Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Живот между преражданията - Предговор

0Т НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ Д-Р МАЙКЪЛ Нютон ръководи обучението на професионални хипнотерапевти в изкуството на духовната регресия в живота между преражданията (ЖМП). Имах щастието да участвам в първата група негови ученици, сертифицирани във връщането на клиенти към безсмъртното им съществуване като души. Дотогавашният ми опит включваше обучение в традиционна психотерапия, а по-късно и хипнотерапия със специализация здравна психология. Преди десет години ми попадна убедително написаната първа книга на д-р Майкъл Нютон, „Пътуване на душите", а по-късно и втората, „Следите на душите". И двете се занимаваха със съществуването ни между преражданията — нещо далеч по-важно и съдържателно от връщането в минали животи. Усетих, че тези книги са сред най-значимите публикувани трудове в областта на регресивната хипнотерапия, а всъщност и на цялата метафизична литература. Разсъжденията на д-р Нютон не са теоретични. Неговите прозрения са извлечени от опита му с над 7000 ЖМП клиенти, които е връщал в духовния им живот между физическите прераждания на Земята. В собствената си практика съм оставал удивен от откровенията, които преживяват моите клиенти, и от ефекта на тези духовни наблюдения.

ВЪВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА

СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ми открития за хипнотичната регресия към живота между преражданията (ЖМП) практикувах самостоятелно. Накрая обаче осъзнах, че е необходимо специализирано обучение по хипнотерапия за работа с ЖМП, насочено към опитните професионалисти. Тази книга съдържа техники, които съм разработил с течение на годините и които са доказали ефективността си върху хиляди мои клиенти. Своята методология на ЖМП хипноза наричам „духовна регресия". Настоящият наръчник е насочен предимно за опитни хипнотерапевти. Предназначен е и за практикуващи професионалисти като подробно описание на процедурите, които съм установил като най-ефикасни за достъп до паметта на душата за живота ѝ в духовния свят. Но освен професионалистите, чувствам, че много хора, които са чели моите книги „Пътят на душите" (1994 г.) и „Следите на душите" (2000 г.), издадени от „Луелин", желаят да получат повече сведения за живота в отвъдното. Също така би било добре да научат повече неща за духовната регресия, преди сами да се подложат на нея. Вярвам, че книгата ми само ще ги насърчи. През 1999 г. започнах работа с различни асоциации, акредитиращи професионални хипнотизатори из цялата страна, които ми дадоха разрешение да проведа неколкочасови семинари по ЖМП. Скоро обаче разбрах, че за обучаване в тази трудна работа са необходими поне три-четири дни. След това Националната асоциация по трансперсонална хипнотерапия (НАТХ) ми предложи да проведе конференция, посветена изцяло на ЖМП методологията, ако се съглася да участвам в ръководството на обучението. През септември 2001 г., една седмица след терористичните атаки срещу Америка, във Вирджиния Бийч се проведе първата световна конференция по обучение в ЖМП с издаване на сертификат. Моментът се оказа благоприятен за новата програма по хипноза с цел духовно изследване. Този интензивен курс се състоеше от около четиридесет часа семинари, демонстрации и упражнения, които далеч надxвърлиxа изучаването на регресията в минали животи. Дължа признателност на НАТХ за тяхната далновидност и за подкрепата, която ми оказаха в организирането на тази и следващите конференции по ЖМП. С течение на времето осъзнах, че се нуждаем от организация, чиято единствена цел е усъвършенстване на хипнотичната регресия в отвъдния живот. През 2002 г. с помощта на група отдадени на делото ЖМП хипнотерапевти основах Дружеството за духовна регресия. В тази организация за обучение участват квалифицирани ЖМП терапевти, посветили се на изучаването и практикуването на регресия в живота между преражданията на Земята. Една от главните цели на дружеството е да служи като информационна база както на вътрешната, така и на международната общност. Ако желаете да разберете духовната си история, може би ще е най-добре да потърсите препоръки за някой опитен хипнотизатор, преминал квалифицирано обучение по ЖМП. Ако наоколо няма такъв, може да се наложи да пътувате. Но повярвайте ми, заслужава си. Важно е да си намерите квалифициран ЖМП хипнотизатор с мисия да помага на хората да разкрият спомените на душите си от отвъдното, който да откликне на специфичните ви нужди. Духовната регресия използва комбинация от терапии с минали прераждания (МП) и ЖМП. Хипнотизаторът трябва да е добре запознат с метафизиката, за да може да анализира кармичните влияния в живота на клиента от психологическа и историческа гледна точка. Също така препоръчвам, докато търсите опитен хипнотизатор, да не се отказвате от събирането на сведения. Макар че с настоящия текст целя да представя систематично основите на моите изследвания в областта на живота в отвъдното, далеч не искам практикуващите духовна регресия да следват строго последователността от процедури в хипнозата. Дори смятам, че материалът ми може да е полезен и за онези, които биха желали да намерят алтернативни методи за достъп до духовния свят. Известно ми е, че всеки хипнотизатор внася свои идеи, талант и опит в практикуването на ЖМП терапията. Прилагането на различни подходи може само да разшири знанията и гледната ни точка за живота след смъртта. По-нататък давам съвети по някои проблеми, които считам за особено важни, но съм внимавал да не звучат твърде теоретично. Постарах се да сведа информацията до практическо ниво и да опростя идеите си за методите на хипноза с клиенти. Надявам се, че се намираме в началото на онова, което през XXI век ще се превърне в световно движение, предлагащо нови духовни прозрения за самите нас. Използването на духовна регресия в различни форми ще ни помогне да разберем целта на собственото си съществуване, което пък ще ни направи по-добри.

Всичко, което ни заобикаля, всичко, покрай което минаваме, без да знаем, всичко, което докосваме, без да усетим, всичко, което срещаме, без да забележим, ни въздейства бързо, изненадващо и необяснимо. – Дьо Мопасан

Към: ЧАСТ ПЪРВА – НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ
Към: ЧАСТ ВТОРА - ПОДГОТОВКА ЗА СПИРИТУАЛНА РЕГРЕСИЯ
Към: ЧАСТ ТРЕТА - НАЧАЛО НА ХИПНОТИЧНИЯ СЕАНС
Към: ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - МИСЛЕНИТЕ ДВЕРИ КЪМ ДУХОВНИЯ СВЯТ
Към: ЧАСТ ПЕТА - ЖИВОТЪТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА
Към: ЧАСТ ШЕСТА - ЗАВЪРШВАНЕ НА СЕАНСА
 

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »