Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Как да четем нечия енергия през очите

Тук ще обясним как да четем хората и да откриваме „следите” им. Правим това, като се научим как да четем нещо, познато като „микро-изражения”.

Това тълкуване на фините сигнали се базира върху идеята, че мозъкът е изключително мощен. Например, макар и да не помните всяка подробност от детството си, тази информация се съхранява някъде във вашия мозък.

И тук се появяват „следите”. „Следа” е основно нечия несъзнателна реакция на стимул.

 „Следите” са често срещан термин в покера: някой може леко да премести тялото си, когато получи добра или лоша ръка. Може да е нещо съвсем малко, като докосване на косата или почесване по брадичката. Той не се опитва да мами, а просто не знае, че го прави.

Понякога на наблюдаваното лице трябва да се даде подсказка. Това е лек намек, който можете да дадете на някого, когато събирате информация.

разпитваното лице има спомен, свързан с подсказката ви, зениците на очите му може да се разширят или свият в зависимост от емоцията, свързана със спомена.

Ако се опитвате да прочетете някого, трябва да наблюдавате промените в тялото. Когато се опитвате да добиете представа за някого,  наблюдавайте внимателно накъде премества погледа си, позата, дали се поти или не и дали изглежда, че се ускорява пулсът му.

За да разпознавате промените в тялото обаче, трябва да имате основни познания за лицето, което прави тези малки промени при подсказките ви.

Общо взето обаче, нещата които са видими отговори, имат склонност да повдигат главата, слуховите спомени задържат погледа на нивото на очите, а всичко свързано с тялото навежда погледа.

Например, представете си, че сте на плаж. Какво ви минава през ума? Ако е миризма, погледът ви остава на нивото на очите. Ако е пясъкът в краката ви, погледът ви вероятно ще слезе надолу.

Накрая, важно е да се научите да четете езика на тялото, ако наистина искате да се научите да четете нечий ум. Някои използват езика на тялото повече от други и затова е по-лесно да бъдат прочетени от други.

Като упражнение, следващия път, когато сте в една сая с други хора, огледайте стаята. Тези до вратата вероятно са по-притеснителни и/или си търсят извинение да си тръгнат.

Езикът на тялото, насочен доректно от един към друг, може да позакзва сексуален интерес.

Как да четем микро-израженията

Докато езиците, фразите и мненията силно варират между културите, израженията на лицето, свързани с емоциите, са забележително сходни. Тези „микро-изражения” са напълно неволни реакции.

Пол Екман е определил седем универсални микро-изражения: страх, гняв, щастие, тъга, изненада, отвращение и презрение.

Екман открил, че дори слепите по рождение имат същите изражения. От това можем да научим, че думите ни може да казват едно, но микро-израженията ни да разказват съвсем различна история.

Ето ги седемте, както са дефинирани от Екман

Страх

 

 • Веждите са повдигнати и събрани
 • Горните клепачите са повдигнати
 • Долните клепачи са стегнати и повдигнати
 • Устата е отворена и устните са изтеглени назад към ушите

Отвращение

 

Най-добрият начин да мислим за това микро-изражение е като си спомним най-лошата миризма, която сме помирисвали.

 

 • Носът е сбръчкан
 • Горната устна е повдигната
 • Веждите са свъсени и напрегнати

Изненада

 

Истинската изненада трае само секунда. След това е или престорена, или показва благоговение.

 

 • Веждите са повдигнати и извити
 • Очите са разширени
 • Устата зяпва отпуснато

Презрение

 • Едната страна на устата е повдигната

Щастие

 

Истинското щастие винаги показва следните микро-изражения.

 

 • Бузите са повдигнати
 • Появява се бръчици около очите
 • Стягат се очните мускули
 • Показват се зъбите

Тъга

 

Абсолютно най-трудното за преструване микро-изражение

 

 • Челюстта се повдига
 • Ъглите на устните се смъкват
 • Горните клепачи провисват
 • Очите изглеждат празни

Гняв

 

 • Устните са свити
 • Очите святкат
 • Веждите са ниско и събрани

Запомнете, че някои от тези реакции се появяват и изчезват за 1/15 от секундата, затова опитайте се да ги научите възможно най-добре. Упражнявайте се пред огледалото, а след това излезте навън и нааблюдавайте. Успех!

Go Back

Comment

View older posts »