Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Живот между преражданията: Част втора - Подготовка за спиритуална регресия

ЛИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  ПРАКТИКУВАЩИЯ ДУХОВНА РЕГРЕСИЯ

НА ЕДИН ОТ МОИТЕ СЕМИНАРИ ОБСЪЖДАХ усилията, които са нужни, за да бъдат пренесени хората в живота им между преражданията. На първата почивка един хипнотерапевт дойде при мен и каза: — Благодаря Ви за отделеното време, но аз си отивам. Сега осъзнавам, че тази работа е прекалено трудна. Имам си добра, стабилна практика и просто не се чувствам способен да отговоря на изискванията за духовна регресия. Отвърнах на този честен човек, че е добре, дето осъзнава тези проблеми сега, а не по-късно. Разбира се, трудно е да жонглираш три-четири часа с множество топки. Всъщност ще ви се наложи да боравите едновременно с безсмъртната душа на клиента и мисловните процеси на сегашния му човешки мозък. Тези два аза може да влязат в конфликт при нарушена интеграция. Хипнотизаторът трябва да се справя с тази двойственост, докато избистря и подрежда дълги фази от духовни образи, които да улесняват прехода. За да го постигнете, трябва постоянно да следите мисловното пътуване из географията на духовния свят. Това се нарича съставяне на карта. Мотивите, страховете, представата на вашия клиент за себе си и очакванията му се определят от физическия, емоционалния и мисловния облик на неговото тяло. Тези елементи от характера са повлияни от това, което наричам „азови признаци на душата": проницателност, интуиция и въображение. Докато ви разказва за духовния си живот, вашият обект на хипноза предава тази информация от сегашното си тленно тяло. Това понякога е объркващо и мъчително за него. Тъй като драмата от отвъдното се разгръща в ума му, трансперсоналният му поглед зависи от това доколко може да приеме истината за своя реален аз. Освен всичко друго, може да се наложи да се концентрирате върху множество минали кармични преживявания, които клиентът ви е имал в други тела, за да може той да разбере причинно-следствената връзка с настоящия си живот. Несъмнено практикуването на ЖМП терапия ще усъвършенства уменията ви да връщате човека в минали прераждания, докато се прехвърляте от живот на живот, използвайки отвъдното като мост. Понякога се налага да прилагате ту меки, ту авторитарни хипнотични техники в придвижването между миналите животи, душевните преживявания и настоящия живот на клиента. Това до голяма степен зависи от неговата възприемчивост, която може да е различна в миналите му животи и в духовния свят. Задачата ви като практикуващ духовна регресия е да направлявате визуализациите, за да може клиентът да прегледа внимателно цялата информация и да съзре връзките. Така той ще разбере душата и целта на живота си и ще придобие сила. За регресиониста това означава много усилия и изисква както умения, така и издръжливост. Разбира се, ние не влагаме лично отношение към клиентите си, но не може да не се изпита съчувствие и съпричастност към човек, който е затруднен да осмисли всичките причини, поради които се намира в сегашното си тяло, или онова, което имат да му кажат неговите наставници и учители. Никой мотивиран и загрижен хипнотерапевт не може да остане безстрастен в работата си. След тежка духовна регресия аз лично се чувствам изцеден.

ЗНАЧЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПИТА

МОИТЕ КУРСОВЕ ПО ЖМП СЕ ПОСЕЩАВАТ ОТ лицензирани терапевти и хипнотизатори. Обикновено са нужни значителен брой часове за обучение в основите и тънкостите на хипнотерапията, заедно с няколко години частна практика. Ще ви бъде от полза да имате известен опит в преживяванията от минали прераждания, преди да се захванете с изнурителната работа на практикуващия духовна регресия. Не е нужно да сте били лицензиран психолог, психотерапевт или съветник, за да станете умел хипнотизатор. Все пак при работа с проблемни клиенти известен минал опит в тези области би бил просто безценен. Етично погледнато, от терапевтите се очаква да съзнават нивото на своята компетентност и професионална квалификация и да не се заемат с лечебни процедури, за които не са обучени. Що се отнася до практикуващите духовна регресия, които помагат на клиентите да търсят истината за себе си, бих казал, че колкото повече академично образование и професионален опит имат, толкова по-добре. Реалното самоосъзнаване е нещо важно за вас като ЖМП терапевти, тъй като то има връзка с влиянието ви върху клиента. Енергията ви се определя от вашата интуиция, подбуди и пълноценност. Уважавам дълбоко даоистката философия. Даоистите вярват, че вдъхновението идва, когато съзнанието престане да възпрепятства естествената несъзнателна енергия. Тоест, в известен смисъл космическата Чи енергия внася хармония и яснота в тялото. Също така, за да сте добри терапевти, трябва да умеете да се съсредоточавате. Най-добрите регресионисти притежават усет, който им позволява в подходящия момент да долавят нещата, без да използват съзнателно ума си. Възможно е по време на ЖМП терапия и хипнотизаторът, и обектът да получат помощ от своите наставници и тези моменти трябва да бъдат разпознавани, особено когато става дума за вземане на решения. Според мен е напълно възможно да усвоите разпознаването и анализирането на символи, илюстриращи преживявания от духовния свят, които не могат да бъдат определени с материални понятия. Често става дума за символи, взети от земния живот, които могат да бъдат отнесени към събития от духовния свят. Честно казано, понякога по време на сеанс добивам известни телепатични способности. Това обаче би се превърнало в пречка, ако в решителни моменти не успея да блокирам мислите си, които могат да бъдат уловени от клиента. Смятам, че ежедневната медитация с контролирано дишане помага в ЖМП практиката. Според йога „прана" е жизнената сила или енергията, която се проявява у всеки от нас чрез дишането. Понякога по време на сеанс контролирам дишането си, за да премина в по-висше състояние на съзнанието. Случва се дори да си наложа лек транс, за да се отворя за духовните сили, които усещам около себе си. Не ме разбирайте погрешно, „прана" не е самият дъх или кислородът, който се поема чрез дишането. Тя е връзката с енергията на Всички живи същества, универсалната жизнена сила. Положих доста усилия, докато се науча да откривам енергийните пътеки, необходими за достъп до съзнанието на обекта, търсейки помощта на моя наставник и наставника на клиента ми. За тази цел отварям съзнанието си и чакам ръководство. Така само получавам, а не излъчвам информация. Единственото, което излъчвам към клиента, е увереност и спокойствие. За да бъдете добри терапевти, трябва да умеете да слушате. Оставете клиента сам да изтълкува своите символи, преди да изкажете мнение. Между слушането и задаването на въпроси съществува крехко равновесие. Не е лесно да научиш студентите кога да говорят и кога да мълчат. В работата с ЖМП практикуващият духовна регресия помага на клиента да разбере дадена визуализация едва след като той е употребил известно време за анализиране на видяното. Това се получава с тренировки и практика, а с течение на времето упражненията и въображението ще развият интуицията ви.

