Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Древни текстове разкриват: Земята е била управлявана в продължение на 241 000 години от осем царе, които дошли от небето.

Останали скрити от изследователите през годините в множество региони на древна Месопотамия, копията на нещо, което се вярва, че е било един цял ръкопис – наричан „Списък на царете на Шумер” –описват подробно как в далечното минало планетата ни е била управлявана от осем тайнствени царе за смайващия период от 241 000 години. Списъкът дори твърди, че тези владетели „слезли от небето”.

Списъкът на царете на Шумер разказва удивителна история, която мнозина намират за невероятна.

 „...След като царската власт слезе от небето, царската власт бе в Еридуг. В Еридуг, Алулим стана цар; той царува 28800 години. Алалджар царува 36000 години. 2 царе; те царуваха 64800 години...”

 „... В 5 града 8 царе; те царуваха 241 000 години. След това заля потопът...”. Това е написано в първата част на Списъка на царете на Шумер.

[Потопът заля (земята). След като Потопът заля (земята) и царската власт бе слязла от небето (за втори път), Киш (Куш) стана престолът на царската власт...]

Но как е възможно осем царе да царуват на Земята 241 000 години?

Експертите вярват, че отговорът е прост: този списък смесва праисторически и „митологични династични владетели”, които се радвали на неправдоподобно дълги царувания в сравнение с по-правдоподобните исторически династии. С други думи, учените ни казват, че някои от нещата, написани в Списъка на царете на Шумер, са правилни, докато други – като неправдоподобно дългите царувания – просто няма как.

Освен това, Списъкът на царете на Шумер не само ни казва колко дълго царували тези царе на Земята, но и изрично твърди, че тези осем царе „слезли от небето”, след което царували за удивително дълъг период.

Интересно, списъкът освен това подробно описва как тези осем царе намерили края си по време на Великия потоп, който залял Земята.

Списъкът също така подробно описва какво се е случило след потопа, като ясно заявява, че „друга царска власт била спусната от небето”, и тези мистериозни Царе отново властвали над човека.

Но дали Списъкът на царете на Шумер е смесица от исторически достоверни царе и митологични същества? Или пък е възможно изследователите просто да са категоризирали някои от владетелите като митологични заради особените им характеристики?

Десетилетия наред хората вярвали, че историята, описана в Списъка на царете на Шумер – царете, живели невероятно дълго, кончината им по време на Великия потоп, и заменянето им с нови царе, които дошли отгоре, била просто серия от митологични разкази. Само че има много автори и изследователи, които не са съгласни, и предполагат, че това, което е в Списъка на царете на Шумер, може би изобщо не е мит, и посочват факта, че учените днес отчасти разпознават някои от царете, описани в списъка.

Фактът, че Списъкът на царете на Шумер споменава осем царе, имената им, дългото им царуване, както и произхода им – царска власт, спусната от небето – поражда мисълта „ами ако” това, което е написано в Списъка на царете на Шумер е дейсвителни исторически препратки?

Ами ако преди хиляди години, преди съвременната история, планетата ни е била управлявана от чуждоземни царе, които дошли на Земята от далечно място във вселената и управлявали Земята за период от 241 000 години и просто са се завънали на небесата?

Ами ако разказите, описани в древния Списък на царете на Шумер, са сто процента точни и за разлика отт това, което съвременните учени предполагат – тези невъобразимо дълги царувания били възможни по време, когато цивилизацията, обществото и планетата ни са били много по-различни, отколкото днес?

Дали тези древни текстове доказват, че Земята е била управлявана от Древни астронавти в продължение на 241 000 години? Или – както учените предполагат – Списъкът на царете на Шумер е смесица от исторически записи и митология? Струва си да се спомене, че най-ранно описаният владетел, чиято исорическа достоверност е археологически потвърдена, е Енмебарагеси от Киш, ок. 2600 г.пр.Хр.

 

Go Back

Comment

View older posts »