moed/Yoma.pdf 
(accessed Dec. 30, 2010); Charles DeLoach, Giants: A Reference Guide 
from History, the Bible, and Recorded Legend
 (Metuchen, N. J.: The 
Scarecrow Press, Inc., 1995), 46; Jonathan Gray, Lost World of Giants
(Teach Services, Inc., 2006), 46.
12 2 Sam. 21:20; I Chron. 20:6.
13The Third Book of Adam and Eve (The Conflict of Adam and Eve 
with Satan)
, Chapter 4, trans. S. C. Malan (London: Williams and Norgate, 
1882).
14James L. Kugel, Traditions of the Bible (Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1998), 217.

 
 

Go Back

Comment

View older posts »