Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Мисловна енергия, религия и дух

Квантовата физика откри, че всичко, което съществува, се състои от енергия на субатомно ниво и е в състояние на постоянно движение и вибрация. Това включва отвлеченото и неосезаемото, като мисълта и емоцията. Светото писание учи как мисълта влияе на живота ни, но това често е неясно поради езика и религиозните учения.

Много често Светото писание използва думата „сърце” във връзка с мисълта и/или емоцията.

„Блажени чистите по сърце (мислите и чувствата), защото те ще видят Бога”. – Матей 5:8

„Тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му (мислите и чувствата) стои далеч от Мене; - Матей 15:8

„А онова, що излиза из устата, иде от сърцето (мислите и чувствата); то именно осквернява човека”. – Матей 15:18

 „Защото отвътре, от сърцето (мислите и чувствата) човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства...” – Марка 7:21

„Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си (мислите и чувствата) изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му”. – Лука 6:45

 „Защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви (мислите и чувствата)”. – Лука 12:34

Това са 6 от 152 споменавания само в Новия завет, които използват думата „сърце” в смисъла на мисъл или емоция. Сто петдесет и три пъти си е доста споменаване, което сочи че има много да се разбира по темата за мисълта.

Мисълта е началото на всичко, на всяко действие, всяко бездействие, всяка емоция, всяко решение... всичко започва с мисъл или, с думите на Писанието, всичко започва в сърцето. Важността на това е толкова голяма, че не може да бъде пренебрегнато.

Да се спрем на основите на Силата на мисълта. Цялата физическа реалност е изградена от енергийни вибрации.Вашите мисли също са енергийни вибрации. Това не е идея или теория, а по-скоро стряскащата нова реалност, която квантовата физика ни разкрива. Мислите ви имат мощно влияние; те влияят на това,което ви се случва.Да знаете това е да знаете нещо велико.

Всяка една мисъл носи своята енергийна честота, която произлиза от ума ви и се влива в етера. Затова Христос казва, че не това, което влиза в човека, го скверни, а това, което излиза от него (Матей 15:11).

Всеки път, когато помислите, изпращате навън специфичната вибрация на тази мисъл. Ако някоя мисъл ви кара да се чувствате добре, ако тя е „положителна” мисъл, тя вибрира на по-висока честота. Ако някоя мисъл ви кара да се чувствате зле, ако тя е „отрицателна” мисъл, тя вибрира на по-ниска честота. Затова „мразя те” има много по-ниска честота от „обичам те”, например.

Виждате защо Светото писание поставя толкова голям акцент върху мисълта. Апостол Павел увещавал Филипянските вярващи да задържат мислите си фокусирани върху добри неща.

„Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, - само за него мислете”. – Филипяни 4:8

А Коринтянските вярващи да пленяват всяка мисъл.

„Унищожаваме замисли и всяко превъзнасяне, що въстава срещу познанието Божие, и пленяваме всеки разум, за да бъде покорен на Христа”. – 2 Коринтяни 10:15

Соломон също разбирал този принцип.

„От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота”. – Притчи 4:23

Това, което трябва да разберете, е че нещата, върху които прекарвате време да мислите, е това, което ще бъде вашата реалност. Затова ако мислите за чисти и приятни неща, излъчвате енергийна честота, която привлича чиста и приятна енергия и това става вашата реалност. Подобно, ако хабите умствената си енергия, мислейки постоянно за икономическия срив, или за смърт разрушение, това ще стане вашата реалност. Можете да си представите в какво ще се превърне реалността, ако един голям колектив се фокусира върху бедствие. Съветът е внимателно да си избирате влиянията.

Ако постоянно сте повлияни от тези, които се фокусират върху ужасяващи сценарии за края на света, вие също неизменно ще фокусирате умствената си енергия върху ужасяващи неща, които пораждат страх. Страхът вибрира на ниски честоти и е враг на любовта, вярата и всичко, което е добро и Богоугодно.

Повечето църкви и религиозни институции се отнасят кък тези концепции на Светото писание по много лекомислен начин, пренебрегвайки важността на тези принципи. Религията често учи какво трябва и какво не трябва да се прави, за да се избегне греха и човек да остане добър и благочестив. Това са външни, плътски дела, които са безсилни и за нищо не стават, освен за фарисейщина и религиозна набожност. Обикновено спасението, базирано на делата, се приписва предимно на Католицизма, но правичката да си кажем, всяка църква или религиозна институция, която учи на списък от религиозни правила и наредби, също учи на спасение, базирано на дела.

Тези учения са наопаки и слагат каруцата пред коня. Светото писание е пределно ясно, че за да живеете добър и благочестив живот, той трябва да започне от мислите и чувствата ви. Когато умът е пречистен, добрите дела следват естествено. Да можехме да се оттърсим от безсилната религиозна идея, че да не се греши е начинът да се угоди на Бога! Тази идея не присъства в Светото писание. Наистина, Всевишният мрази греха, но Светото писание заявява ясно, че вярата е това, което е угодно Богу. Той иска да живеем с духовна умствена нагласа. Вярата е ключът, който отваря вратата на духовния живот.

По същество, за да започнем да живеем живот с духовна умствена нагласа, най-напред трябва да се обърнем към мисловния си живот. Учейки се да контролираме ума си, фокусирайки се върху добрите и чисти мисли и пресявайки плътските си помисли, можем да започнем да живеем на по-висока честотна вибрация.

Настройването на живота ни към духовна умственост, ни подготвя за всяка вероятност в живота, било то щастие и изобилие или изпитание и загуба.Това е тайната, за която говори апостол Павел: „Казвам това, не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам: знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение”. – Филипяни 4:11-12

 „Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос”. – Филипяни 2:5

От Майкъл Еревна

 

Go Back

Comment

View older posts »