Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Десетте Аватара на Вишну – едно от главните древноиндийски божества

Вишну е едно от главните хиндуистки божества. Говори се, че се е появявал много пъти на земната плоскост като физическо въплъщение, (известно в хиндуизма като Аватар). Говори се, че Вишну проявява част от себе си на Земята, всеки път, когато злото я обхване. Една от главните му роли е да отстоява дарма (моралния и религиозен закон).

Говори се, че е приел всичко на всичко десет аватара.

Това включва:

1. Матся – колосалната риба. В някои случаи Матся била описван като човеко-рибен хибрид (подобен на тритон). Той спасил Ману – първия човек – от голям потоп (подобно на аврамическата история за Ной). Вероятно е и двете истории да са били повлияни от общ източник.

2. Курма – великата костенурка. Този аватар се свързва с историята за прочутото разбъркване на океана. Докато девите и асурите разбърквали океана за нектара на безсмъртието, планината на която били седнали, започнала да потъва в мекото океанско дъно, затова Вишну станал костенурка и подпрял планината на гърба си.

3. Вараха – гигантският глиган. В това въплъщение любовница на Вишну била самата Земя, известна като Будеви. Те живели по време, когато вселената била пълна с първични води, а земята тъй малка, че била погълната от тях. Вараха се гмурнал и спасил богинята земя и двамата любовници се оженили завинаги.

4. Нарасима – лъвочовекът. Този аватар бил велик закрилник на хората, който предпазвал всички поклонници, които се нуждаели от помощта му. Имало някога един демон, който бил разтроен, че синът му почита Вишну и замислил да го накаже. Демонът бил направен безсмъртен от Брахма, който казал, че той не може да бъде убит от човек или зверове. Нарасима надделял над тази сила, като приел формата и на двете и погубил демона, предпазвайки по този начин сина му.

5. Вамана – космическото джудже. В това въплъщение Вишну посетил Бали – демона цар, който бил поел контрол над цялата вселена. Вамана го помолил да му даде толкова земя, колкото можел да прекоси с три крачки. Развеселен, демонът удовлетворил молбата, но бил надхитрен, когато Вамана се превърнал във великан и с една стъпка покрил цялата земя, а с втората стъпка небесата. С последната си стъпка Вамана стъпил върху демона цар Бали и го пратил долу в небитието, където царува днес.

6. Парасурама – превъзходният воин. Парасурама бил потомък на Брахма и ученик на Шива. Той бил безсмъртен и живял по време на няколко други въплъщения на Вишну (включително Кришна и Рама). Той получил могъща секира, след като предприел ужасно покаяние, за да направи доволен Шива, който на свой ред го научил на бойни изкуства. Той тренирал много десетилетия, преди да усвои тайните на каларипаяту, (за което се говори, че е първото бойно изкуство).

7. Рама – добродетелният. Седмото въплъщение на Вишну се смятало за съвършения човек. Неговата посветеност и уважение към баща си са високо възхвалявани. Съпругата му Сита била отвлечена от демон и спасена от Рама и слугата му маймуна Хануман. Той станал един от най-широко почитаните хинду божества, олицетворение на рицарство и добродетел.

8. Кришна – божественият любовник. Кришна бил палаво дете, което пораснало като красив пастир, чиято музика карала сърцата на жените да замират. Едно пророчество казвало, че той бил роден, за да свали един зъл цар и победи армия от демони. Като голям станал велик воин и културен герой, а в късните си години станал велик учител и философ.

9. Буда – великият мъдрец. Буда първоначално бил индийски принц на име Сидхарта, роден в богато семейство. Имал лесен живот и живял в Непал. Само че като видял страданието на старостта, болестите и смъртта, решил да се отрече от живота си в палата и да заживее сред светите хора по онова време в тръсене на истината и просветлението. След шест години медитиране той станал просветлен, докато седял под едно смокиново дърво.

10. Калки – предвестникът. Казано е, че Калки ще се появи в края на Кали Юга (последната епоха, в която понастоящем сме), за да оповести края на света. Пророчеството твърди, че той ще дойде на Земята, яздейки голям бял кон и размахвайки бляскав меч, за да унищожи мрака на последната епоха.

 

Go Back

Comment

View older posts »