Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Пътят на Каин

Юда 1: 11 - Горко им! защото ходят по Каиновия път...

Каква част от нашия свят върви по „пътя на Каин”?  

Чудили ли сте се защо на някои хора сякаш им е толкова лесно да убиват други хора, или да извършват някакви други невъобразими дела, без да показват и капчица срам? Както „Съдии” и Йоан ни казват, една от причините може да е понеже мнозина следват „пътищата на Кайн” Много Библейски пасажи ни дават подсказки за идентифицирането на паралелите на тези допотопни социо- културни порядки – порядките на Каин и Вавилон. Да разгледаме някои от тези древни влияния, които си приличат с тези в съвременната ни култура.

Библията недвусмислено описва характерните черти на хората, които приемат този „път”:

Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство. Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века. За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците. Но, вие, възлюбени, помнете думите изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Иисус Христос, как ви казваха: В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти. Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа.

Юда 1:11-19

Както виждаме, хората, които приемат тези житейски порядки, са големи участници в благотворителност: бръкват си в джоба без срам или колебание. Като облаци без вода, те имат много да кажат; твърдят, че следват някакви „висши принципи”, но предоставят нищожна морална стойност, за да го докажат. Като умиращи дървета, клоните им не раждат плод. Ако временно правят нещо положително, то обикновено се засенчва от всички отрицателни неща в житейските им порядки. Поради срамните неща, които правят, вътрешната вина и несигурност често се трансформират във външни действия на непочтеност, гняв или непредсказуемо поведение. Те се лутат, както умствено, така и физически, без фокус. Мрънкат, оплакват се и преследват идеали, които те смятат за правилни. Присмиват се на другите. В по-голямата си част хората, които следват тези пътища, се стремят към това, което ги кара тях да се чувстват добре.

Тези хора също така обичат да се отделят от останалото общество, за да преследват собствените си индивидуални похоти. Те често говорят големи, самохвални слова пред тези около тях. Много хора им се възхищават заради делата им – поне за кратко. Това възхищение обаче не е трайно, понеже собственото им поведение ги води в крайна сметка към разрушение, а често и към разрушаване на другите. Звучи ли ви това като много от хората днес?

Да, „Пътят на Каин” е там някъде! Тези, които следвали нагласите и начина на живот в дните на Ной, често не обичат да обвиняват себе си за своите провали, нито път поемат отговорност за действията си. Винаги някой друг е виновен, или обществото като цяло. Опитват се да избягат от вътрешното си чувство на вина, като представят себе си за жертвата.

Друга статия в интернет за Каин заявява следното:

Каин рекъл на Бога, "Пазач ли съм аз на брата си?(Битие 4:9). Ти (Бог) си пазачът на всички създания и при все това ми търсиш сметка за него..." Съответно, въпросът на Кайн е всъщност дръзко заявление: "Аз убих Авел, но Ти ме остави да го убия. Ти го уби. Ако беше приел приноса ми, както неговия, нямаше да изпитам ревност от него... Никога през живота си не съм знаел, нито съм виждал убит човек. Откъде да знам, че като ударя Авел с камък, той ще умре?" Каин продължил, "Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса. (Битие 4:13)… Целия свят търпиш – целия – а моя грях не можеш да изтърпиш?"… (следващият стих от Библията, която заявява, че) "Тогава излезе Каин от Господното присъствие" (Битие 4:16) означава, че Каин излязъл (от съзнанието на) Господнето присъствие с думите (Грехът ми е толкова голям, щото не може да бъде простен”), сякаш изричайки ги би могъл да притъпи усещането на Всевишния за греха му... Или: Каин си облякъл дрехите наопаки и излязъл, мислейки си, че е заблудил (буквално взел ума на) Святия.1
(Бялик и Равницки, 1992, стр. 24 (и бележки))

Колко невероятно непочтителен и оперен бил Каин пред Създателя на света – Бога! След като се опитал да „надхитри” Бога в тази война на думи, той облякъл дрехите си наопаки, като знак на подигравка със „статутквото” на Божия начин на живот.2 Той си мислел, в гордостта си, че е надхитрил собствения си Създадел!

