Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Анунаките, невероятните древни космически кораби и историята на древен Шумер

Цар Етана, който царувал 1 500 години, живял преди около 5 000 години. Бил наричан „богът-цар” и бил приет като поечетен гост в „летящ кораб” с формата на щит, който кацнал зад царския палат, заобиколен от „вихър от пламъци”.

Ако погледнем към историята от различна – по-противоречива – гледна точка, ще открием множество възможни обяснения на историята, които масовите изследователи оставят без отговори от десетилетия.

Древен Шумер отдавна е тема на дебат сред експертите. Според теорията на древния астронавт всичко започнало там. Люлката на цивилизацията, произходът на човека.

Ако погледнем отблизо древен Шумер, ще забележим безброй истории, споменаващи могъщи божества, които дошли от горе, невероятни срещи с богове и нещо, което изглежда като погрешно изтълкувана технология, присъстваща на Земята хиляди години преди да се появи цивилизацията.

Има много части от древношумерската литература, които могат да се интерпретират като доказателство за древен извънземен контакт – време, когато могъщи богове кацнали на Земята и дали началото на цивилизация в един отдалечен ъгъл в древна Месопотамия.

Трябва само да погледнем Шумерския списък на царете:

След като „царството слезе от небето”, откриваме върху Шумерския списък на царете, че е имало пет града „преди потопа”, чиито осем Царе царували за период от 241 200 години.

„След като царството слезе от небето, царството беше в Еридуг. В Еридуг Алулим стана цар; той царува 28 800 години”.

„Шумерският списък на царете” е древна каменна плоча, първоначално изписана на шумерски език, която ясно твърди, че „древните властели” слезли от небето.

Но тези владетели не били обикновени царе. Те живели десетки хиляди години.

Тя твърди, че преди хиляди години древни Царе се радвали на неправдоподобно дълги царувания.

Но изследователите казват, че това е невъзможно и че списъкът всъщност е смесица от праисторически, вероятно митични прадинастични владетели. С други думи, някои детайли се приемат за истина, докато други просто за мит.

Археолозите и историците казват, че прадинастичните владетели отпреди потопа – които се радвали на неправдоподобно дълги царувания – НЕ СА потвърдени исторически от археологични разкопки, епиграфически надписи или другояче. Но означава ли това, че не са съществували и че са просто митология? Не задължително.

Древният документ обяснява, че на Царството се гледало като спуснато от боговете и можело да се мести от един древен град в друг, отразявайки възприеманата хегемония в региона.

Историята ни казва, че първите десет царе на Шумер живели общо 456 000 години, което им дава среден живот от 45 600 години на глава!

Всеки шумерски град бил закрилян от „бог”.

Но Шумерският цписък на царете не е единственото противоречиво доказателство.

Множество глинени плочи, намерени в региона, споменават за наличието на невроятни технологии преди хиляди години.

Древните шумерски текстове – особено тези, намерени в Библиотеката на Ашурбанипал – говорят за легендарния цар Етана. Тези истории споменават невроятни неща.

Етана бил бивш шумерски цар в град Киш.

Според Шумерския списък на царете той царувал след потопа.

Явява се като наследник на Аруиум, сина на Машда.

Шумерският списък на царете също така нарича Етана „пастирът, който слязъл от небето и обединил всички чужди страни” и посочва, че царувал 1 560 години (някои копия споменават 635), преди да бъде наследен от сина си Балих, който царувал 400 години.

Етана се появява в Шумерския списък на царете като тринадесетият цар от първата династия на Киш, която била основана след Великия потоп.

Той бил царят, „който се възнесе на небето”.

Етана живял и царувал след потопа, а историята му е описана от италианския историк Алберто Фенойлио:

„Цар Етана живял преди около 5 000 години, бил наричан богът-цар и бил приет като почетен гост в летящ кораб с формата на щит, който кацнал зад царския палат, обграден от вихър от пламъци. От този летящ кораб излезли високи, руси мъже с тъмна кожа, облечени в бяло, за които се разказва, че били красиви като богове. Те поканили цар Етана да отиде с тях. Съветниците на цар Етана се опитали да убедят царя да не влиза в летящия обект. Във вихър от пламъци и дим той се издигнал толкова високо, че Земята с моретата, островите и континентите изглеждала като самун в кошница, а след това изчезнала от погледа”.

Щом издигнал се на височина един беру,
Орелът му рече, на Етана:
„Виж, приятелю, как изглежда земята!
Виж морето до Дома планински:
Земята наистина бе станала просто хълм,
Обширното море е като ведро”.

„Вкопчен в корема на големия орел, Етана е отнесен на небесата. Толкова е нависоко, че като погледне надолу, не вижда земята и се уплашва. Извиква на орела, „Не мога да видя земята! Нито пък очите ми намират обширното море! Приятелю, не искам да ходя на небето, спусни ме долу, върни ме в моя град”, а после се пуска от орела и се хвърля към земята. Орелът се спуска след Етана и го спасява”.

 

Go Back

Comment

View older posts »