Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Арктурианците отговарят на въпроси за себе си и своята планета чрез ченълинг

Можете ли да ни кажете повече за себе си и Арктурус? Дали имате ограничен живот в телата си, дали умирате и се прераждате в различни тела? 

Ако да, колко често сменяте телата си? Случва ли се това, когато енергията на определено тяло се е разширила толкова, колкото може и трябва да вземе ново, за да продължи да се разширява?

Имате ли по една особеност на тяло, като тебе, който говориш с Деби, а след това да си смените особеността, когато се преместите в друго тяло? Ако умирате, какво се случва между животите?


Арктурус е петизмерна планета. Много е красива и много от братята ни живеят във физическа форма на Арктурус. Много от вас, които четете тези трансмисии, сте живели на Арктурус по едно или друго време, а за някои от вас това е мястото, откъдето произхождате.

Също както на Земята, нашите хора са в най-различни стадии на еволюция или възнесение (наистина е същото). Ние, с които говорите и чувате за нас, сме между физическите животи, вибриращи в деветото измерение.

Когато поискаме, се връщаме във физическата форма. Вие правите същото. Тези от нас във физическа форма сме се научили да можем да оставаме в телата си по-дълго, отколкото вие. Обикновено съществуваме в тези форми 300-400 ваши земни години.

Докато растем и се разширяваме, избираме да растем и да се разширяваме още. Всеки път, щом решим да се прехвърлим от една форма в следващата, е понеже така сме избрали и това е за целите на разширяването.

Арктурус съществува на повече от едно място и време. Всъщност, появите на Арктурус са безкрайни. Същото важи и за вашата планета.

Кръгът на Арктурус, с който комуникирате, съществува в чиста енергийна форма. Пътуваме с кораби, които са направени от светлина, чиста светлина. Тези кораби са част от това, което сме, а не конструирани или построени, като вашите коли и камиони. Те са създадени като част от нас и ние пътуваме в тях и с тях. 

Понеже съществуваме в енергийна форма, а вие съществувате във физическа форма, вашите физически тела няма да могат да съществуват или да пътуват в нашите кораби. Но можете да се присъедините към нас във и на нашите кораби, като позволите на съзнанието си да съществува заедно с нас.

Деби прави това редовно, макар и да не съзнава напълно как или кога се случва това. Ще ви дадем повече информация за този тип изследване на съзнанието по-късно.

Петизмерните ни аспекти, тези от нас във физическа форма, пътуват с кораби от плътна форма, близо са до вашата планета и посещават вашата планета. Виждали сте ги. Те използват светлина, течна светлина, за да пътуват.

Изглеждат много сияйно и имат ефекта на дъга, когато ги виждате. Пътуват извън нормалния спектър на светлината и само тези индивиди, които са тренирали очите си да виждат този спектър, могат и ще ги виждат.

Няма такова нещо като ограничен живот. Всички ние живеем вечно, но когато приемаме форма, телата ни не съществуват вечно. Ние избираме кога да приемем физическа форма и кога да напуснем физическата форма.

И вие правите това, въпреки че при вас то се извършва на по-дълбоко ниво и не съзнавате този избор. Ние имаме пълно съзнание за този избор.

Това е част от процеса на спомняне, за който говорихме в по-ранниъе ни трансмисии. Вие също бавно приближавате до този стадий.

Да, ние избираме да променяме формата си и житейския си опит, когато е време още да се разширим. Когато почувстваме, че сме преживели и научили всичко за настоящия си фокус, се прехвърляме на друг.

Разширяването винаги е житейски празник. Ние не страдаме и не тъгуваме за отърсването от физическите ни костюми, или това, което вие наричате смърт. Няма такова нещо като смърт, а само разширяване.

Понеже всички ние сме Едно, естествено е да усещате страх, когато част от едното напуска. Единствено умът ви ви възпрепятства от знанието и разбирането, че вие никога не сте сами, че никога не можете да бъдете далеч от тези, които обичате, и че винаги сте свързани.

Затова сме тук. Искаме да ви помогнем да научите това, а дори и нещо повече – искаме да ви помогнем да запомните това и да знаете, че това е абсолютната истина.

Понеже се чувствате отделени едни от други, голямо предизвикателство си е да знаете и да се чувствате свързани. Тук сме, за да ви помогнем в това.

Мислим, че се отклонихме от първоначалния въпрос. Да се върнем на темата.

Да, може да се каже, че всеки един от нас има особеност. Тази особеност не зависи от това дали сме в телесна или енергийна форма.

Това е просто избор, който правим за целите на разширяването. Имаме водачи – по-стари и по-мъдри същества, които ни помагат да решаваме. Както вие никога не сте сами, така и ние.

Да, потвърждаваме, че понастоящем пребиваваме във вибрационното пространство, което вие наричате деветото измерение. Деби попита това и ние отговаряме на този въпрос.

Тя иска да знае защо тези от нас от деветото измерение осъществихме връзка с вас. Тук сме, за да ви помогнем да преминете през промените от 2012 г. и след това. Ще сме с вас преди това, по време на това и след това.

Много сме развълнувани и се чувстваме привилегировани да присъстваме в тези времена. Благодарим ви, че отговорихте на повикването ни и че се вслушвате в гласовете ни. Понеже както вие се разширявате, така и ние.

