Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Трите причини за заболяване според шаманите

Шаманите не са магьосници, те са истински мъже и жени, които могат да достигат състояние на по-високо съзнание и са способни да възприемат и комуникират по начини, невъзможни при нормални условия.

Посредством трудно обучение шаманите са способни да поведат високото съзнание, докато са отделени от физическото тяло и пътуват във вътрешния си свят, без да са засегнати от времето.

Шаманът прави много ясна разлика между лекарството на тялото и това на духа и ги вижда като допълващи се.

Ако човек се прибере със стрела в крака, не е моментът да се влиза в транс. Време е да се отстрани стрелата от раната, да се спре кървенето, да се предотврати инфекцията и да се подпомогне оздравяването.

Време е за лекарството на тялото и шаманските общности знаят много неща и по тази тема.

За да се справи със заболяването, традиционният шаман обръща голямо внимание на връзката между причина и следствие.

Знаем, че през живота физическото тяло преминава през няколко трансформации.

Тялото се разболява от вируси, има инциденти, имаме ожулвания, порязвания, рани и дори счупени кости понякога.

Понякога страдаме от сериозни наранявания или от някои сериозни вътрешни заболявания – рак, множествена склероза, сърдечни заболявания, хепатит – и, в крайна сметка, остаряваме, а физическото ни тяло се деформира и умира.

От шаманска гледна точка това са само следствия. За изтинското лечение не е достатъчно да се лекуват само следствията и да се подтискат симптомите с лекарства. Трябва да се обърне внимание на причините.

От гледна точка на шамана, има три класически причини за заболяване, които, без да е изненада, не са бактерии, микроби или вируси, а по-скоро вътрешни състояния.

1.    Дисхармония

Първата причина е дисхармонията, която се случва, когато хората изгубят връзка, важна за тях в живота, или когато са лишени от чувството за принадлежност.

Например, дисхармония се появява, когато при възрастна двойка единият от тях умре.

Често се случва до година и половина другият да се разболее от нещо сериозно и да умре.

Дисхармонията намалява личната сила, което от своя страна ни прави уязвими към заболявания.

2.    Страх

Втората причина е страх. Човек, който има хроничен страх, е омаломощен отвътре и е уязвим към заболяване, понеже страхът намалява работната способност на имунната система.

3.    Изгубване на душата

И третата главна причина е изгубването на душата.

Ето нещо интересно. От шаманска гледна точка, изгубването на душата е най-сериозната диагноза и е причината за най-важните заболявания и преждевременна смърт.

Само че в трактатите по традиционна медицина не се споменава нищо в този аспект.

Какво е загубата на душата? Загубата на душата нанася сериозна рана върху вътрешното сърце на човека – вътрешната му същност, на това кой е и какъв е.

Обикновено раната е в резултат на раздробяването на същността му.

В нашата култура загубата на душата често се свързва с травма.

Например, дете което е било принуждавано на училище или е било тормозено от някого, който би трябвало да се грижи за него. Загубата на душата се случва в резултат на малтретиране, както е в случаите на изнасилване или пребиване.

Загуба на душата може да се случи в резултат на предателство, горчив развод, травматичен спонтанен аборт, ужасна автомобилна катастрофа и дори операция.

Много от младите хора, които отидоха да се сражават в Ирак и Афганистан, се завърнаха травмирани, понеже са понесли ужасна загуба на душата.

За съжаление западните лекари нямат много да предложат като истинско лечение и много от тях продължават да са травмирани.

Симптомите на загуба на душата са:

Усещането, че си раздробен, че не си напълно на себе си, неспособността да чувстваш или да получаваш обич, блокиране на паметта, когато човек не може да си спомни части от живота си.

Изпадането във внезапна апатия и безразличие, липса на радост, инициатива, или неспособността да чувстваш радост, и дори предразположението към самоубийство или пристрастявания.

Загубата на съкровени неща често се проявява като тъга и отчаяние, което предизвиква класическите симптоми на загуба на кръв – депресия.

От традиционната гледна точка на заболяването често се гледа като на натрапване – нещо, което влиза в тялото отвън и което не принаделжи на тялото.

Това е вярно, когато става дума за вирус, стрела или форма на негативно мислене.

Най-важният проблем е загубата на сила или загубата на част от душата, което позволява на заболяването да влезе и да се прояви в тялото.

Това е проблемът и тук шаманът изиграва най-важната си роля.

В съответствие с шаманската традиция, лечението се извършва на етапи.

Първият етап включва нещо, което може да се нарече увеличаване на силата – процес, в който шаманът дава повече сила на пациента.

Вторият етап е да се диагностира проблемът, да се открие причината и да се усети резултатът от нея върху тялото на пациента.

Третият етап включва самия процес на лечение.

Четвъртият етап е критичен. Това е възстановяването на загубената душа.

Go Back

Comment

View older posts »