Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Древните Анунаки: Създатели на човека?

Всички древни текстове сякаш се съгласяват, че „създания” сътворили човечеството. Независимо коя религия, култура или древни писания погледнем, всички те имат нещо общо: животът на Земята е бил създаден. Но кой или какво е създало нас? Можем ли да намерим отговора, ако изследваме древните Анунаки?

В почти всички древни писания откриваме, че „богове” създали човечеството. Но задавали ли сме си въпроса кои били тези богове? Дали животът на Земята е резултат на интелект, много по-развит, отколкото можем да разберем? Може ли животът да бъде обяснен научно? Или пък животът – не само на Земята, но и вероятно другаде във вселената – е резултат от по-висш интелект, който наричаме „Бог”?

Древните текстове сякаш ни казват как точно се е появило човечеството.

Например, свещената книга на древните маи ни разказва очарователен „мит” за сътворението.

„Попол Вух” твърди, че „същества” създали човечеството. Тези същества са наричани „Създателят, Предишният, Господстващият, Пернатата змия, тези-които-пораждат, тези-които-дават-съществуване, се носели над водата, като зора”.

Ако анализираме „Попол Вух” още повече, ще намерим в Глава първа: „Обвити са в зелено и лазурно; затова името им е Гукумац (Перната змия). Съществуват като най-големи мъдреци. Тогава дойде Словото му с Господстващия и Пернатата змия; и те се съвещаваха и размишляваха, и докато се съвещаваха, настана ден...”

 „...в момента на зората ЧОВЕК се появи, докато те, в тъмнината на нощта, се съвещаваха за направата и отглеждането на дървета и пълзящи лозници, на съзнаващи същества и човеци, от този, който е Сърцето на Небесата, чието име е Хуракан. Светкавицата е първият знак на Хуракан; вторият – пътят на светкавицата; третият е гърмът. И тези трите са Сърцето на Небесата...”

Освен другите древни текстове, Библията сякаш разказва подобна история...

Има няколко библейски стиха, които се отнасят за създаването на Адам и Ева, за които някои вярват, че са базирани върху писанията от шумерските глинени плочи, които говорят за „по-висши” същества, които създали първите човеци.

Като погледнем Битие 1:26-27, намираме следното: „След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята...”

 „...И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори”.

В Корана намираме следното:

. Стих 96.1: “чети в името на Бога, който сътвори”;
.
Стих 96.2: “сътвори човек от прилепващо вещество”;
.
Стих 96.3: “чети  и твоят Бог, най-щедрият”;
.
Стих 96.4: “който с писалка научи”;
.
Стих 96.5: “Научи човека, това що не знаеше.”

Ето затова питаме отново: кои са били тези богове? Възможно ли е някои от най-старите писания на Земята – от древен Шумер – да могат да ни помогнат да разберем произхода на човечеството?

Поглеждаме към Анунаките с надеждата да открием повече относно „КОЙ” е създал човечеството.

Твърди се, че Анунаките са група божества в няколко древни месопотамски култури, като шумерската, акадската, асирийската и вавилонската.

Анунаките също така са НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВАТА тема за много хора по цялото земно кълбо. Милиони хора по целия свят вярват, че древните Анунаки са създателите на човека и че не са митологични същества, а в действителност „богове” от плът и кръв, които дошли на Земята в далечното минало.

Много изследователи твърдо вярват, че въз основа на множество открития Анунаките (на шумерски: „тези, които слязоха от небесата”) – високо развита цивилизация от неуловима планета в нашата слънчева система дошли на Земята и се приземили в Персийския залив преди около 432 000 години.

Мнозина намират удобство в теорията за древните извънземни, която приема, че преди хиляди години, още преди писаната история, планетата ни е била посетена от астронавти от друг свят, интелигентни същества с технология по-напреднала от тази, която имаме днес.

Противоречивият писател Зекария Сичин ни разказва много повече за Анунаките.

Приблизително преди 250 000 години, според Сичин, древните Анунаки смесили извънземните си гени с тези на Homo Erectus и създали вид, известен като Homo Sapiens, получавайки в резултат генетично двукамерен вид.

Много хора се съгласяват, че древните Анунаки биха могли да са отговорните „създатели”, които дали начало на живота на нашата планета.

Доказателства за сътворението им се откриват в различни култури и различни религии по цялото земно кълбо. Обаче, всички митове за сътворението сякаш са съгласни, че „човечеството било създадено” от същества очевидно не от Земята.

Дали тези същества са Анунаките? И възможно ли е всички древни митове за сътворението да си приличат, понеже всички те произлизат от един и същи източник? Макар и да имаме различни текстове от различни култури, които НЕ са били взаимно свързани в далечното минало, всички те сякаш разказват една и съща история: Човечеството било „създадено” от същества от някъде другаде.

Възможно ли е това сътворение да може да обясни внезапната „еволюция” на човека?

Обаче, новите открития и алтернативни теории, които противоречат и притискат добре установените идеи, по никакъв начин не се приемат добре от учените.

Може би е нужно да отворим умовете си за различните възможности, за да разберем напълно произхода на човечеството.

Въпреки съвременния научен прогрес в най-различни сфери понякога изглежда сякаш никога не сме оставяли тъмното средновековие зад себе си, тъй като в определени сфери си оставаме много тесногръди.

Не забравяйте, че днес, с технологиите, които имаме, човечеството може да създава живот на други светове.

Така че защо е толкова трудно да се повярва, че преди хиляди, а защо не и милиони години, някоя космическа цивилизация е направила същото и на Земята?

 

Go Back

Comment

View older posts »