Едгар Кейси за Арктурианците: „Арктурус е най-висшата цивилизация в нашата галактика”.

Арктурианците имат ли семейства, живеят ли в семейни групи и отглеждат ли нови, енергийно създадени арктурианци?  

В сгради ли живее вашата цивилизация, Арктурус има ли и други отговорности, освен да пътува до други измерения и цивилизации, за да им помагат и да ги пазят? 

Ако да, моля разкажете ни за живота на Арктурус и какви животни и други неща има там. Каква е топографията? Казахте, че е много красиво и че има вода. Земята по неин модел ли е, що се касае до физическия облик на земята?

Да, Земята е по модел на Арктурус. Арктурус беше моделът за създаването на Земята. Но, разбира се, те не са съвсем едни и същи.

За целите на този въпрос, ще говорим за петизмерния Арктурус. Това е планетата, която пребивава в съзвездието Воловар. Тя е много красива. Тя е синя планета с много вода.

Арктурианците живеят в структури, които са по-органични от вашите сгради. Сградите също са много красиви. Направени са от бял кристален материал и светят и искрят на слънчевата светлина.

Енергията, която използваме, е светлина и кристалите ни помагат да използваме светлината за всички енергийни нужди, които имаме. Имаме семейства, но те са различни от семейните структури, които имате вие.

Имаме и функции или работа, но понеже нямаме парична система, разменяме услугите и продуктите въз основа на функциите ни. Нашата цивилизация функционира много гладко. Когато някой се нуждае от нещо, винаги има някого, който да задоволи тази нужда.

Семействата ни се събират, за да създават и споделят опит. Младежите ни или децата ни се създават в осмото измерение. Има арктурианци, чиято цел е да създават децата ни, да ги отглеждат и да ги възпитават.

Тези арктурианци имат енергийния виолетов цвят. Това е много почитана цел и ние високо ценим тези арктурианци и целта им.

Понеже виждате ли, донасянето на нов живот в обществото ни и света ни е най-висшето творение. Тези мъници (както вие бихте ги нарекли) са съществата, които ни помагат да продължаваме да се разширяваме. Бих казал, че това е най-важната функция на нашата планета.

Всяка функция, която се осъществява, е много важна и всеки арктурианец е благодарен за труда на всеки друг арктурианец. Ние функционираме почти симбиотично. Това не означава, че нямаме спорове или проблеми, но сме се научили да се справяме с тях като цяло.

Когато някой се нуждае от помощ или подпомагане, арктурианците, които са най-добре екипирани да помогнат, го правят. Когато се появи по-голям проблем, имаме събрание на старейшините, което заседава.

Това е красив и прост процес. Това ви липсва най-много. Чувствам го дълбоко.

Някои от петизмерните арктурианци имат фунции извън планетата, както описахме в последния въпрос.

Използваме светлина и енергия, за да се лекуваме. Да, и цветът също е част от уравнението. Енергията на звука и енергията на цвета са много важни компоненти за живота на нашата планета.

Можете да разпознаете главните ни предназначения по цвета на енергията ни. Ние се раждаме във физическата си форма с планирана цел, предварително известна. Въз основа на тази цел енергията ни вибрира с определен цвят. Същото важи и за петизмерните арктурианци.

Основният цвят определя основната ни цел. Той лесно може да се променя при необходимост, но обикновено се връща в основния цвят на предназначение. Има някои арктурианци, чиято цел е да „променят целите” или да имат повече от една цел. Те имат многоцветна енергия или енергия, която си променя цвета.

Звучи доста сложно, но не е. Хората от Земята намират това за доста подобно. Вие наричате енергийните си полета аура. Някои хора са се научили да виждат тази аура, а определени цветове означават определени неща.

Все още не са ви съвсем ясни значенията на тези цветове, а и не всеки може да ги види. Но с времето ще разберете, че виждането на аурата или енергийните полета ще е от полза в лекуването, помагането и разбирането. Инструментът за „виждане на енергията” може да ви помогне да виждате аурата на друг човек.

Животните на нашата планета са доста по-различни от животните на вашата планета. Ние имаме много прекрасни видове същества на нашата планета. Големи късметлии сме да имаме такова безкрайно разнообразие, като стана дума за разнообразието от видове, които съществуват на Арктурус.

Всички същества на Арктурус живеят в хармония. Един вид не притежава друг. Вие имате домашни любимци, а ние не. Ние съжителстваме с другите видове, но не ги считаме за домашни любимци.

Някои от тези същества нямат едно и също ниво на интелект, ни всички те са чувствителни същества и ние се обичаме и се пазим едни други.

Има видове, които живеят на сушата и други, които живеят във водата. Някои от тези други видове пътуват с нас, когато изучаваме и посещаваме други планети и места.

Топографията на нашата планета е подобна на тази на Земята. Имаме много тучни растения и дървета. Имаме много повече вода на планетата, а много океани преливат от живот. Ние също имаме делфини и китове.

Имаме много зелелина, растения и дървета, много растителни продукти, които вие бихте нарекли цветя. Имаме същества, които летят като вашите птици и много други видове живи същества. Наистина е прекрасно място. Това е нашият Дом.

от Деби и Арктурианския кръг

 

Go Back

Comment

View older posts »