УПРАЖНЯВАНЕ В ХИПН03А ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА

ОТКАКТО ПУБЛИКУВАХ КНИГИТЕ СИ, С МЕН се свързаха много хипнотизатори, които искаха да научат повече за духовната регресия. Сред тях цари убеждението, че щом са донякъде запознати с връщането в минали прераждания, ще им е лесно да преминат към работа с ЖМП. Но това не е вярно. Повечето МП хипнотизатори просто скачат при сеансите от един живот на друг. Някои от тях все още вярват, че периодът между преражданията е сивкаво безвремие без никакво влияние върху душата. Но тази представа започва да се променя и се питам дали не е произлязла от древната Тибетска книга на мъртвите, където пише, че „времето между преражданията на Земята е максимум седем седмици". Във въведенията на книгите си обяснявам, че ми е отнело доста време, докато науча пътищата за напредване в духовния свят, които изглеждаха добре познати на повечето ми клиенти. След първия ЖМП клиент ми бяха нужни много случаи, докато си съставя карта на духовния свят и се почувствам уверен в процедурата, която използвам и днес. Но и сега, след всичките тези години, имам чувството, че само съм се докоснал до повърхността на духовното царство. Всеки нов ЖМП терапевт намира свой собствен стил. Сами ще усетите кой е най-добрият начин да извършите плавен преход от подсъзнанието до духовния дом на свръхсъзнанието, за да достигнете безсмъртните спомени на всяка душа. Новите ЖМП умения са нещо, което всеки сам интегрира в практиката си посредством експерименти. Регресионисти от цялата страна са ми се обаждали с въпроса: „Къде греша? Защо не успявам да отведа клиентите си до живота им между преражданията?" Първият ми въпрос в подобни случаи е: „Колко време траят сеансите ви?" „О, нали знаете — отговарят те, — обичайните четиридесет и пет минути до час". Без да навлизам в методологията, им казвам, че това е част от проблема им. За ЖМП терапията трябва да се отделят по три-четири часа за сеанс. При тези думи някои отбелязват: „Как очаквате да поемам цялата си клиентела, ако се занимавам само с по един-двама души дневно?"

Възможно най-учтиво им обяснявам, че ако не са готови да отделят един-два дни в седмицата за духовна регресия, вероятно не бива да я практикуват. Това е добър съвет за всеки, който иска да избегне пълното изтощение. Но както признавам на студентите си, преди години и аз не спазвах тези препоръки, понеже бях очарован от тази работа и приемах единствено клиенти за ЖМП. Някои от хората, които съм обучавал, следват моя пример и аз се надявам, че енергийните им нива все още са добри. Но честно казано, работата е толкова изнурителна, че според мен би било глупаво да се приема по повече от един такъв клиент на ден. Ами броят сеанси за един клиент? Преди курсовете при мен идваха клиенти от цял свят, а аз можех да им отделям само по един ден. Но има и по-добър начин. Преди да бъда затрупан от широката публика с молби за сеанси, правех с клиентите си по три сеанса, като с всеки следващ надграждах постигнатото:

 А. Започвах с встъпително събеседване и лек, половинчасов хипнотичен сеанс, за да определя възприемчивостта на обекта. Ако дълбочината на транса му не ме задоволяваше, го виках за допълнителни упражнения.
Б. Обикновено вторият сеанс биваше посветен на пренасянето в детството, в майчината утроба и последното прераждане, но без сцената на смъртта или влизането в духовния свят. В. В последния дълъг ЖМП сеанс отвеждах набързо клиента до края на живота, който сме разгледали предния път. След сцената на смъртта влизахме в духовния свят, за да изградим непрекъснатостта на виденията му като душа. Опитвам се никога да не прекъсвам тази част от спомените на клиента. Ако започнете да се занимавате с духовна регресия, вашите клиенти ще искат записи от сеансите. Препоръчвам ви да използвате два касетофона, в случай че единият ненадейно се повреди. Също така ще имате второ копие от записа, ако клиентът изгуби или повреди своето. Ще са нужни и висококачествени микрофони, защото повечето хора под хипноза говорят тихо. От вас зависи кога ще решите да започнете записа:

1. веднага след въвеждането в транс,
2. в момента, в който клиентът започне да си припомня своето минало прераждане, или
3. веднага след сцената на смъртта. Аз лично предпочитам третия вариант, защото след сеанса мога да представя на клиента резюме от предишния му живот, а целият запис да е посветен на живота на душата му.

ВСТЪПИТЕЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ

3А ДА БЪДЕ ПРЕЖИВЯВАНЕТО ПЪЛНОЦЕННО, трябва още на първата среща да установите целите на клиента и да му разясните своя метод. Най-ефективните сеанси се получават, когато той е запознат предварително с процедурата. Това не отнема нищо от тайнствеността и величието на самото преживяване. Обикновено обяснявам, че двамата ще бъдем спътници в духовния свят. Разбира се, ще трябва да се запознаете с неговата история и особено дали някога е бил под хипноза. Като специалисти по ЖМП, повечето ви духовни регресии ще бъдат с хора от други градове. Ако клиентът заяви, че предишното хипнотично преживяване е станало неочаквано за него или по някакъв начин му е било неприятно, трябва да го разпитате подробно при какви обстоятелства се е случило това. Ако има някакви резерви към хипнозата, веднага се заемете с тях, иначе рискувате той сам несъзнателно да саботира процеса. Обикновено на клиенти, които живеят далече от кабинета ми и никога не са се подлагали на хипноза, препоръчвам първо да отидат при хипнотизатор в своя град, за да установят дали са способни да изпаднат в транс. Това спестява време и пари както на тях, така и на мен. Някои пожелават да дойдат въпреки отрицателните резултати при хипнотизатора и аз нямам нищо против. Доста клиенти, които вече са се подлагали на хипноза, казват: „Не мисля, че миналия път наистина заспах". Никой не си е направил труда да им каже, че ако наистина заспят, не ще могат да отговарят на въпросите. Знам, че звучи странно, но не са били осведомени, че промененото състояние на съзнанието по време на транс и делта-сънят са две различни неща. Така че обяснявам на клиента различните етапи на хипнозата и колко дълбока ще бъде тя. Това е важно, защото дълбочината на транса при ЖМП хипнозата е ново преживяване — дори за онези, които Вече са се подлагали на хипноза. Искам клиентите ми да разберат нещичко за механизма на хипнозата, без да ги товаря с клинични факти. Прекаленото количество техническа информация в ранните етапи на сеанса запълва мислите на някои клиенти с това как трябва да се чувстват. От друга страна, искам клиентът ми да разбере, още преди да сме започнали, защо ще отделим толкова много време на упражненията по физическа релаксация и визуализация — за да се подготвим за подходящата дълбочина на транса в духовната регресия. В основни линии ограничавам обсьждането на променените състояния на съзнанието до следното:

А. Бета-сьстоянието е напълно будното състояние на съзнанието.
Б. Алфа-състоянията включват леко, средно и дълбоко ниво на транс.
1. По-леките етапи са онези, които обикновено използваме за медитация.
2.  Средните като общо се свързват с Възстановяване на спомени от детството и минали травми. Този етап е подходящ за модифициране на поведението, например за отказване от тютюнопушенето или напълняване (отслабване).
3. Дълбоките алфа-състояния включват възстановяване на спомени от минали прераждания. В. Тета-състоянието се намира на границата със загубата на съзнание и разкрива областта на свръх-съзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията.
Г. Делта-състоянието е фазата на дълбок сън. Обобщавам тази информация, като казвам на клиента, че всички тези етапи образуват естествените процеси на заспиване и събуждане, през които преминаваме всяка вечер и сутрин. Не се впускам в обяснения, че двата процеса могат да работят едновременно в различни части от мозъка, за да улеснят словесните реакции. Също така бих ви препоръчал да избягвате сведенията за колебанията в мозъчните вълни, макар че би било интересно да се отбележи, че в несъзнателното по-дълбоките алфа- и тета-вьлни включват по-силни, по-отворени енергийни колебания, които очевидно разкриват спомените на душата. В лек разговор се опитвам да представя по-опростено променените трансови състояния, за да разсея всякакви притеснения на клиента, че хипнозата е нещо мистериозно или неестествено. В случая много полезни са косвените внушения под формата на различни истории. Зная, че някои хипнотерапевти за по-голям ефект се стараят да запазят мистериозността на транса. Но както вече казах, аз искам ЖМП клиентът да чувства, че това е съвместна работа. Когато се включва активно и приема, че има контрол върху дълбочината на транса, получавам неговото по-активно съдействие в дългите фази на задълбочаването. Особено ценно е по време на встъпителното събеседване между вас и клиента да се установи доверие. Докато разсъждавате върху неговия житейски път, той анализира вашите знания, увереност, чувствителност и възприемчивост. Дори вече да се е подлагал на връщане в минали прераждания, преживяването му по време на ЖМП хипнозата ще е много по-интензивно, защото включва неговото безсмъртие. Целта ми по време на встъпителното събеседване е да разсея всякакви тревоги на клиента относно онова, което ще открие за себе си. Обяснявам му колко много хора преди него са се чувствали окрилени от резултатите. Не искам да очаква, че може да пре-живее някакви силно емоционални сцени. Все пак във всеки сеанс има моменти, когато клиентът се натъква на емоционални прегради. Някои от тях ще бъдат във фазите, когато открива истинската си същност, грешките, които е правил, и нивото си на развитие. В такива моменти някои хора се чувстват обезкуражени, но с течение на сеанса това отминава — става им ясно, че грешките са част от израстването. Вашият клиент ще види спокойствието на своето съществуване в духовния свят и ще усети колко състрадание, милост и любов го обгръщат там. Това преживяване е така утешително и вдъхновяващо, че след като му отправите постхипнотичните внушения, той ще запомни на съзнателно ниво тези красиви видения от духовния свят и ще напусне кабинета ви с нови надежди за сегашния си живот. По време на встъпителното събеседване обяснявам на клиента, че ще го отбеда обратно у дома по начин, който е и напълно освобождаващ. Докато мислите му са в отвъдното, той ще бъде откъснат от суматохата на нашия материален свят. Ето защо понякога в края на духовната регресия клиентът се съпротивлява на извеждането от хипноза. Казвам му, че отиването в духовния свят ще бъде като да гледа филм за себе си. Когато влезем в тъмното кино, без да знаем сюжета на филма, ни се струва, че сцените се движат мудно. По-късно, когато се запознаем със събитията, нещата ще се развиват по-бързо, сякаш човекът зад прожекционния апарат е увеличил скоростта. Причината е, че обектът скоро става част от сцените и бива увлечен в действието. Обсъжданията преди действителния сеанс са от голямо значение, защото клиентът трябва да се чувства максимално спокоен. Имайте предвид обаче, че механичният успех на самата хипноза не зависи от мотивацията на обекта. Колкото и да иска това, неподатливият на хипноза човек няма да изпадне лесно в дълбок транс.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА

В ЧАСТ ПЪРВА ОБСЪДИХМЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА на клиентите във връзка с техните идеологии и религии. Има обаче и други влияния, с които трябва да се справите, за да може обектът да започне сеанса непредубеден. Най-подходящият момент за това е встъпителното събеседване. Често се случва клиентът да каже, че вече е ходил по врачки, астролози, лечители, медиуми, контактьори и други практикуващи метафизици, които са му казали какво е неговото ниво на развитие, място в духовния свят, сродни души, наставници и други духовни неща. Опитвам се никога да не хуля източници на познание от своята област, но понякога клиентите са повлияни от информация, за която по-късно в свръх-съзнателно състояние откриват, че е крайно неточна. Също както при хипнозата, някои регресионисти са много добри, други не толкова. Клиентът ще усети разликата, когато види духовния свят в собствения си ум. Вече споменах, че клиентите могат да бъдат предубедени и от прочитането на моите книги. Ето един типичен пример:

— Д-р Нютон, ще откриете, че съм синя светлина шесто ниво. Зная (или са ми казали), че съм много близо до степен учител, защото това е последният ми живот на Земята.

Разбира се, трябва да се отнасяте с уважение към подобни изявления. Но честно казано, аз ги приемам по-скоро като продиктувани от желание; като знак, че обектът се нуждае от силна доза смирение. Някои клиенти пък са ми казвали, че след прочитането на моите книги са се почувствали абсолютно начинаещи. Подобни скромни самооценки може също да са неверни. Налага се да наблюдавам и собствените си предубеждения. Спомням си Хариет, келнерка в заведение на паркинг за камиони в едно пустинно градче близо до Долината на смъртта, Калифорния. Тя пристигна в офиса ми със стара, очукана кола и старомодна, омачкана плисирана рокля. Бях подведен от нехайния ѝ, непретенциозен вид, докато тя не ме прегърна. Вътрешната й енергия едва не ме повдигна от земята. По-късно се оказа една от най-напредналите души, които някога съм срещал. Хариет беше хибридна душа, чийто първи физически живот е бил в един пустинен свят много отдавна. Съществата там практикували размяна на личността чрез мисловно прехвърляне от един в друг ум. На своя паркинг за камиони тя предлагаше кафе, разговори и утеха на уморените, обезсърчени шофьори. Открих, че Хариет всъщност е дошла да ми помогне в моите духовни търсения, след като ме е чула в едно вечерно радиопредаване. Случвало ми се е и обратното. С умиление си спомням за Анди, момчето с големите очаквания. Някои критици на хипнотичната регресия спорят, че хората идват на сеанс с предварителна нагласа и когато изпаднат в транс, сглобяват сцените от своите фантазии. Случаят с Анди явно опровергава този довод. Беше изпратен при мен от чувствителната си майка като подарък за двадесет и първия му рожден ден. Случи се по времето, преди да престана да приемам толкова млади клиенти. Едно високо, добре сложено момче с къси панталони и джапанки влезе в офиса ми с нехайна увереност, която граничеше със самонадеяност.

- Здрасти, докторе, готов съм. Да започваме — каза високо той.

Докато обсъждах с него хипнотичните процедури, които щяхме да използваме, включително за последното му прераждане, нетърпението на Анди растеше. Каза ми, че бил много популярен в училище и е абсолютно убеден, че в последния си живот е упражнявал огромно влияние върху много големи групи хора. В онзи момент от сеанса, когато му казах да влезе в най-значимата сцена от последното си прераждане, лицето му помръкна. Той се размърда неспокойно на креслото и заговори ниско, почти заплашително.

Анди: О, не!
Д-р Н.: Кажи ми какво виждаш.
Анди: Господи... Не! Не, по дяволите... това не съм аз... не е вярно... Аз... Няма начин това да съм аз! Няма да го приема...
Д-р Н.: Успокой се и просто ми опиши сцената, засега без да се впускаш в анализи. Можем да напредваме с каквото искаш темпо.
Анди (примирено): Това съм аз...
Д-р Н.: Но кой си ти? Да започнем с това как изглеждаш, а след това ми кажи къде се намираш.
Анди (разочаровано): Аз съм... черен наемен работник, който върви по една железопътна линия... господи, колко съм мръсен... гладен... името ми е Отис... облечен съм с парцалива, избеляла фланелена риза, стари окъсани обувки, мръсно кафяво палто и панталони... много кашлям.

По-нататък въпросите ми разкриха, че Отис е бил беден изполичар, живял по селата на Джорджия през 1934 година. Същата нощ е щял да умре, едва 45-годишен. Когато се озовахме в духовния свят, научихме, че Анди е имал много прераждания, в които се е държал нагло и грубо с хората. Като Отис му е бил даден шанс за скромен живот. В края на сеанса двамата с Анди проведохме отрезвяващ разговор за сегашните му нагласи и липсата на търпимост спрямо другите, свързана със стари победенчески модели. Внимавам да не обиждам клиентите си. Не е моя работа да опровергавам онова, в което вярват преди сеансите — предпочитам да ги оставя сами да стигнат до тези изводи. Понякога преживяват мислено сцени, които може в началото да не приемат. Освен предимствата от естественото развитие на всичко случващо се, искам клиентите да знаят, че техните лични наставници им помагат да открият каквото трябва. А то понякога е болезнено, както видяхме в опитите на Анди да се разграничи от Отис. Докато подготвяте клиента за духовна регресия, е особено важно да не му давате конкретни обещания за онова, което ще види. Не знаете какво става в главата му и как ще възпроизведе и възприеме своите спомени. Обяснявам това предварително на всеки клиент. После повечето казват, че ЖМП сеансът е бил най-силното им преживяване досега. Все пак от време на време ще се случва клиентът да изрази недоволство, понеже очакванията му не са се оправдали или животът му не се е променил към по-добро, след като е напуснал офиса ми. На този свят има недоволни хора, които очакват хипнотизаторът по някакъв магически начин да им извади информация, която или не е съществувала в съзнанието им, или е била блокирана. Всъщност искат от вас да оправите проблемите в живота им, без те да поемат голяма лична отговорност.

