Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012: Добре дошли при допотопните стълбове на Енох

Един важен разказ се разказва в Масонска легенда, базиран отчасти върху талмудисткото и други предания, включително Йосиф Флавий, (индиректно в първата книга „Древности”), в която Енох, тук считан за баща на Фримасонството и преди да е преведен в Метатрон, е посетен от женския си двойник – Шекината Божия – и му е дадено видение за края на света. От вярност към Бога, Енох построява девет скрити подземия в хълма Мория.  Подземията са перпендекулярни; едно върху друго, в които той слага най-важното древно познание. В най-дълбокото подземие (деветото), той поставя триъгълна златна плоча с размери един лакът дължина на всяка страна, носеща тайното и неизразимо име на Бога. Когато подземията на познанието са завършени, Енох ги покрива с пръст и издига два стълба на площадката – един, върху който написва историята, изкуствата и науките, и „ученията на Спекулативното масонство”, според масонския историк Маккий, а върху другия поставя йероглифна информация, сочеща към безценното съкровище в близките подземия. Стълбовете са почти разрушени в Големия потоп, а подземията изгубени до построяването на Соломоновия храм. Писателите отцепници от Фримасонството Кристофър Найт и Робърт Ломас в книгата си „Вторият Месия: Тамплиерите, Торинската плащеница и голямата тайна на фримасонството” признават, че легендата за стълбовете на Енох, както и Соломоновите стълбове, построени след това, са до голяма степен „Пешер” за масонските ритуали. Терминът „Пешер” е староеврейска дума, открита в Кумранските ръкописи, която загатва, че двойни смисли или „кодове” изпълват определени древни текстове. Така „повърхностните тълкувания” на определени писания са за обикновените хора със среден умствен капацитет, докато дълбоко скритата истина се пази за посветените хора от по-висока степен.

Найт и Ломас свързват това с легендата и осветените масонски обреди: „Тринадесета степен [от Древния фримасонски шотландски обред] e „Царската арка на Енох” или „Майстор на Деветата ярка” и е поставена по времето на построяването на Соломоновия храм преди три хиляди години. До голяма степен това е „пешер”на степента на Свещената царска арка, която е историята на Рицарите тамплиери, които извадили крайъгълен камък от развалините на Храма на Ирод и се спуснали в подземие, което съдържало древен ръкопис”.

„Степента разказва как дълго преди времето на Моисей и Авраам, древният образ на Енох предвижда, че светът ще бъде поразен от апокалиптично бедствие чрез потоп или огън и той решава да запази поне част от познанието, известно тогава на човека, за да може да бъде предадено на бъдещите цивилизации от оцелелите. Той следователно издълбава с йероглифи големите тайни на науката и издига два стълба: единия, направена от тухли, а другия от камъни”.

„Масонската легенда продължава как тези стълбове били почти унищожени, но части от тях оцелели от Потопа, а след това били открити – едната от евреите, а другата от египтяните – така че отново да може да се построи цивилизация от тайните, които били издълбани върху тях. Фрагменти от единия стълб били открити от работници по време на разкопки на основите на храма на Цар Соломон. Докато приготвяли строителната площадка в Йерусалим преди три хиляди години, бил открит върхът на купол или арка и един от масоните бил спуснат в купола, където открил останки от великия стълб на познанието...”

„Следващата степен, „Шотландски рицар на съвършенството”, е поставена в стая, която има в центъра си наново събраните фрагменти на стълба на Енох, изписан с йероглифи. Твърди се, че Цар Соломон създал „Ложата на Съвършенството”, за да господства над тринадесетте по-нисши степени, а членовете ѝ провели първото си тайно събрание в свещеното подземие на Енох под частично построения Соломонов храм”.

Впоследствие в масонската мистика Енох / Метатрон не само контролира „божествения вятър”, но е и ключов за тайните на просветлението. Ритуалите във фримасонството, свързани с тази легенда за Енох на Мория, запазването на Изкуствата и Науките в подземните хранилища, и откриването на такива по време на построяването на Соломоновия храм, са двояки – тези, базирани върху скритите подземия на Енох, включително двата стълба, представляващи тайното познание на античността, и тези, базирани на стълбовете в Соломоновия храм, представляващи прехода, който посветените трябва да преминат, за да стигнат до скритото познание. Ритуалите, базирани върху тези легенди, са разделени за примитивните и по-висшите степени, като тези, които са свързани със стълбовете на Енох са „запазени изключително за по-висшите и по-модерни степени” на Гилдията, докато „единствените стълбове, които се имат предвид в примитивните степени, са тези на Соломоновия храм”, според Маккий и Сингълтън.  В „Морал и Догма” покойният Суверенен Велик Командващ на Шотландския обред, Албърт Пайк, допълва, че името Енох на староеврейски означава „посвещаван” или „посвещаващ” и оттам стълбовете на познанието, издигнати от него, и тези от Соломоновия храм, пародирани в Гилдията, и ритуалите (включително Степента на Царската Арка) са символични за масонската процесия от посветен до просветлен. Когато човек се присъедини към Ордена, той преминава между двата стълба по време на инициацията, отвъд които го очакват мистериите, „на които Масонството е... пазител и хранилище на великите философски и религиозни истини, неизвестни за широкия свят, и предавани от век на век в непрекъснат поток на традиция, въплътена със символи, емблеми и алегории”. Обожаемият Майстор-масон Кийт Шериф в лекция, достъпна за уебсайта Inhabitants Lodge 153, признава че двата стълба, издигнати при Великия йерусалимски храм, са отразени в масонските ложи като стражи на входа „на вътрешното светилище, където стояли Кивотът и Божествената Шекина”. Той допълва, че стълбовете в масонската ложа представляват „портал, през който посвещаваният преминава при приемането си във фримасонството” към езотеричното познание, представлявано от и отвъд стълбовете, достъпно само за тези, които „прекрачват прага и вземат участие в мистериите на Ордена”.

Докато първоначалната Библейска символика (виж 1 Царе 7:21) на стълбовете в Портика на Соломоновия храм предполагат с имената си подкрепящата сила на Бога (Яхин – десният стълб, означаващ „Той ще основе”, и Воаз – левият стълб, означаващ „Сила”), символичното преминаване между стълбовете в масонската ложа поставя, освен всичко друго, целта да се премине през „пазителите и портите”, за да се стигне до присъствието на Великия Архитект на Вселената и вътрешното светилище или „Светая Светих”, където „Кивотът и Божествената Шекина” в масонския спиритуализъм имат високо окултно разбиране.

Добре известната масонска легенда за Хирам Абиф, тирийския „Първи Велик Майстор” на масонския орден и главен Архитект на Соломоновия храм, (чиято легенда се представя всеки път, когато посветен достигне нивото на Майстор Масон), се твърди, че е бил единственият човек по времето на построяването на Храма, който знаел, и следователно можел да предаде, тайните на Енох. Всеки фримасон от трета степен и нагоре така разбира това, което знаят и изследователите на Ордена, че Соломоновият храм е в центъра на произхода, изграждането, оформлението и ритуалите на фримасонството. Всяка една Ложа е репресентация на еврейския Храм, всеки масон от по-нисша степен – изображение на еврейските работници, които построили Храма, и „всеки Майстор – репрезентация на еврейския Цар”. Знаменателни причини защо това е така включват вярата на определени масони, че под недрата на Мория, където бил построен Храмът, и близо до мястото, където бил разпнат Христос, се намира погребаното сводесто хранилище на Енох, което пазело (или пази) мистериите на ангелското познание и неизразимото име на Бога. В Тайните (скрити или заровени) Обреди на Фримасонството, Съветът на Царските или Избраните Майстори всъщност ритуализира тази идея, като изиграва намирането на скритите подземия, където скритото име на Бога, (дискутирано по-късно) е положено. Окултистите предпочитат да не разкриват защо узнаването на това скрито име е толкова важно, но според древната ритуална магия това е така, защото човек може да улови, контролира, или манипулира силата на „бога”, ако притежава загадъчното му име. Това е демонизиране на един библейски принцип, според който имената имат сила, като злите духове, прогонвани „в името на Иисус”, и Иисус, чието име е „име, което е над всяко име” (виж Марк 9:38-40, 16:17; Матей 7:22-23; Деяния 19:13-17; Филипяни 2:9-11).

На евреите, както и на други народи от Стария завет, се приписва голямо значение какви имена дават на децата си, вярвайки че името съдържа силата да определи резултата от живота на индивида. В окултизма тази вяра е отразена в митовете на много магически церемонии, включително тези на едно от най-важните божества от митологията – Изида – която била почитана от египтяните, гърците и римляните като безспорната царица на магическите умения поради това, че е „богиня с хиляда имена”. Магиите ѝ били толкова силни, че тя принудила дори върховния бог Ра да ѝ разкрие най-тайното си име. Тя постигнала това, като направила вълшебна змия, която ухапала бога-слънце – влечуго, чиято отрова била толкова силна, че довела Ра до точката на смъртта, принуждавайки го да предаде скритото си и могъщо име.

Когато Ра бил победен, Изида изрекла няколко тайни думи, които извадили отровата от тялото му. След това победилата богиня добавила могъщото тайно име на Ра в архива си с божествени думи. Такива вълшебни думи били смятани от египтяните за най-важни за навигацията във физическите и духовните измерения. Това било така, понеже Изида не само притежавала тайни думи, но и указвала на последователите си как, кога и с какви гласови тонове да бъдат изричани. Ако подходящите думи били изречени правилно – в правилното време на деня и с подходящата церемония – те можели да променят реалността, да манипулират физичните закони и да принудят съществото или обекта, към който били насочени, да се подчинява, включително хора, духове и богове. Интересно, фримасонските изследователи признават, че легендата за Хирам Абиф – първоначалният им Велик Майстор и архитект на Соломоновия храм – не е нищо друго, освен преразказ на митовете за Изида и Озирис – факт, който читателят ще намери за важен по-късно.

Поради окултната стойност или святост тогава на множеството елементи около историята на Соломоновия храм в мистическата литература, от известно време има идея, че групи сред Фримасоните и просветлените братства възнамеряват отново да построят или да участват във възстановяването на славен Нов Храм в Йерусалим, оформен подобно на този, построен от Соломон. Случайно това бе разкрито на общественото внимание. Илюстрираният London News на 28 август 1909 г. пуска грандиозна притурка, в която описват подробно тази цел. Статията била озаглавена, „Планът на Фримасоните отново да построят Соломоновия храм в Йерусалим”.

Три години по-късно, на 22 септември 1912 г., Ню Йорк Таймс публикува скица на Фримасоните за построяването на Храма под заглавието „СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ: Схема на Фримасоните и мнения на евреите за построяването”. До 1914 г. някои издатели били започнали да добавят безпрецедентни подробности, включително доклад, че земята, върху която сега се намира Купола на Скалата, била тайно закупена и вече се изготвяли планове за построяването на Третия и Последен Храм.

Оттогава изследователите представят сведения, че има потулено сътрудничество, с изключение единствено по отношение на точното време, възможност и обстоятелства, когато висшите фримасони и сътрудниците им бързо щели да предприемат действия по реконструкцията на Нов Храм, от който техният „земен представител” щял да царува. Освен окултистите, групи, включващи „Верните на Храмовия хълм” и Храмовия институт в Йерусалим, са се заели да възстановят и да направят свещените съдове и одежди, които ще се използват в службите в Новия Храм при пристигането на техния „Месия”. Изследователи на Библейските пророчества разпознават важността на такива планове като сигнали за идването на Антихриста. Писанията от Стария и Новия завет обясняват, че ще се яви лъжлив еврейски Месия, който ще се възцари като Бог в Храма в Йерусалим, но след това ще оскверни святото място, като постави скверен предмет в Храма и заповяда жертвите и приносите да престанат (виж Даниил 9:27; 2 Солуняни 2:3-4). За да се случи всяко едно от тези неща, е необходимо Храмът да бъде построен отново, правейки по този начин исканията на Фримасоните или други групи, заинтересовани от изпълнението на тази монументална задача, силно заподозрени по отношение на развитието на събитията от последните времена.

Голяма пречка, която се появява, когато се обсъжда построяването на Храма в Йерусалим е настоящото съществуване на ислямските светилища, известни като Купола на Скалата и Джамията Ал Акса на Храмовия хълм – проблем, който също може да се реши в Библейското пророчество. Един разлом близо до Йерусалим е причината за половин дузина големи земетресения през последните хиляда години и може да бъде стратегически поставен, за да разруши напълно ислямските светилища по всяко време. В Захария 14:3-4 пише: „Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както се бе опълчил в боевия ден. И ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Йерусалим към изток: и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и половината планина ще отиде към север, а половината й към юг”.

Такова катастрофално събитие би могло да заличи мюсюлманския комплекс и да предостави катализатор за построяването на Соломоновия храм.  Доклади от последните години имат подчертано научно доказателство и геологически проучвания, предупреждаващи, че сградите в тази зона могат да бъдат силно повредени, ако не и напълно разрушени от земетресение. Асошиетед Прес съобщава нещо, което звучи особено пророчески в това отношение: „В най-голям риск... е Старият град и 11-те акра издигнатият площад, приютяващ две големи джамии, включително позлатения Купол на Скалата. Мястото е познато на мюсюлманите като Джамията Ал Акса, а на евреите като Храмовия хълм – някогашен дом на библейските Храмове”.

Също така е напълно възможно събитие като земетресение да не е необходимо, за да се осъществи мечтата за нов Храм в Йерусалим. Средният изток е буре с барут и войната с нейните ракети и бомби може да заличи ислямските светилища само за час. Някои твърдят, че мюсюлманските постройки дори може да бъдат умишлено обстрелвани по време на конфликт, за да се улесни построяването на нов Храм. Сред такива писатели и изследователи съществува теория, че Новият Храм ще е масонски за всички вери, построен на самото място, където отломките от мюсюлманските постройки ще бъдат почистени след бедствието, и тогава Нов Месия ще премине през златните масонски порти на Новия Храм, обявявайки на света, че е дошъл Спасителят на цялото човечество.

Независимо дали обстоятелствата ще са достатъчни да се построи Новия Храм, преди Америка да избере следващия си президент през 2012 г., доказателствата за основата, върху която ще царува Човекът на греха, вече е невъзможно да се отрекат.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »