Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012: Признаци за конспирация – Мистични числа, заразителни идеи

В предишната статия, Акедатът или историята за „свързването на Исаак” на Мория се оказа поучителна, когато се разглежда в контекста на изкривената важност, която историята има за окултистите и техните планове. Също толкова важен урок от разказа за Мория, свързан с явленията преди и след 9/11, включва колко влияещи върху нациите ангели – както добри, така и зли – могат да бъдат „развързани” или „свързани” над страни, въз основа на решения, взети и позволени от националните лидери. В примера за Мория, послушанието на Авраам довежда не само до ангел, който спира жертването на Исаак, но според Genesis Rabba от класическия период на Юдеизма (сборник от равински проповеди върху „Битие”) послушанието на Авраам пряко въздействало и на ангелските „князе на езичниците”. От Genesis Rabba, 56:5 четем: Тук Бог веднага възнаграждава Израил, когато Авраам привързва Исаак към олтара, като връзва князете на езичниците – ангелите, които служели като пазители на езичническите народи – правейки ги по този начин подчинени на Израил. Но това оковаване трае само докато Израил изпълнява своята част от завета с Бога. Когато Израил се проваля в това, Бог развързва князете и езичническите народи си отмъщават на Израил.

От гледна точка на новата история и като се има предвид библейското потвърждение на идеята, че свръхестествени сили могат да бъдат връзвани или развръзвани над нациите в отговор на поведението, речите, символите, ритуалите и жестовете на правителството, отбелязваме с особен интерес кого идентифицира историята като духа, който властва над същата тази територия, с която администрацията на Буш вкара САЩ в конфликт – Ахриман, най-могъщият от всички тъмни ангели.  Ахриман е косвено наречен „князът” над Ирак / Вавилон в десета глава на Даниил, където пророкът пости и се моли двадесет и един дни с надеждата Богът на Израил да види поста му и да го дари с откровение за бъдещето на Израил. На двадесет и първия ден от поста му, ангел Гавриил се явява и съобщава на Даниил: „...от първия ден, когато разположи сърцето си, да достигнеш разбиране и да се смириш пред твоя Бог, твоите думи бяха чути, и аз щях да дойда според думите ти” (Дан. 10:12) Ако е бил пратен ангел небесен още първия ден, защо минават двадесет и един дни, преди да пристигне? Гавриил дава отговора, като обяснява, че свръхестествен персийски „княз” е стоял срещу него двадесет и един дни. Чак когато Михаил, архангелът, идва на помощ в този конфликт, Гавриил е свободен да продължи пътуването си (Дан. 10:13).

В персийското богословие духът, който се противопоставя на Гавриил, е идентифициран като Ахриман – враг на Ахура Мазда. Според Зороастризма той бил могъщ и самостоятелно съществуващ зъл дух, от когото произхождали войните и всички други злини, и вожд на какодеймоните, или падналите ангели, прогонени от небесата заради греховете им. Библията го идентифицира изрично като „князът на персийското царство” (Ирак / Иран), същата област, която Джордж У. Буш, също като баща си преди него, вижда като съществена за почването на Нов световен ред. В това отношение двамата Буш изпълняват пророчество, тъй като началото на Вавилон е била Вавилонската кула, където на макрониво е дадено началото на стратегията на Сатаната да формулира една Световна система. Оттам насетне на Вавилон се възприема като еквивалентен на Сатанинска световна система във вражда с Бога, и последното „царство-дух”, срещу което Бог ще воюва (Откр. 14:8; 17:5). Двамата Буш са учени мъже и членове на повече от един езотерични ордена, което предполага, че може да са знаели точно какво правят, и защо.

Като се има предвид широко разпространената доктрина сред най-различни религиозни ордени по отношение на причино-следствената връзка между връзването и развързването на геополитическо свръхестество, изплува въпросът, дали по време на американското нашествие в Ирак, администрацията на Буш или многонационален властов елит, действащ зад политическите машинации на САЩ, се е опитал да „върже” нещо във или над Вавилон, „развързвайки” Ангела във Вихъра? С други думи, дали не е било направено съзнателно усилие магически да се ограничи намесата на Ахриман чрез призоваване на силата на Метатрон или Шекина?

Мистичният език, използван от официалните лица в тази времева рамка наистина призова съответни сили, свързани с тези същества, включващи Ангела във Вихъра, Майката на всички бомби (Mother Of All Bombs – MOAB), и дори името, с което бе пуснат в ход бойния план на САЩ – „Шекина”, произнасян “Shock-n-Awe”. Езикът тук е още повече свързан с фримасонските ритуали и мидрашическите изследвания по отношение на събитието на Мория в Битие 22:4, което казва: „На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалеч мястото”. Как точно успява Авраам отдалече да разпознае точното място, където е трябвало да принесе в жертва Исаак на Мория, не е отговорено в Библията, докато според мидрашическото тълкувание Авраам видял Шекината над планината във формата на огнен стълб, насочващ го към мястото. Анекдотичните еврейски писания използват това тълкувание, за да припомнят облачния стълб денем и огнения стълб нощем, които водели израилтяните през пустинята. Фримасонските писатели по същия начин смесват този символизъм в мистиката си, включвайки стълбовете близнаци на Енох, стълбовете на Соломон и тези на Масонските ложи.