Бог обаче нямало да търпи това. Трябвало да сложи Каин на мястото му. Една интересна интерпретация на Божия гняв към отношението на Каин е директната Му конфронтация с Каин:

Защо кръвта на брат ти вика изпод олтара срещу теб? Виж, не е ли кръвта му върху плътта ти – белег, който не ще се изличи до свършека на времето? Ти, зли Кайне, ти си Погибел и делата ти ще те следват и от тебе ще извира убийство и кръвопролитие, войни и раздори, докато земята не скрие лицето си от порочността и скверността на човечеството. Махай се от очите ми, понеже съществуването ти е скверно за светостта на това място. И въпреки всичко никой човек не ще те убие, понеже ще живееш, за да видиш пълния мащаб на греха си, до пълното погубване на мрака в този свят.

Книга на Потомството на Адам, 5:8

Раздор е дефинирано като „вербален спор, диспут, полемика, противоречие, или твърдение или гледище, което някой защитава като вярно или валидно”. Погибел „пълна и непоправима загуба, гибел, или загуба на душата”,както и „причината за гибелта и разрухата”. Както виждаме, много потомци на Кайн нямат никакъв проблем с насилието и убийството. Те обичат да се оплакват и да са в противоречие. Каин бил „белязан” от Бога – за това не сме сигурни, но сме сигурни, че много от потомците му лесно биха се оприличили със същия начин на живот.

Кръвта на Авел била по ръцете му, а стигмата от това, което бил направил, вероятно щяла да се предава на тези потомци до края на дните.

Освен някакво физическо маркиране, този „белег на Каин” би могъл да се свързва и с напредналото му познание за света около него. Вероятно дори би могло да е медиумно познание – начин, по който допълнително да манипулира другите.3 Каин може да е бил способен да използва всичките тези таланти, за да се защитава от гнева на ядосаните хора – разстроени от убийството му на Авел (Битие 4:14-16):

... защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.

Лука 16:8

... не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога?

Яков 4:4

Въпреки че потомците на Каин, или всеки друг, който е започнал да следва „Пътя на Каин”, имали стремежи да манипулират света наоколо, действията им често имали отрицателни странични ефекти; тези хора лесно могат да станат непредсказуеми, несигурни в себе си и/или гневни:

Те имат две глави (образно), затова никога не стигат до решение; те винаги са в конфликт със себе си. Може да се лучи да са набожни (или морални) сега, но в следващия момент са склонни да сторят зло.

Еврейски легенди: Том I, стр. 114

Помним, в Каин: Семето на Змията, че Каин би могъл да е пряк буквален потомък на дявола (през змията). В контекста на това следните стихове от Библията добиват повече смисъл:

В които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт (Сатана), сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието, сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева.

Ефесяни 2:2-3

Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола.Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, - да любим един другиго, не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му - праведни.

1 Йоаново 3:8-12

Не само тези със семето на Каин (и в крайна сметка на змията) могат да имат тези склонности, но и всеки, който със сърцето си решава да отхвърли Бога и да приеме тези порядки! В резултат на това мнозина от тези в миналото правели каквото си искат – често противни неща – без разумността и съзнанието, които обикновено „слагат спирачки” на хората около тях.

...но този, който съгрешава и тъй се черви и е обзет от срам, е близо до Него (Бога)... понеже тези хора, които се гордеят с грешките си, сякаш нищо лошо не са сторили, се мъчат с болест, която трудно се лекува...

Фило – Въпроси и отговори върху Битие I:8, I:5, I:65

Както ще видим в Политически коректният Вавилон, тази „болест” може да се разпростре дори още по-навътре в обществото ни. Понякога може да е лесно да забележим някого, който приема „Пътя на Каин”; в други случаи може да е трудно. Истинската им същност обаче винаги си проличава с времето. Както Библията казва:

 ...по плодовете им ще ги познаете.

Матей 7:20

Към Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Каин: Семето на Змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон                                   Бележки:
1Jayim Nahman Bialik and Yehoshua Hana Ravnitzky, The Book of 
Legends (Sefer Ha-Aggadah): Legends of the Talmud and Midrash
, 104 
(and notes) (New York: Shocken Books, 1992), 24.
2ibid.
3Richard Gan, The Mark of the Wicked Ones, 10-11, http://www.
propheticrevelation.net/w-ones.htm (accessed Aug. 22, 2007).

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »