Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Експерти твърдят: Преди нашата вселена е съществувала ДРУГА вселена

Учени откриха какво е съществувало преди да се появи нашата Вселена: друга Вселена, или по-точно ДРУГА „Космологична фаза”. Според авторите на изследването: „... Уравненията предполагат, че разширяването на Вселената ще спре и веднага след това ще бъде последвано от фаза на свиване. Когато уравненията се екстраполират отвъд максималната стойност на свиване, се появява сценарий на циклична Вселена”.

Експертите твърдо вярват, че са открили какво е съществувало преди Големия взрив. Според изследване, проведено от експерти от Канада и Египет, нашата вселена има различни цикли и преминава през ЧЕТИРИ фази.

Математическите изчисления са позволили на учените да заключат, че преди Големия взрив е имало друга космологична фаза, или с други думи, имало е друга форма на вселена.

Макар и да се вярва, че нашата вселена постоянно се разширява, един нов теоретичен модел твърди – базиран на квантовата механика – че този процес ще бъде спрян от промяна, което означава, че преди вселената да може да се разшири още веднъж, тя ще се свие.

За да стигнат до този извод, експертите съчетали квантовата механика с космологията, използвайки модифицирана версия на общото съотношение на неопределеност (ОСН).

Според един от изследователите, професор Фезал, „вселената не е започнала с голям взрив, а е имало преминаване от една фаза в друга”.

Изследователският доклад, наречен „Не-сингулярна и циклична вселена от модифицирано ОСН”, е написан от Маха Салах, Фесал Хамад, Ахмед Фарад Али и професор Мир Фезал. Интересно, професор Фезал е работил на Големия адронен ускорител, изследвайки вселената и възможните ѝ „врати”.

Според Фезал и екипа му, в новия космологичен модел има фаза преди големия взрив. Експертите имат възможност да научат за тази фаза на вселената чрез изследвания на физичните свойства на настоящата фаза на вселената.

Както професор Фезал описва в общи линии:

 „В нашия космологичен модел вселената не е започнала с голям взрив,а е имало фаза на преминаване от една фаза в друга”.

 „Това е възможно, понеже вселената може да съществува в четири различни фази, както обикновената вода може да съществува в три различни фази. Също както можем да узнаем свойствата на леда, като изследваме водата, от който се е получил, можем да узнаем и за космологията преди големия взрив, като изучаваме физичните свойства на тази вселена”.

 „Използвайки нашия космологичен модел, можем да изучаваме физичните свойства на космологичната фаза преди началото на нашата вселена”.

Този нов модел им е позволил да изследват какво е имало преди Големия взрив. Уравненията им предполагат, че в крайна сметка вселената ще спре да се разширява и ще започне да се свива.

 „Когато уравненията се екстраполират отвъд максималната стойност на свиване, се появява сценарий на циклична вселена. Други космолози предполагат сценарий на голям взрив и голямо свиване – но този модел има сингулярности”.

 „Сингулярностите са лоши във физиката, понеже посочват място, където законите на физиката се разпадат, и на такива места човек не може да използва физиката, за да получи смислени резултати”.

 „Този нов космологичен модел премахва сингулярността. Тази сингулярност на големия взрив следователно може и да се избегне, като се използват модифицирани ОСН корекции в космологията”.

 

Go Back

Comment

View older posts »