Накрая, математическата вероятност речите, жестовете, символите, емблемите и алегориите, свързани по този начин с 9/11 да са просто съвпадение, е астрономическа. Дори най-коравият скептик ще се замисли, дали не е действала окултна ръка, започвайки още преди 200 години, та през този век в дизайна и оформлението на „символите и емблемите”, свързвани с американските градове, сгради, паметници, числа и официални печати, които са играели роля преди, на, и след 9/11. Както Дейвид Флин, автор на бестселъра „Храм в центъра на времето”, ми писа на електронната поща, за да ми каже: „Съчетанието от окултни числа, места, хора и таймингът в „терористичната атака” е толкова съвместимо с [целите на Тайни организации], че отива по-далеч от прости човешки действия”. Изследователят Дейвид Бей, директор на Cutting Edge Ministries (www.CuttingEdge.org) се съгласява, интерпретирайки събитията около 9/11 като катализатор за последния етап от Масонско-Бейкъническата Нова Атлантида. Бей посочва, че дори дизайна на улиците в Правителствения център във Вашингтон „е хитро разположен по такъв начин, че определени Луцифериански символи са изобразени от улиците, глухите улици и еднопосочните площади... [което демонстрира], че американският континент е бил установен да бъде новата „Атлантида”, а съдбата му е била да приеме глобалното лидерство по пътя към Новия световен ред. От началото САЩ са били избрани да поведат света към това царство на Антихриста, а Вашингтон да бъде неговата столица”.

Това че масонската мечта за Новата Атлантида на Франсис Бейкън започва последните си етапи в Америка след 9/11, е интригуващо. Допотопната Атлантида, която Бейкън ползва като метафора, се споменава от Платон в диалозите му „Тимей” и „Критий”, като намираща се отвъд Херкулесовите стълбове (Гибралтарския пролив). На рисунката върху заглавната страница на своята Instauratio Magna (Голямото възстановяване), Бейкън изобразява Херкулесовите стълбове, (използвайки класически гръцки стълбове), с кораб, плаващ между тях, за да концептуализира движението през ограниченията на съществуващата научна мисъл към сферата на неограниченото и аномално познание, представено в Розенкройцерската му утопия „Новата Атлантида”. Бейкън, също като други средновековни мислители, включително Декарт и Джон Дий, се интересувал от окултните и мистичните науки, практикувал алхимия и проявявал постоянен интерес към философията и ритуалите на тайните общества, особено ако това включвало кодове, символи и тайна комуникация. Бейкън прилагал геометрията, математическия и поетичния език като инструменти за скриване „пред очите” на архетипи, които само метафизиците да могат да дешифрират, за да открият какво е скрил изкусително. Историята свързва тези трудове на Бейкън с Фримасоните и Розенкройцерите, някои от които вярвали, че е Възнесен Майстор на Мъдростта (Махатма), или преродено „духовно просветено същество” от Теософската идея, което е дошло, за да дарява скрито познание. Забележително, използването на стълбове от Бейкън и особено Херкулесовите стълбове, увеличило популярността на метафоричните портали, зад които чака съкровището на изгубено познание и паранормална сила. Метафорите, свързани с такъв стълбов мистицизъм, довели и до съчетанието от не два, а три чифта стълбове, познати днес като Трите големи стълба ба Фримасонството. Важността на тези три комплекта стълбове е коментирана от Дейвид Стивънсън в книгата от Кеймбриджкия университет, „Произход на Фримасонството”:

 „Ако приемем, че стълбовете са били, (както в по-късната масонска практика), смятани за съпътстващи влизането в ложата, то на масона, когато е преминал между тях, ще се гледа едновременно като влизащ в свято място (Храма); добиващ изгубено познание, (тъй като те са били и стълбовете на познанието [на Енох]; и дръзващ да премине от познатото към непознатото в търсене на нови светове, (тъй като са били и Херкулесови стълбове)... [това] ще да е било неизмеримо удовлетворяващо в една епоха, която е вярвала, че колкото е по-сложен символът, толкова по-силен и ценен ставал...”

