Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Кундалини: Симптомите на човешкото пробуждане и мистичната връзка с космоса

Понякога превеждана като „увитата” в концепцията на Дхарма, Кундалини се отнася за форма на първична енергия (или шакти), за която се казва, че се намира в основата на гръбнака.

Кундалини е латентна енергия в човешкото тяло в основата на гръбнака. Когато тази сила се „пробуди”, тя може да се пренася нагоре или надолу по централната ос на тялото (гръбнака) до короната или лотуса (САХАСРАРА).

Тантрическото предание споменава съществуването на седем енергийни центъра – всички етапи или фази на процеса на творение. На санскрит прилагателното „кундалин” означава „кръгъл”, докато в Тантрасабдава Тантра терминът означава „пръстен, огърлица или намотка”. Йога Упанишадите описват Кундалини като „увита” в основата на гръбнака и е представена от змия.

Също като всяка енергия на творението (прана, електричество, атоми), тази енергия също може да бъде активирана и дори злоупотребена от тези, които не са духовно мотивирани или не са завършили този процес и следователно не са свободни от личностните шаблони.

Множество разкази описват пробуждането на Кундалини.

Когато е пробудена, се казва, че Кундалини се издига от Муладхара чакра през централните Нади, (наричани Сушумна) вътре или покрай гръбнака и стига до върха на главата.

Прогресът на Кундалини през различните чакри води до различни нива на пробуждане и мистични преживявания, докато Кундалини не стигне до върха на главата, Сахасрара или коронната чакра, пораждайки изключително дълбока трансформация на съзнанието – Свами Сатиананда Сарасвати Индия: Бихарска школа по йога, стр. 34-36.

Понякога Кундалини се издига и стига отвъд върха на главата. Като стигне там, поражда появата на мистично състояние на съзнанието, неописуем екстаз, в който дуалността изчезва.

Кундалини пребивава в тялото на всеки човек в появата на Трансцендентната Сила, която предхожда и навлиза в целия Макрокосмос – цялото на една сложна структура, особено света или вселената, в контраст с една малка или символична част от нея.

Тази сила съществува навсякъде във Вселената. Говори се, че пробуждането на Кундалини се появява от дълбока медитация и следователно просветление и блаженство.

Материята, животът и съзнанието са само различни степени (и с различни честоти на вибрация) на разкриването на спящата сила – Кундалини.

Говори се, че дори в атома можем да намерим следи от Кундалини, „напъпващи” в ядрото.

Освен това, божествената сила (МАХА ВИДЯ) обгражда формата на индивидуалните души, ограничени във времето и пространството, но също и формата на материята, увивайки се или с други думи вцепенявайки се.

Само че трансцендентността се постига само когато Кундалини напълно се издигне от основата до идеалното си място в главата или отвъд.

Също като много други древни духовни учения по света, ТАНТРА ЙОГА разглежда човешкото същество като истинно отражение на макрокосмоса.

Универсална, неограничена и нелокализирана сила се намира в човешкото същество.

Когато Кундалини се издигне до главата, се преживява блаженство и се въприема много интензивна светлина. Светлината, която придружава пробуждането на Кундалини, е една от константите на духовния опит, разкрита от мистиците на всички религиозни предания.

Гопи Кришна потвърждава следното: „Всеки път когато насоча окото си на умствено познание към вътрешното си същество, неизменно възприемам ярка светлина във и извън главата ми, с постоянна и постоянна вибрация, сякаш брилянтна и изключително изтънчена субстанция се изкачва по гръбнака и се разпростира във и извън черепа, изпълвайки го и обграждайки го с неопределимо сияние”.

Йоги традицията прави разлика между частично пробуждане и пълно пробуждане на енергията Кундалини.

Въпреки че частичното пробуждане може да доведе до множество проявления, както физически, така и ментални, пълното издигане на Кундалини до центъра Сахасрара ве пробуди истинския тласък за постигането на Бога (или духовно освобождение) и ще донесе силно желана революция на съзнанието.

Само тогава тялото може да се извиси до чистия и съвършен екстаз на просветлението.

Пробуждането на силата на Кундалини е придружено от различни усещания и преживявания.

Има силно усещане за топлина (ако Кундалини се пробуди и се издигне в Пингала Нади) или студено усещане (ако енергията издигне Ида Нади), най-напред по гърба, а след това и по цялото тяло.

Навлизането на Кундалини в централния гръбначен канал, наричан Сушумна е придружено от специфично усещане на единение, което се усеща от цялото същество и дори може да породи задух за кратко.

Когато Кундалини стигне до Анахата Чакра, може да се отчете сърцебиене.

Може да има усещане за изтръпване в пръстите, а понякога цялото тяло започва да трепери.

Както традиционно се казва, това може да се усети в тила понякога като бавно полазване от мравка, понякога като пълзящо движение на змия.

Всички тези знаци са споменати в традиционните писания на Хиндуизма, особено тези на Йога и Тантризма. Мъдрецът и велик йоги Рамакришна, един от най-великите майстори на мистицизма в съвременна Индия, описва преживяванията си с Кундалини почти по същия начин.

Духовният учител Мехер Баба подчертава нуждата от наставник, когато активно се опитвате да пробудите Кундалини:

„Кундалини е латентна сила във висшето тяло. Когато се пробуди, тя пронизва през шест чакри или функционални центрове и ги активира. Без наставник пробуждането на кундалини не може да стигне далече по Пътя; и такова безразборно или преждевременно пробуждане е изпълнено с опасността от самозаблуда, както и злоупотреба със силите.

Кундалини дава възможност на човек съзнателно да премине ниските плоскости и в крайна сметка се слива с универсалната космическа сила, от която е част и която понякога е описвана като Кундалини...

Важната точка е, че Кундалини помага само до определена степен, след което не може да гарантира по-нататъшен прогрес. Не може да се заобиколи необходимостта от Съвършен Наставник”. – „Лъчи от Мехер Баба върху Духовната Панорама”.

Казано е, че след като Кундалини се пробуди, не заспива отново. Може да не е толкова силна, колкото когато първоначално е изригнала, но има някои, които намират, че има определени приливи и отливи в преживяването с течение на времето.

В дългосрочен план, докато Кундалини се движи през финото тяло, правейки подобрения и довеждайки до съзнанието няколко физически/емоционални/духовни пробелми, на които човек трябва да обърне внимание, повечето хора отбелязват драстичните промени в цялостния си житейски опит.

Тези промени никога не са отрицателни и са винаги в интерес на човека под тяхно влияние, но за някои, особено тези, които са се пробудили спонтанно без предварително познание за Кундалини, дългосрочният процес може да е плашещ.

 

Go Back

Comment

View older posts »