Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Астрално пътуване за начинаещи – Ръководство в осем стъпки

Астралното пътуване, познато още като астрална прожекция, е още един термин за нещо, което обикновено се назовава преживяване извън тялото.

То може да се случи както в будно състояние, така и при осъзнат сън. Астралната проекция е когато умът напусне физическото земно тяло и навлезе в паралено измерение.

То е навлизане на съзнанието. Хората могат да преживеят истинското си съществуване. Ако сте начинаещ, следвайте тези прости стъпки, за да се научите как да проектирате астрално.

Наръчник в осем стъпки за астрално пътуване

  1. Здраве

Уверете се, че сте в добро здраве и изпълнени с енергия, преди да започнете да се опитвате; количеството енергия, което имате, ще определи способността ви да се проектирате извън тялото, колко време ще останете извън физическото ви тяло и до коя честота ще достигнете по време на проекцията.

  1. Отпускане

Трябва да можете да навлезете в състояние на пълно отпускане. Упражнявайте тялото си нагоре или надолу, отпускайки всяка група мускули. Освободете всяко напрежение и почувствайте как тялото ви става все по-отпуснато и по-леко.

Отпуснете ума си.

Почувствайте се спокойни и омиротворени и оставете всяка разсейваща мисъл да избледнее. Фокусирайте се върху дишането. Почувствайте как дъхът навлиза в тялото ви, а след това бавно напуснете тялото си.

Медитацията е фантастичен начин да отпуснете тялото си напълно и да се подготвите физически и умствено за проектиране.

  1. Опитвайте различни методи

Всеки има способността да проектира астрално, но повечето хора нямат съзнанието, вярата или разбирането, за да го осъществят. Има различни начини за проектиране

Някои хора си представят как се издърпват и се изкачват по въже; вашето „вътрешно тяло” се издърпва от вашето „физическо тяло”, докато се изкачвате все по-нагоре по въжето.

Игнорирайте всички други чувства и се фокусирайте единствено в придвижването все по-високо по въжето. Трябва да сте отпуснати, когато правите това.

Докато се изкачвате по-високо, ще почувствате, че започвате да вибрирате. Продължете и ще оставите тялото си долу, носейки се над него.

Други хора използват техники за визуализация в началото, които да им помогнат да се научат да проектират астрално. След като напълно сте отпуснали тялото си, представете си, че се носите над тялото си.

Вярвайте, че това ще се случи, извиквайте усилено чувството, че се случва. Ще започнат вибрации. Продължете да си представяте, че се реете свободно от физическото ви тяло, докато в действителност не се понесете извън него.

Още един метод е да си представите фиксиран и неподвижен обект. Вижте това в ума си и си представете, че се протягате и се хващате за този обект, използвайки го да се издърпате от тялото.

Докато дърпането ви става по-силно, трябва да почувствате, че се придвижвате все по-близо до обекта, докато накрая не го достигнете и сте извън тялото си.

  1. Звуци

Бинауралните ритми могат да помогнат дори на най-упоритите умове да проектират астрално.. Тази звуци влияят на честотите на мозъчните вълни и могат да спомогнат за астралното пътуване.

Те трябва да се слушат през слушалки, тъй като различни звуци се изпращат през всяко ухо, за да се прицелят в различните страни на мозъка.

  1. Не се страхувайте

Страхът от напускането на тялото може да бъде една от главните причини да не успявате.

Докато сте в проекция, астралното тяло и тялото от плът и кръв са свързани чрез енергиен поток, често наричан сребърна нишка. Вие сте в пълна безопасност и не можете да се загубите.

Също така, по време на процеса на проекция се случва частична парализа. Начинаещите не бива да се боят от това.

  1. Опитвайте по различно време

Няма определено време на деня, което е по-добро за астрално проектиране, макар че повечето хора да предпочитат да проектират точно преди заспиване нощем и веднага след събуждане на сутринта.

Като начинаещ, знайте че потопяването в състояние на дълбоко отпускане точно преди заспиване нощем, е възможно да ви приспи и по този начин да не успеете да извършите проектиране по това време.

  1. Проектирайте

Възможно е астралното пътуване да се случи спонтанно. За по-голямата част от хората обаче, им трябва преднамерено да се опитват да се проектират. Вибрационните нива се покачват, за да могат хората съзнателно да изследват различни селения.

  1. Върнете се

Проекцията може да трае от няколко секунди до няколко часа. Накрая обаче съзнанието трябва да се завърне в тялото, което е напуснало. За да се върнете в тялото си, фокусирайте се върху същината си и си представете, че стеиздърпани обратно в него.

Когато двете ви „себе си” отново се слеят, вероятно е да се почувствате малко замаени. Това е напълно нормално и след няколко мига ще се нормализирате.

 

Go Back

Comment

View older posts »