Символично, кулите-близнаци в Ню Йорк (като стълбове) отразявали масонския архетип, където Херкулосовите стълбове, на Енох и на Соломон по същия начин представляват коридори, отвъд които човек може да отпътува и да възвърне това, което Масоните вярват, че е било изгубено в Атлантида, време, известно на гърците като Златната ера на Озирис, а на египтяните, като Зеп Тепи. Съответно, ако преди 9/11 лидерите на наистина тъмни сили били решили, че е настъпило господството на Новата Атлантида, окултната макическа традиция предполага, че може да са задействали събитие, свързано с мега ритуално жертвоприношение (хората, които умряха на в 9/11?), достатъчно могъщо, че да премести невидимата им империя отвъд символичните стълбове в Ню Йорк – които представляваха американските индустриални и финансови институции – като задействат глобални промени, съчетани с подходяща символика в контекста на наднационалната алхимическа трансформация.

Това не само би подпомогнало един универсален зов за „ред от хаоса”, но също и: 1) поставя едва доловими образи в умовете на непосветените граждани с цел създаването на заразителни мемове (самовъзпроизвеждащи се идеи, предавани от ум на ум чрез подражаеми явления, като реч, символи, ритуали и жестове) в подкрепа на „войната срещу тероризма” и търпимост към намаляването на гражданските права; и 2) предава на посветените по света, че пророческата дата за кулминацията на тяхната Нова Атлантида е настъпила. Ако това, което се случи на 9/11, е било замислено по този начин да даде сигнал за тези цели, то задължително ще е придружено от подходяща и изобилна символика, съобщаваща на членовете на Ордена, че, за постигането на Новата Атлантида, е задействано движението отвъд Стълбовете ,(в този случай кулите-близнаци в Ню Йорк и това, което представляват).

Независимо колко фантастично изглежда, едно щателно проучване на събитията, които се случват на, и след 9/11, потвърждава това, което специалистите по лингвистика и семиотика, с които се консултирах, нарекоха: „убедително доказателство за явна конспирация”, или както един от тях решително каза: „неоспорим окултен подпис, свързан с 9/11”. Някои посочват, че числото „11” – число, известно като „единадесетият час” или последната възможност да се спре авария – се появява като „маркер”, вързан към 9/11. Телефонният номер, избиран за спешни случаи (9-11) също пасва на датата, на която Близнаците бяха атакувани. Но в окултната нумерология числото 11 означава много повече от това. То е първото Царско число и представлява тъмно видение. Когато се умножи на 22, видението е съчетано с действие. Когато се умножи по три на 33 – сигналът за най-висшето и най-важното действие във Фримасонството – означава, че видението и действието са се съчетали, за да направят постижение в света.

Дали, следователно, е просто съвпадение, че точно 11 години след речта на Джордж Х. У. Буш за „Нов световен ред” (и 11 години преди 2012 г.), на 11 септември 2001 г., полет 11 се разбива в Близнаците, чийто изглед една до друга не само оформя масонския Стълбов портал, но и архитектурно числото 11? Имайте предвид и, че Полет 11 удря Близнаците пръв и че Полет 11 е имал 11 души екипаж. Полет 11 е имал и 92 пътници: 9+2+11. Датата на атаката (9/11) се равнява на числото 11 така 9+1+1=11. 11 септември е 254-ят ден от годината, а 2+5+4=11. След 11 септември има 111 дни, оставащи до края на годината. Ню Йорк е  11-ят щат, добавен в Съединението. Ню Йорк Сити (New York City) има 11 букви. Афганистан (Afghanistan), първата нация, която САЩ нападат след 9/11, има 11 букви. Джордж У. Буш (George W. Bush) има 11 букви. Пентагонът (The Pentagon), също атакуван на 9/11, има 11 букви. Полет 77 – допълнително двойно Царско число – удря Пентагона, който се намира на 77-я меридиан, а основният камък на Пентагона е положен през 1941 г. на 11 септември с масонска церемония.

Докато множество допълнителни препратки към числото 11 съществуват във връзка със събитията от 9/11, други важни дати, също белязани от числото 11, също са променили хода на историята. Например, краят на Първата световна война през 1918 г. се случва на 11-я ден от 11-я месец, точно в 11-я час, когато влиза в сила Компиенското примирие. Друг пример е убийството на Джон Ф. Кенеди в масонския Дийли Плаза на 11-я месец, 22-я ден и на 33-я паралел (забележете окултното нумерологично уравнение отново 11, 22, 33 за „видение, действие, постижение”). По-важно, Библията свързва числото 11 с идването на Антихриста в книгата на Даниил. Когато говори за звяра с 10 рога (Римската империя), пророкът, докато гледа тези рогове, казва: „и ето, измежду тях излезе още един малък рог” (Дан. 7:8). Според изследователите, този 11-ти рог е Антихристът, който ще получи власт от една възродена Римска империя и Нов световен ред, който някои вярват, че е бил задействан на 9/11. Накрая, в еврейската мистика и езотерична нумерология, числото 11 се счита за „есенцията на всичко грешно, вредно и несъвършено”.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

Go Back

Comment

View older posts »