СЪСТАВ ОТ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА В ЖИВОТА НА КЛИЕНТА

ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ преглеждам писмата, в които клиентът ми описва своя живот и цели, и го карам да осъвремени информацията. Особено се интересувам защо иска да бъде пренесен в живота си между преражданията. В началото на проучването смятах, че главната подбуда на повечето хора е да научат нещо за своите наставници, духовни групи и онова, което правят като души между преражданията. Всички тези данни са важни, но основната причина, поради която хората желаят духовна регресия, е да добият някаква цел. Искат да знаят защо са тук и какво трябва да постигнат. Докато се занимавам с целта, една от линиите ми на изследване е да прегледам кои са найзначимите хора в живота на клиента. Всички те играят важни роли, които може да не се разкрият напълно, докато не ги видим в духовния свят. Карам клиента да ми донесе лист, на който да са напечатани имената на тези хора и по няколко думи за всеки от тях. След това нанасям роднините и хората, които не са в родствена връзка с него, в хронологичния ред на появата им в живота на обекта и по време на сеанса използвам списъка за справка. Част от формуляра, който клиентите ми попълват, преди да се срещнем, гласи следното: За да ми помогнете в работата с духовната група по време на сеанса, би било добре да ми донесете напечатан на машина списък с първите имена на хора, оказали огромно влияние върху живота ви, както и връзките ви с тях. Списъкът трябва да Включва: родители, баби и дядовци, лели и стринки, чичовци и вуйчовци, братя, сестри, брачни партньори, деца, любовници и най-добри приятели. Нека е максимално сбит, да съдържа само най-важните за вас хора. Също така опишете с по няколко думи характерите им. Пример: Бил — най-добър приятел, весел, одухотворен, без склонност да осъжда другите, с вкус към приключенията. Докато разглеждам този състав от действащи лица заедно с клиента, често използвам друга метафора, подобна на аналогията ми с киното. Обяснявам, че неговите действащи лица са получили поддържащи роли в голямата пиеса на живота, в която клиентът играе главната роля. Списъкът с действащите лица е моята програма за пиесата, която наблюдавам от първия ред. Казвам на клиента, че този списък е нужен не на него, а на мен. Ако по време на сеанса види нещо важно, което не е отбелязано в списъка, това няма да е от значение, защото важните хора ще се появяват, независимо от това кой според клиента трябва да е включен в списъка. Например, ако клиентката ми Джейн се приближава мислено към духовната си група и внезапно възкликне: „О, към мен идва Джим!", ми е нужно само да погледна в списъка, за да си припомня, че Джим е първата й училищна любов. Същевременно не ми е необходимо да знам за леля й Мили, тъй като тя не е оказала голямо влияние върху живота й. И докато говорим за важните хора в живота на клиента, ето още нещо във връзка с политиката ви спрямо нови клиенти. Ще се случва да ви питат: „Моят съпруг (съпруга, брат, сестра или приятел) иска да присъства на сеанса. Ще имате ли нещо против?" Бих ви посъветвал никога да не позволявате присъствие на трети лица. Причините са няколко. Първо, това — както научих още в началото на практиката си — пречи на сеанса. По време на духовната регресия съзнанието не забравя, че в стаята има трети човек. Дискретността е правото на клиента да разкрива или премълчава. Той трябва да бъде освободен от погледа на други хора по време на духовна регресия, която е много лично преживяване. Обектът на хипноза се притеснява, ако знае, че някой друг наблюдава и слуша най-съкровените му мисли. Това важи с особена сила за присъствието на брачни партньори. Поверителността трябва да бъде запазена. Нищо чудно само след един сеанс клиентът — дори този, който е искал да си доведе придружител — да ви каже: „Толкова се радвам, че бях сам днес. Ще споделя някои неща с други хора, но никому няма да пусна записа".

ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА

СЛЕД КАТО НАУЧА НЕЩО ЗА ПРОИЗХОДА НА клиента, подбудите му да дойде при мен и хората, които са оказали влияние върху живота му, идва моментът да му дам обща представа как ще стигнем до дверите на духовния свят. Първо му обяснявам, че ще изпадне бързо в хипноза, но тайната на успеха е в дълбочината на транса. Уведомявам го, че ще направим малко упражнения за загряване като дишане, отпускане на тялото и визуализации. Тъй като дългите визуализации са много полезни в ЖМП терапията, ще обсъдя подробно този въпрос в глава „Задълбочаване". Все пак, преди да започне хипнозата, се постаравам клиентът с доминиращо ляво мозъчно полукълбо да разбере, че докато изпълняваме тези дейности, от него няма да се изискват никакви аналитични тълкувания. Надявам се, че с това ще потисне склонността си да контролира положението и ще се отпусне. Осведомявам се предварително за предпочитанията на всички субекти към сцените, които биха искали да визуализират. Тук намерението ми е между нас да се създаде доверие и да останат с впечатлението, че контролират нещата. Клиентът е по-възприемчив, когато не се случва нищо непредвидено, преди да съм го привел в подходящо състояние на хипноза. Стремя се към спонтанност, без да разкривам твърде много подробности от моите ЖМП процедури, но и не искам за клиента да има неприятни изненади. Затова му казвам предварително, че духовната регресия включва връщане назад във времето и че ще направим няколко мисловни упражнения за разгряване, Все едно се готвим да участваме заедно в маратон. Обяснявам му, че след образните или творческо-мечтателните упражнения ще го отведа към ранното му детство. Много важно е той да е убеден, че преходът с нищо не го застрашава. Още докато е в пълно съзнание, клиентът трябва да разбере, че целта ни не е да разкриваме травми от детството. Също така добавям, че този вид терапия има по-голям ефект, когато е дългосрочна и се провежда от специалист по психично здраве. За да прогоня всички страхове от разкриване на физически или емоционален тормоз в детството, подчертавам, че ще говорим само за простичките, щастливи спомени — като играчки, домашни любимци и факти за дома им. Методите ми са обсъдени по-подробно в глава „Връщане назад във времето". Завършвам своя преглед на началния процес на духовната регресия, като казвам на клиента, че след няколко спирания в детството му ще се пренесем във времето, когато е бил в майчината утроба (вижте глава „В майчината утроба"). Изтъквам, че макар да звучи като голям скок, това всъщност е съвсем лек преход, защото ще се намира в ранно детство по време на регресията. След това му обяснявам, че след няколко минути в майчината утроба ще му задам няколко основни въпроса, след което ще го върна в предишен живот. Всъщност въпросите за периода в утробата може да доведат до прозрения относно свързването на душата с мозъка, но тези подробности не са нещо, което бих обсъждал предварително с клиента. Изяснявам с абсолютно всеки от тях, че не съм специалист по връщане в минали прераждания. Искам да разберат, че връщането в минал живот е необходимо, но ще бъде максимално съкратено, тъй като основната ни цел е да се придвижим набързо през смъртта, за да влезем естествено в духовния свят. Желанието ми е, когато приключим с всички встъпителни процедури, клиентът да е настроен да ми помага.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ЧАСТ ПЪРВА - НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ
Към: ЧАСТ ТРЕТА - НАЧАЛО НА ХИПНОТИЧНИЯ СЕАНС
Към: ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - МИСЛЕНИТЕ ДВЕРИ КЪМ ДУХОВНИЯ СВЯТ
Към: ЧАСТ ПЕТА - ЖИВОТЪТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА
Към: ЧАСТ ШЕСТА - ЗАВЪРШВАНЕ НА СЕАНСА

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »