Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012: Идващите богове на Новия световен ред

 “В „Е-то в Делфи”, въпреки че слънцето представлява Бога... Плутарх асоциира тук този върховен бог с Аполона на религията, докато в есето върху религията на Изида той е асоцииран с Озирис. И Аполон, и Озирис са слънчеви богове, [който]... се оказва (без да ни изненадва) Делфийският Аполон”. – Фредерик Е. Бранк, „Ново осветяване на душите: проучвания върху Плутарх в гръцката литература, религия и философия, и на фона на Новия завет”.

„Слънчевото Око [върху Държавния печат на Съединените щати] било наричано окото на... Аполон... свещеното и тайнствено Око на най-висшия от боговете... Така то е на най-висока почит сред всички масони от Кралската Арка”. – Чарлз А. Л. Тотън, „Нашето наследство в Държавния печат на Манасия, Съединените Американски Щати”.

„Това е той... който ще издигне отново Златната ера сред полята, гдето някога Сатурн царува”. – Вергилий, Енеида 6. 780

Учени като Майкъл Хайзер, доктор по Библейски иврит и семитски езици, предоставя подробности върху проучването на Божествения съвет – пантеонът от божествени същества или ангели, които понастоящем ръководят небесните и земните дела. Специалистите в областта на библейските науки обикновено са съгласни, че с начеването на Вавилонската кула светът и жителите му са лишени от наследството си от абсолютния Бог на Израил и са поставени под властта на по-нисши божествени същества, които станали покварени и нелоялни към Бога в ръководството на тези народи (Псалм 82). Според теорията, тези същества започнали да бъдат почитани на земята като богове скоро след Вавилон и понеже тези ангели, за разлика от човешките им поклонници, щели да продължат да бъдат на земята до свършека на времето, всеки „дух” зад езичническите му функции бил познат в различните времена в историята и на различните култури под различно име. Това определено е в съгласие с библейската дефиниция на идолопоклонничеството, като почитане на паднали ангели, и означава, че  охарактеризирането на такива духове като „Юпитер”, „Юстиция”, „Озирис” и „Изида” може правилно да се разбира като титли, приписвани на отличаващото се и индивидуално свръхестествено. По този начин духът зад Аполон бил действителна личност; Озирис действително е живял, и все още живее. При все това, Озирис може да е бил същото същество, познато другаде като Аполон или Дионис. Множество гръцки историци, включително Плутарх, Херодот и Диодор Сицилийски чествали египетския Озирис и гръцкия Дионис като един и същи бог, докато за други Аполон и Дионис били едно и също. След като проектантите на Държавния печат на Съединените щати са смесили подходящите египетски символи и римо-гръцките девизи в схемата на печата, за да зашифроват едно пророчество за завръщането на този бог – Аполон-Озирис (тоест Нимрод) – изглежда разумно окултистите също да са възприемали двата бога като представляващи едно представителство. В резултат на това за читателите ще е от полза да разбират митовете зад тези божества. В митологичните записи могат да се намерят отличителните нюанси, които предават определени признаци, имащи нещо общо с естеството на съществото. Това е полезно за разбирането на естеството на „бога”, чието завръщане се пророкува.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »