Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Възход на Тайна Вавилон

Йеремия 51: 7 - В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, Която опиваше целия свят;

Какво е „Седмоглавият звяр” от Откровение?

Много противоречия има относно „последните дни” и какво наистина е „седмоглавият звяр” от Откровение. Какво се случило със света след Нимрод и Исав? Както в какво била преминала Тайната система на Вавилон през годините?

Първо, както помним от „Птици” и „Зверове”, когато Библията говори за „звяр”, не е задължително да има предвид нещо пренебрежително. В Откровение, например, думата „звяр” дори е използвана, за да опише добрите ангелски същества на Бога (в Откровение 4:6-8)! Вече знаем, че думите Полски зверове биха могли да се отнасят за една особена група от Пра-Адамитски хора.

Има още един известен „звяр” от Библията: Антихристът от Откровение. Кой би могъл да бъде този „звяр” и каква е връзката му с бъдещето ни? Да видим.

Книга Откровение ясно свързва този звяр с личност. Освен това, същият този звяр би могъл да означава система на влияние, тясно свързана с тази личност. Много е подобно на това да се свързва Вавилон с човека Нимрод, както и да се свързва Вавилон с политическите и религиозни влияния, които Нимрод имал върху древния свят.

Както си спомняме, змията (Nachash) била „най-хитра от всички полски зверове” (Битие 3:1). Той някога може да е бил ангелски звяр, или водач на други зверове. Възможно ли е да има някаква връзка между този „звяр” от Битие и „звяра” от Откровение?

Знаем, че първоначалната змия от Едемската градина вероятно била известна като Nachash (също Amalek или Azazel). Знаем също, че Сатана „яздил” върху змията: зад всичко, което змията казала или направила.1

Според Библията и други източници, много паднали ангели, преди потопа, били оковани в дълбините на земята заради непокорството си (2 Петрово 2:4). Азазил вероятно бил сред тях. В Библията, имало демон, наречен  Абадон в книга Откровение; звяр който щял да бъде освободен от оковите си в последните дни и да му се позволи да сее хаос на земята. Абадон, след като дойде на земята, ще е известен като звяра. Възможно ли е този звяр всъщност да е същият звяр (или змия) от Градината? Възможно ли е Азазил  да е Абадон? Библията твърди, в Откровение 20:2, че този съременен звяр бил познат също като онази Стара змия (или „Старовременна змия”), змеят, или дяволът, (което между другото идва от същия корен на иврит, както и Nachash). Ако тази змия / звяр от бъдещето е наистина старовременната змия, то може би имаме връзка – същият звяр от Градината сега бил пуснат от затвора си, за да направи още един опит да изкуши човечеството.

Както помним, в Битие имаме два звяра – Сатана и Накаш (самата змия). В Откровение не само имаме два човешки звяра – звярът и лъжливият пророк – имаме и две системи на влияние: два „систематични” звяра.2 Както ще видим, това може да са две системи на  влияние, които са произлезли във Вавилон: политическа и религиозна система. Единият звяр (или система на влияние) ще дойде от „морето” (вероятно политическата арена, или море).3 Според Откровение, религиозният звяр ще язди върху политическия звяр (Откровение 13:12), и ще му казва какво да прави или да говори. В бъдещето една религиозна система ще подкрепя политическата система по много подобен начин. Същото ще се случи по отношение на двата човешки звяра: лъжепророкът ще „язди” звяра: религиозният лидер ще го придумва какво да прави или казва. Тези сценарии напълно съответстват на Сатана в миналото: начина по който „яздил” Накаш в Градината.

Като продължим нататък, и двата систематични звяра имат седем глави. Какво биха могли да са седемте им глави? Очевидно, всичко това започнало във Вавилон, в дните на Ной.

Явно е, че избраният Божи народ – тези, които били предопределени да пренесат семето от първия Адам до последния „Адам” – очевидно били Израилтяните. На Авраам, бащата на много народи, (включително Израилтяните), му било дадено заветно обещание от Бога: чрез него щяло да дойде пророкуваното семе (Иисус Христос). Според древните небиблейски източници, самият Авраам бил хвърлен в затвора от първия лидер на Вавилон: самия Нимрод! Този седмоглав звяр е много възможно да е бил броят на лидерите на власт след нимродовия Вавилон. Те биха могли да представляват броя на „държавните глави”, които затваряли, владеели или имали някакво преимущество пред Авраам и народа му: Израилтяните.

