Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

3 древни текста, които напълно РАЗБИВАТ историята

Има множество „противоречиви” текстове, които са били намирани през годините по цялото земно кълбо. Много от тях са твърдо отречени от конвенционалните учени, понеже противоречат на почти всичко, изложено от конвенционалните историци.

Говори се, че някои от тези древни текстове ще разбият конвенционалните вярвания и догми, които се смятат за твърди основи на съвременното общество.

В тази статия ще погледнем три древни  ръкописа / текста, които са изключителни във всеки аспект и могат да разбият конвенционалната история такава, каквато я познаваме.

3 600 годишната Библия на Колбрин

Тя се счита от мнозина за първия Юдейски / Християнски документ, който подробно обяснява разбирането за човешката еволюция, креационизма и интелигентния дизайн. Математическите принципи на Колбрин отразяват интереса на древните Друиди към астрономията и математиката и говорят за глобални катаклизми в миналото.

Това е древен текст и според много изследователи датира отпреди 3 600 години, но може и да е много по-стара. Изследователите вярват, че древният ръкопис е бил написан по същото време, когато е бил съчиняван Стария завет.

Библията на Колбрин е написана от няколко автора. Древният текст е съставен от две части, които правят всичко 11 древни книги.

Любопитно, вярва се, че тези древни текстове описват историята на сътворението на човека и споменават – най-важното – съществуването на няколко древни цивилизации, които съществували на Земята преди създаването на Адам и Ева.

Някои дори категоризират Библията на Колбрин като първата допотопна „Библия”. Древният текст описва – сред другите неща – падналите ангели.

Книгата на Енох

От откриването си, Книгата на Енох се смята за един от най-противоречивите древни текстове, намирани на планетата. Книгата на Енох е древен еврейски ръкопис, който се проследява назад до Енох – прадядото на Ной. Книгата на Енох се счита от много изследователи за едно от най-влиятелните неканонични апокрифни писания. Вярва се, че е имала голямо влияние върху християнските вярвания.

Древният текст описва (първата част) кончината на Бдителите – ангелите, които били бащи на Нефилимите.

Книгата се състои от пет различни главни секции:

  • Книга на Бдителите (1 Енох 1-36)
  • Книга на Притчите Енохови (1 Енох 37-71) (наричана също Подобията на Енох)
  • Астрономическа книга (1 Енох 72-82) (наричана също Небесни светила или Книга на Светилата)
  • Книга на Съновиденията (1 Енох 83-90) (наричана още Книга на Сънищата)
  • Послание Енохово ( 1 Енох 91-108)

Книга на Исполините

Този древен текст се вярва, че датира отппреди повече от 2000 години – според много автори – доказва, че древните Нефилими са били истински същества и описва как са били унищожени.

Намерен е преди няколко десетилетия в Кумранските пещери, където изследователи се натъкнали на Кумранските ръкописи. Специално, Книгата на Исполините разказва за съществата, които населявали нашата планета в далечното минало и как те били унищожени.

Книгата на Исполините – която между другото не е цяла – предлага различна гледна точка относно Нефилимите.

Според древния текст, Исполините – Нефилимите – научили, че заради бурните им нрави ги очаквало неизбежно унищожение. Те помолили Енох да се застъпи за тях пред Бога.

Древният текст описва с подробности как Нефилимите живели на Земята и създали хаос и разруха.

Go Back

Comment

View older posts »