Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Рептилските „Нага” извънземни и глобалната змийска митология

 „Нага” е думата на санскрит и пали за божество или класа същество или създание, приемащо формата на много голяма змия – особено на кралска кобра, специфичен вид змия (качулата змия), срещано в Хиндуизма, Будизма и Джайнизма.

Във великия епос „Махабхарата” описанието на нагите клони към отрицателно. Един епос ги нарича „гонители на всички създания” и ни разказва: „змиите имаха злъчна отрова, голямо мъжество и извънредна сила”.

Великият епос често характеризира нагите като способни да си променят формата и имащи човешки и змийски характерни черти.

Историите, включващи наги все още са голяма част от съвременните културни традиции в преобладаващите хиндуиски региони на Азия (Индия, Непал и Бали).

В южна Индия нагите се смятат за природни духове и закрилници на изворите, кладенците и реките. Те докарват дъжд и по този начин плодородие, но се смята, че носят и бедствия, като наводнения и суши.

Обект на голяма почит, скъпи и грандиозни ритуали се извършват в общностите, където жителите считат себе си за генетични потомци на Нагите.

Нейрите от Керала и етнически близките Тулу Бунти от Карнатака са кланове, за които се вярва, че са произлезли от змийската династия.

Вишну първоначално е изобразяван заслонен или полегнал до гигантска змия, но иконографията е била разширена и до други божества.

Змията е обичайна в иконографията на Ганеша, появявайки се около врата, като пояс, държана в ръка, увита около глезените, или като трон. Шива често е показван със змия.

Също така, предания за нагите са много обичайни за всички будистки страни в Азия. В много страни концепцията за нага се е смесила с местните предания за велики и мъдри змии или дракони.

В Тибет за нагата се казва, че живее в езера или подземните реки и пази съкровище. В Китай нагата е равна на дракона.

Будистката нага общо взето има формата на голяма, подобна на кобра змия, обикновено само с една глава, но понякога и с много.

Поне няколко от нагите са способни да използват магически сили, за да се трансформират в човешко подобие, понякога изобразявани като човешки същества със змия или дракон, простиращ се над главата в будистките рисунки.

Вярва се, че живеят в най-различни части на населената от човеци земя, предимно в дълбоки подземни кухини.

За малайските моряци нагите са вид дракон с много глави; в Тайланд и Ява нагата е богато божество от подземния свят. В Лаос обикновено се смятат за морски или водни змии. В яванската култура Нагата е гигантска вълшебна змия с корона, понякога и с крила.

В една камбоджанска легенда нагите били благородна рептилска раса от същества, които владеели обширна империя или царство в региона на Тихия океан.

Дъщерята на царя на нагите се омъжила за ариец и от съюза им се появил камбоджанският народ. Затова камбоджанците все още казват, че са „Родени от Нага”.

Седемглавите змии-нага, изобразени като статуи по камбоджанските храмове, като Ангкор Уат, представляват седемте раси в обществото Нага, които имат митологична или символична връзка със „седемте цвята на дъгата”.

 

Go Back

Comment

View older posts »