Всичко се връзва: на Яков, внукът на Авраам, името било променено на „Израил” от самия Бог. Той бил бащата на този обещан народ. С течение на времето Яков и неговите 12 сина („дванадесетте Израилски племена”) били затворници на египтяните. Египет бил една от многото империи, които приели влиянието на Куш и Нимрод, (т.е. езичническите влияния). От това можем да заключим, че Египет бил „глава номер 1” – първата, която щяла да затвори народа, познат като Израил. От тогава потомците на Израил били пленявани от 5 други „държавни глави”: асирийците, вавилонците (още една вавилонска империя под цар Навуходоносор), Мидо-Персия, Гърция и Рим. Общо до сега 6 „глави”.

Интересно, изглежда има още библейско доказателство за горното. То се намира в книгата на Даниил, глава 8. Даниил заявява, че щяло да има четири империи – четири след неговото време – които щели да доведат до последните дни: Вавилон на Навуходоносор, Мидо-Персия, Гърция и Рим. Отново, тези четири били същите, както горните.

Отново, Библията твърди, че ще има седем „глави” до този звяр – не само шест. По времето, когато книга Откровение била написана, (прибл. 70 г.сл.Хр.), римската империя властва над Израил: шест „глави” вече били на място.

Има друг стих в Откровение, който казва:

Те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е...

Откровение 17:10

Този стих сякаш добавя още доказателство за тези „зверове”, че са политически: четири царе (или империи) наистина са паднали, всяка погълната от империята, която я е завладяла. Ясно знаем, че по това време Рим е на власт. Той е шестата глава: едната, която е!

Да открием седмата политическа империя, като погледнам нататък в стиха:

Те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои.

Откровение 17:10

И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя...

Откровение 13:3

Какво означава това? Просто, тази друга „глава” – седмата глава, която още не е дошла – ще се появи като империя някога ранена, сякаш е била мъртва, но се е излекувала. С други думи, седмата политическа „глава” ще дойде от шестата и ще се възроди отново.

Както помним, последната, шестата „глава” бил Рим. „Главата”, която владеела над Израил по времето, когато е написано Откровение, е Рим. Последната „глава”, която някога била ранена, само за да се възроди?

Интересно, последния път когато Израил е бил нация, е било под владението на Римската империя. Народът на Израил бил разпръснат, без отново да е нация, почти две хиляди години. През 1948 г. обаче, нацията на Израил е възстановена. Доста интересно е, че по същото отва време, влиянието на града Рим също започва да се закрепя.

Европейският съюз е учреден около същото време, както Израел. Това става с „Римските договори”. Нацията, която сега огражда Рим (Италия) е една страните-основателки на ЕС. Римските договори оформят един конгломерат от нации – нации, които всъщност напомнят един „съживен” конгломерат от земите, които Рим някога владеел! Съживила ли се е седмата „глава” на този политически „звяр”? От шестата глава ли е, някога „смъртно ранена”, съживена отново по този нов начин?

В нашата епоха наистина имаме „съживена Римска империя”, която започва с тези Римски договори. Възможно ли е ЕС наистина да е „седмата глава”?

... И когато дойде, трябва само малко да постои.

Откровение 17:10

„Седмата глава”, по време на Откровение, още не била дошла, но когато дойде, ще продължи само за кратко. Европейският съюз съществува само от 50 години – далечен отзвук от стотиците години, когато тези империи от миналото господствали.

Също така, този последен конгломерат от нации, според Библията, ще бъде крепен от „глина” (Даниил 2:43). Това може да означава, че ще стане група от независими нации, сплотявани по същия начин, както предметите се залепят един към друг с глина – близо, но не като бетон. Европейският съюз се крепи по същия начин: крехко споразумение между страните, в най-добрия случай.

Също така, в Библията се говори за десет „рога” или „царе” – кои са те?

Доста интересно е, когато погледнем Европа днес, също така трябва да погледнем и Откровение 17:11-13.

И звярът, който беше и го няма (т.е. Рим), той е осмият цар, който е от седемте...

Откровение 17:11

Вече знаем, че „седмата”, съживена империя от времето на Йоан била Рим, т.е. съживеният конгломерат на старите римски нации (сега известен като Европейски съюз).  Виждаме също, че има още едно конгломериране: осмата, излизаща от „седмата” съживена империя. Кое е осмото конгломериране, произлизащо от Европейския съюз?

Просто. За пръв път от древната Римска империя сега имаме конгломериране на страни от ЕС, които са се обединили още повече, по отношение на валутата си: т.нар. „Еврозона”. Еврозоната наистина произлезе от седмата (Европейския съюз) на 1-ви януари 2002 г.

На тази дата дванадесет страни първи започват да разпространяват паричната единица на Еврозоната – Еврото – като свое законно обменно средство. Всичките тези земи някога принадлежали на първоначалната Римска империя по времето на Йоан. Те са:

Австрия
Белгия
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Ирландия
Италия
Люксембург
Холандия
Португалия
Испания

В този момент те били 12. За да разберем повече относно кои са „десетте рога” нека продължим да се връщаме, отново, към Откровение:

И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра.

Откровение 17:12

Сега, за да разберем кои определено са тези „десет рога” (или „царе”), вкарваме стихове от книгата на Даниил, глава 7. Веднъж Даниил имал пророчески сън. В него имаме повече информация за тези „десет рога”.

... и имаше десет рога. Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха...

Даниил 7:7-8

Отново, преводачите са се опитали да преведат този текст с най-добри намерения, но, както виждаме, така както е поставен, няма много смисъл.
Като погледнем числата на Стронг за оригиналния иврит, бихме могли да преведем тези стихове по друг начин. Да погледнем думите, използвани тук, със значенията им от Стронг.

Думите „разглеждах” и „пред” всъщност са били преведени от две староеврейски думи, не една:

разглеждах (преведено от):
1. hava - случвам се, ставам известен,  появявам се, падам4
2. sekal (or sakal) - мъдро проумявам, имам проникновение, съзерцавам5

пред (преведено от):
1. qodam - пред, отпред6
2. min - в резултат на, по причина на7

Комбинирайте четирите и можем да имаме следната реинтепретация на Даниил 7:7-8:

и имаше десет рога. Разбрах какво се е случило на (или, разбрах падането на) рогата: и ето, издигна се от тях друг малък рог, поради това, което се случи пред (или преди) това... три от първите рога, изтръгнати от корен...

С други думи, Даниил, в съня си, разбрал „какво се е случило на” рогата, или „каква е причината зад падането” на тези рога (12-те страни, които учредяват Еврозоната). Виждаме, че друг „малък рог” (или страна) се появява „поради това, което се е случило преди”. Какво е падането?

Ако погледнем днешните новини, виждаме че много от първоначалните страни (или „рога”, които помогнали да се сформира Еврозоната, сега са в риск от отпадане, или из-падане: Гърция, Испания, Португалия и Италия.

Какво ако три от тези рога са „изкоренени” и напуснат Еврозоната? Кой „малък рог” ще влезе и ще приеме Еврото, (за да спаси Еврото, вероятно)?

Ако „3” страни отпаднат от първоначалните „12”, а след това добавим „1”, получаваме общо „10” – десетте „рога”.

Този „малък рог”, за който вярвам, че е Великобритания, ще влезе, ще приеме Еврото и ще спаси Еврото от тотален колапс; и когато това се случи, Антихристът (лидерът на „малкия рог”) може да се разкрие!!!

Както продължаваме, в книгата на Даниил:

...и ето, в тоя рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно.

Даниил7:8

Помним също така от книга Откровение:

И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт;

Откровение 17:12-13
 

Дали звярът е вече сред нас? Близо ли сме до откриването кой може да е този Антихрист? Може би сме по-близо до „последните дни”, отколкото повечето от нас изобщо предполагат.

Бог да ни е на помощ.

Що се отнася до седемте религиозни „глави”, нещата са малко по-различни:

Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената (или блудницата).

Откровение 17:9

Рим е един от малкото градове в света, които са разположени на седем хълма.

Отгоре на всичко, има един стих, който дава значението на тези „глави”, ясно като бял ден:

И жената (или блудницата), която си видял, е ГОЛЕМИЯТ ГРАД, КОЙТО ЦАРУВА НАД ЗЕМНИТЕ ЦАРЕ.

Откровение 17:18

Всъщност е имало империя, наречена на този велик град Рим. Имало е всъщност договор, който довежда до конгломериране на предишни римски земи, наречени на този град. Има и религия, наречена на този град. Също така в Откровение се казва, че църквата, която ще „язди” върху политическата система, е учредена в града. Това се случва днес, в действителност. Църквата винаги е имала огромно влияние върху политическите въпроси в по-голямата част от Европа. Каква друга система имаме днес с подобна структура? Коя друга империя сякаш е „съживена” по този начин?

Като започнем да разплитаме „седмоглавия звяр” – съвременния паралел на древния Вавилон – започваме да го виждаме в социо / културните / политическите и религиозните вярвания на тези зад Западна Европа. Това бил, и е, „факелът” на римското влияние – предаден, от Вавилон, по целия път до съвременната си тайна форма на Вавилон.

Помним от Наследството на Нимрод, че потомците на Исав щели да формират Едомитите. Едомитите в крайна сметка щели да станат голяма империя – Римската империя!

Нещата се връзват, особено когато мислим за братското съперничество в голям мащаб: Яков (т.е. Израил) бил брат на Исав. Потомците на Израил са в противоречие с потомците на Исав още от самото начало. Помним също, че Исав убил владетеля на Вавилон по онова време – „нео-Нимрод” – и му откраднал дрехите. Така Исав може да е получил нещо като „божествено” право на силата и властта, свързани с това притежание.

Това братско съперничество продължило: от завладяването на Светите земи от римляните по времето на Христос до кръстоносните походи на Римокатолическата църква, а сега и днес. Ето затова Бог трябва да е мразел Исав, както се твърди в Библията.8 Израил и Рим ще продължат да са в противоречие точно поради тази причина: произходът им, както и за някакво божествено право или пълномощие върху Юдео-Християнската вяра.

Колцина от нас са се замисляли защо Рим сякаш има такова доминиращо влияние, или върховенство, над планетата? Защо толкова много хора са привлечени от този град и с готовност се поддават на влиянието му?

Знаем за брата на Израил – политическия и религиозен „факел”. Ами социо / културните влияния, които са били предадени от древния Вавилон, ако има такива? Ами тези древни паралели с „дните на Ной”? Кенитите, както помним от Други оцелели от Потопа, били следпотопни потомци на змията (през Кайн). Кенитите, доста интересно, имали много специална роля в развитието на религията в Израил. В книга Второзаконие много от книжниците на древните еврейски свещеници били Кенити.9 По-късно, с течение на времето, тези Кенити постепенно усвоили свещенически служби. Именно наследството на тези Кенитски книжници, вече свещеници, в крайна сметка щяло да доминира в еврейската религия, дори до времето на Иисус. Точно тези свещеници с Кенитска кръв щели да са отговорни за настройването на хората срещу Иисус. Те,също така, помагат Той да бъде разпнат. Всъщност, това именно изпълнило пророчеството от Битие 3:15: семената на змията (чрез Кайнитските / Кенитските свещеници) щели да наранят петата на семето на Адам и Ева (Иисус). Макар и да разпнали Иисус, той щял да възкръсне, на третия ден, и да нарани главата на религиозната им власт. Иисус, със саможертвата си, побеждава и властта на змията над света – смъртта. Иисус побеждава смъртта с възкръсването си от мъртвите и става заместителната жертва за всички, които вярват в това и приемат това. Вече не са необходими жертвоприношения на животни, вече не е необходимо стриктно да се следват законите, които тези свещеници са манипулирали. Поставено е ново начало.

Макар и това официално да дава началото на християнството, влиянието на културата, политиката и религията на тези потомци на Кайн щяло да продължи, допълнително да влияе и на мисълта на света. От тогава насетна истинската християнска мисъл щяла да бъде в противоречие с тези опорочени древни порядки. Порядките на Вавилон, Кайн и, в крайна сметка, на змията, постепенно се завръщат в обществото ни, по същия начин, както и преди, което е точно както Иисус предрече, че ще се завърнат през най-различни социо / културни, политически и религиозни канали.

В края на краищата, казано ни е къде се е намирало някога седалището на тази система:

И на челото й имаше написано това име: ТАЙНА; ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА.

Откровение 17:5

Знаем и как лидерите на древния Вавилон откраднали пророчеството от Битие 3:15 (то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата) и го използвали за собствена изгода. Предсказанието за идването на Христос вече било заменено с мнимия „мъченик” Нимрод и прераждането на „обещания един” на Семирамида. Чрез тази измама Вавилон дава на света „спасител” 2000 години по-рано. Поради това е ясно защо „звярът” от Откровение ще се нарича Антихрист – представката „анти” означава „близо, но срещу”. С други думи, Антихристът ще прилича на Христос, но не е. Ще се преструва на свят, но ще е част от тази имитация – тази вавилонска „машина”.

Има само един, който в действителност е изпълнил това пророчество:

Но Той (Иисус) биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.

Исая 53:5

Само един.

Тези лъжливи гледища върху политиката, религията и културата приличат на Христос на повърхността, но в действителност оставят Бога и Христос извън себе си! Можете да забележите днес колко много се говори за „мир” и „безопасност”. Да, и двете звучат морално и справедливо. Мнозина, които дискутират по тези теми обаче, сякаш избягват всякакво споменаване на Бога. Толкова много от нас биха могли да се концентрират върху „мира” и „безопасността”, които в края на краищата идват от силната вяра в небесния Отец. В тази епоха сега обаче, се налага „политическата коректност”.

Най-страшният стих в Библията, според човешкото мнение, следва същите тези редове – кухи, светски желания за нещо привидно морално. Бог има предупреждение за тези, които живеят в „последните дни” – време, когато хората основно ще следват тези кухи, „политически коректни” мисли:

Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление...

1 Солунци 5:2-3

В крайна сметка, тези безбожни порядки не трябва да се приемат с лека ръка, но да се разобличават какво всъщност представляват – подбудени от Антихриста. Отговорът на това кое е истинско и кое е имитация не се намира в соченето с пръст към която и да е група, или в обвиняването на който и да е човек, място или нещо, а в истинското разбиране на политиката, религията и културата, които процъфтявали в „дните на Ной”, а сега тези порядки се отново се завръщат при нас. Това в края на краищата ни помага да увеличим проницателните си сили и способността да вземаме правилни морални решения за това кое е право и кое е грешно в нашия свят.

Пътят на Каин ще стигне още по-далеч.

 

Към Предговор
Към Произход на Вавилон – Част 1
Към Произход на Вавилон – Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Кайн: Семето на Змията
Към „Птици” и „Зверове”
Към Исполините в Светото писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон               Бележки:
1Pirke De Rabbi Eliezer, Chapter 13: The Serpent in Paradise [15A. ii.], 
trans. Gerald Friedlander (New York: Sepher-Hermon Press, 1981), 92; 
The Apocalypse of Moses / Apocalypsis Mosis, 16:5, 17:4, trans. R. H. 
Charles, http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/aprmose.htm 
(accessed June 27, 2005); James L. Kugel, Traditions of the Bible 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1998), 124-25.
2Rev. 13:1; Rev. 13:11.
3Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 224, 236.
4Strong’s H1934 – hava, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H1934 (accessed June 11, 2012); 
Strong’s H1933 – hava, http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.
cfm?Strongs=H1933&t=KJV (accessed June 11, 2012).
5Strong’s H7920 – sekal, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H7920 (accessed June 11, 2012); 
Strong’s H7919 – sakal, http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.
cfm?Strongs=H7919&t=KJV (accessed June 11, 2012).
6Strong’s H6925 – qodam, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H6925 (accessed June 11, 2012).
7Strong’s H4481 – min, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H4481 (accessed June 11, 2012).
8Mal. 1:3, Rom. 9:13.
9I Ch. 2:55.

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »