Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Закодирали ли са извънземните скрити послания в човешката ДНК?

Възможно ли е отговорът на въпроса, дали сме сами във вселената, да се намира дълбоко във всеки един от нас, закодиран в нашата ДНК в очакване да бъде открит?

Това е главоблъсканица, която очарова човечеството от векове и дори ни е накарала да строим космически кораби, за да изследваме небесата отвъд това, което могат да видят очите ни.

Но дали пък извънземните вече не са дошли и са си заминали? Представете си, че те наистина са посетили тази планета и са оставили следи от присъствието си в нещото, което прави всеки един от нас уникален, и просто чакат най-сетне да открием произхода на човешката раса?

През 2013 г. двама учени, числящи се към Астрофизическия институт Фесенков в Казахстан публикуват статия в списание „Икар”, предлагайки търсенето на извънземен живот да бъде разширено и да включва изследване на човешката ДНК.

Физикът Владимир Шербак и астробиологът Максим Макуков са убедени, че сме били генетично разработени от същества от друга слънчева система. Тези основатели вероятно са направили това, когато са били на посещение тук преди стотици милиони години.  Или вероятно са изпратили информационно пакетиран сигнал в пространството, който е стигнал до Земята и по някакъв начин е задействал промени в нашата ДНК. Или пък са осеменили планетата ни от космоса с извънземен генетичен материал, който се е развил някъде другаде (вероятно на планетата, от която произхождат).

Идеята, че ние (и нашата ДНК) сме продукт на извънземно инженерство, е известна като панспермия и набира ентусиазирана подкрепа не от кой да е, а от Джеймс Крик – съоснователят на двойната спирала на ДНК. От гледна точка на панспермията за нашата планета, нашите създатели умишлено са избрали да поставят собствената си ДНК в човеците, а след това да ни оставят на Земята в нещо като експеримент.

Как може да бъде подкрепена една такава теория? Двамата казакски учени обясняват.

Макуков и Чербак казват, че човешката ДНК изглежда така, сякаш е била създадена с математическа прецизност. „Простата подредба на кода разкрива цялост от аритметични и идеографични шаблони на символичен език. Освен това, тя включва употребата на десетична нотация и логически преобразувания, които са точни и систематични.”

Обърнете внимание, че има и повтарящ се цифров модел в човешката ДНК:

Макуков и Чербак са забелязали специфичен повтарящ се цифров модел в човекия генетичен код. При разглеждане отблизо на различните математически съотношения, фракции и константи, които се появяват при изчисления и измервания на човешката ДНК, откриват множество случаи, където числото 37 сякаш играе значима роля.

В изследователския си вестник „Икар” учените описват девет случая, където числото 37 би могло да се извлече от извършването на изчисления, по някакъв начин свързани с химическата структура на ДНК, и изчисляват шансовете това да се случи произволно на десет трилиона към едно.

Числото 37 има значение, когато става дума за човешкото тяло:

„Изразено в метричната система, нормалната телесна температура на едно човешко същество е 37 градуса по Целзий. А според последните оценки, има приблизително 37 трилиона клетки в човешкото тяло. Тъй че дори извън включването му в нашата ДНК, числото 37 помага да определим кои сме ние по някои фундаментални начини. Това е точно каквото бихме очаквали, ако това число е било включено в нашата ДНК като знак.”

Ясно е, че има повече въпроси отколкото отговори, когато става дума или за ДНК, или за извънземни, а да не говорим дали може да се направи връзка между двете. Човешкият геном вече е частично разшифрован от учените, но при все това пак сме далеч от доказването, че съществува интелигентен живот отвъд нашата планета.

Мистериите остават, а с времето може би най-накрая ще открием отговорите им. Дотогава, можем само да продължаваме да търсим.

Go Back

Comment

View older posts »