Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Пума Пунку: древен обект много по-сложен от Пирамидите в Гиза

Да се върнем в историята, преди хиляди години и да сравним два очарователни древни обекта: Пума Пунку и Пирамидите, намиращи се на платото Гиза. Вярва се, че и двата обекта са били създадени БЕЗ използването на каквито и да е технологии освен примитивни инструменти.

Пума Пунку се намира на около 100 километра западно от Ла Паз, високо в Андите. Мегалитовите камъни при Пума Пунку се считат за най-големите и най-изкусно обработените камъни на повърхността на планетата, а според някои автори, много по-сложни от Пирамидите в Гиза.

Всъщност, няколко автори ще се съгласят, че Пума Пунку е толкова уникален по начина, по който е конструиран, оформен и разположен, че е най-интригуващият древен обект на планетата. Ако се вгледате внимателно в камъните, ще видите една изкусна зидария, сякаш древните строители на обекта са използвали високо напреднали инструменти. Доказателство за древни цивилизации, използващи съвременни технологии?

Какви ли технологии са използвали древните хора в Пума Пунку преди повече от 12 000 години, които да са им позволили да създадат очарователните монументи, които противоречат на логиката? Прътове и камъни, и примитивни сечива?

Пума Пунку се отличава с невероятни камъни със съвършено прави ъгли, гладки почти като стъкло, които правят този обект в Андите едно от най-уникалните места на Земята.

Мнозина са съгласни, че най-голямата мистерия, включваща Пума Пунку, е как древното човечество е успяло да пренесе огромни каменни блокове от кариери, намиращи се на разстояние от 10 до 100 километра. Само че, древните египтяни успели да пренесат варовик, намиращ се в кариери на повече от 500 километра от Пирамидите.

Друга озадачаваща мистерия е в Пума Пунку е монтажът на стените. Всеки камък е фино изсечен, за да се вплете с околните камъни и блоковете си пасват като пъзел, оформяйки носещи тежестта шарнири без употребата на хоросан. Прецизността е предизвикателство за днешните инженерни способности. Интересно,  множество древни обекти в Перу, Боливия и Централна Америка имат стени и постройки, които са били монтирани по такъв начин, че озадачават изследователите. Трябва само да видите Саксайуаман, Олантайтамбо или Тиахуанако, за да осъзнаете, че някак строителите на тези древни обекти са имали способност. Която е отвъд това, което би трябвало да са постигнали според  масовите учени.

Определени особености при Пума Пунку буквално поставят под въпрос всичко, което знаем за древните цивилизации, населявали Южна Америка.

Възможно ли е невероятните древни градове, като Пума Пунку, Тиуанако, Пирамидите в Гиза и Теотихуакан в Мексико да са били построени с употребата на каменни сечива и без колелото? Ами ако древното човечество е използвало „други” технологии, които са напълно непознати на обществото ни днес? Дали масовите учени би приели, че грешат? Лесно ли ще е да се пренапише историята такава, каквато я познаваме?


Това, което смайва учените, инженерите и археолозите, е прецизността, с която това е било постигнато.

Такава изкусна зидария няма в платото Гиза. Това не означава, че Пирамидите в Гиза са били лесни за построяване, или пък че не са били напрягащ ума проект с невероятно уникални характеристики. Хеопсовата пирамида е най-точно подредената структура, която съществува и гледа точно на север само с 3/60-та от градуса грешка. Позицията на Северния полюс се мести с времето и Пирамидата веднъж е била точно насочена. Също така, Хеопсовата пирамида се намира в центъра на земната маса на Земята.


Прецизността, с която тези ъгли са били оползотворени, за да създадат изравнени фуги, е показателна за познание от високо ниво на сеченето на камъни и цялостно разбиране на дескриптивната геометрия.

Древните инженери в Пума Пунку и Тиуанаку трябва да се считат за гении. Познанията им по математика, геометрия и геология е нещо, което липсва на повечето инженери днес. Тези древни инженери са били наистина велики, развили са сложна градска инфраструктура и са изобретили водоустойчиви канализации, хидравлични механизми и работещи напоителни системи.

Всичко това било постигнато преди хиляди години, по време, когато според масовата история, на Земята са съществували неразвити общества.

Според вас, какво мислите за тези обекти? И кое от тях вярвате, че е по-усъвършенствано и защо?

Go Back

Comment

View older posts »