Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Второто пришествие на Антихриста - Първа глава: Тъмни отражения

Антихристът е бил вече тук. Когато се завърне отново, за да изпълни ролята си на инструмент на гнева Божи срещу отхвърлящия Христа свят, това ще бъде второто му пришествие.

За да започнем да разкриваме идентичността му, трябва да имаме ум с мъдрост, както се казва в Откровение 17:9, „Тук се иска ум, който да има мъдрост...” Това твърдение се отнася за обяснението на ангела за седемглавия Звяр от Откровение, което е идеална начална точка за нашето изследване.

Седемте глави, които са описани в книга Откровение, не са споменати никъде другаде в Библията, освен мимоходом в Псалм 74:14 във връзка с „главите” (мн.ч.), които се свързват с великия звяр, известен като Левиатан. Като изключим това единствено мистериозно споменаване, всички препратки в книга Откровение към „седемте глави” съставляват една напълно нова област на откровение от небето към людете Божи.

„Седемте глави” най-напред се появяват в Откровение 12 във връзка със самия Сатана, докато се опитва да погълне Месията, роден от Израиля: „И яви се на небето голяма поличба - жена, облечена в слънце... тя беше непразна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди. След това се яви друга поличба на небето: ето, голям червен змей със седем глави и десет рога, а на главите му - седем корони... Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та, кога роди, да изяде детето ѝ” (Откровение 12:1-4).

Тези „глави” след това са показани като част от Звяра, който излиза от морето, след като е бил прехвърлен от Сатана към Звяра: „След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му - богохулни имена... и даде му змеят силата си, и престола си, и голяма власт” (Откровение 13:1-2).

Пълното обяснение на тези „глави” не е дадено до Откровение 17, където го намираме до обяснение на Великата вавилонска Блудница:

И каза ми Ангелът: какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи и има седем глави и десет рога. Звярът, който ти видя, беше и го няма; той ще излезе от бездната, и ще загине; и ония земни жители, чиито имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената, и са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл; когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярът, който беше и който го няма, е осмий; той е от седемте, и ще загине. (Откровение 17:7-1).

Седемте глави на Звяра символизират две отделни неща. Първото се отнася до Великата Блудница: „...седем планини, върху които седи жената”. Тези седем хълма са тема на друга книга. Второто се отнася до Звяра, а седемте глави са обяснени като „седем царе”. Пет от тях са били от миналото, един от тях съществувал по времето, когато ангелът говори на Йоан, а шестият щял да дойде. Забележете, че ангелът ги описва като „царе”, а не като „империи” или „царства”, което е популярно, но напълно подвеждащо човешко тълкувание.

Седемте глави са откровение за „царете” на Сатана, докато откровението за „царствата” на света е дадено в глава 7 от книгата на Даниил и след това е обяснено в Откровение 13:

„Гледах в нощното си видение, и ето... четири големи звяра излязоха от морето, неприлични един на други... първият беше като лъв... втори, приличен на мечка... още един звяр, като леопард... и ето, четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен... той се отличаваше от всички предишни зверове, и имаше десет рога(Даниил 7:2-7).

„Четвъртият звяр значи: четвърто царство ще има на земята, отлично от всички царства, което ще пояжда цялата земя, ще я тъпче и ще съкрушава” (Даниил 7:23).

И видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му - богохулни имена. Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му - като уста на лъв” (Откровение 13:1-2).

„Звярът от морето” от Откровение 13:1 е царство; точно същото, както четвъртото велико и ужасно царство, разкрито на Даниил, което покорява всички останали царства на света.

„Звярът от земята” от Откровение 13:11 е религиозният водач, известен като Лъжепророка, който също е показан в Откровение 19:20. Той заблуждава света да се поклони на Антихриста.

„Звярът от бездната” е царят на великото и ужасно царство, което излиза от морето. Той е самият Антихрист. Даниил 7 го описва като малък рог, който се появява от десетте рога, които първоначално царуват над това царство. Откровение 13 го описва като глава (цар), която е излекувана от смъртна рана и на която след това се дава уста да богохулства срещу Бога и небето, и му се дава временна власт да царува над целия свят.

Откровение 17 го описва като един от седемте царе, съществували в миналото, но който един ден ще се завърне, като излезе от Бездънната яма (Бездната), за да царува като осмия и последен цар: „И звярът, който беше и който го няма, е осмий; той е от седемте, и ще загине” (Откровение 17:11).

Има десет царе (десет рога), които едновременно ще царуват над последното Царство на Звяра, точно преди царуването на Антихриста, и има също седем царе (седем глави), които са описани като царували последователно през цялата история, достигайки връхната си точка в самия край с царуването на Антихриста. Има само седем от тези уникално сатанински царе в цялата човешка история, но има осем техни появи. Това просто означава, че един от тях трябва да се появи два пъти.

Самият Антихрист е този, който „беше и го няма; и ще излезе от бездната и ще загине”. Той е един от седемте, но ще се появи отново като осмия и последен цар. Ако царят Антихрист някога е „бил”, а сега „го няма, то това означава, че сега той е мъртъв.

Смъртта и Възкресението на Антихриста

Навсякъде в тази книга ще описваме различните начини, по които животът и кариерата на Антихриста подражават на живота и кариерата на Иисус Христос. Антихристът е просто тъмно отражение на истинския Месия и по ироничен начин животът му всъщност насочва всички човеци към Иисус. Тези тъмни отражения започват с факта, че както Иисус, така и Антихриста са били убити в миналото, и че и двамата преминават през възкресение от мъртвите. Иисус възкръсва три дни след смъртта Си, през което време слиза в ада, докато душата на Антихриста остава заключена в ада, докато продължава да очаква възкресението си.

Откровение описва как и двамата някога са били мъртви:

Иисус Христос: Откровение 5:6, “И видях (kai eidon)… Агне като заклано (hos esphagmenon)…”

Антихрист: Откровение 13:1–3, „И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави … И видях (kai eidon) една от главите му като че ли смъртно ранена (hos esphagmenen eis thanaton)…”

В тези текстове фактът, че Антихристът умира, получава дори по-силен акцент, отколкото Иисус, чрез гръцката фраза esphagmenen eis thanaton, която буквално се превежда като „посечен до смърт”. Thanaton… Мъртъв! Точно както Иисус, Антихристът е бил посечен и убит. (В следващите глави ще покажем как смъртта на Антихриста много отдавна всъщност е била жертвоприношение, което е облагодетелствало определена група същества, но да не избързваме).

Продължавайки с нашите тъмни отражения, знаем че тялото на Иисус е било възкресено от мъртвите, а следващите откъси ит Откровение показват, че точно същото нещо ще се случи с мъртвото тяло на Антихриста:

13:3: „И видях една от главите му като че ли смъртно ранена (esphagmenen eis thanaton), но смъртоносната му рана оздравя (etherepeuthe)…”

13:14: „звяра, който беше ранен от сабята и оздравя”.

Популярната представа за нещо, като „възродена Римска империя”, е погрешна, както и разгорещените спорове, дали това ще бъде Западната (европейската) или Източната (ислямската) половина. Не империя или царство е възродено; ЦАР  е възкресен! Всъщност, възкресяването на тялото на Антихриста ще бъде главната причина хората на земята да го приемат и да го почитат като Бог!

„И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра (Откровение 13:3).

„Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде” (Откровение 17:8).

От Небето и Ада

Знаем, че през дългото Си отсъствие от времето Му на земята, Иисус е на небето, седнал отдясно на Отца. Ето как Йоан свидетелства за Второто пришествие  на Иисус Христос: „След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно” (Откровение 19:11).

В контраст с Иисус, от смъртта на Антихриста душата му е затворена в бездънната пропаст на ада, известна като „Бездната” в книга Откровение. Преди тялото му да бъде възкресено, за да започне последната част от земната си кариера, Бездната трябва да се отвори и душата му да бъде пусната. Ето как Йоан свидетелства за второто пришествие на Антихриста: „И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст [буквално, „Бездната”]; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта” (Откровение 9:1-2).

Антихристът ще се появи на световната сцена и ще накара всеки да се удиви, когато душата му възлезе от Бездната и тялото му бъде възкресено: „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел” (Откровение 17:8).

Тъмно отражение #1:

Както Иисус Христос, така и Антихристът, са почитани от последователите си като „Умиращи и Възкръсващи Богове”.

Тъмно отражение #2:

Второто пришествие на Иисус Христос ще се случи, след като се отвори небето и Той слезе от небето. Второто пришествие на Антихриста ще се случи, след като се отвори адът и душата му възлезе от Бездната, за да се всели отново в мъртвото му тяло.

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Go Back

Comment

View older posts »