Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012 - Какво съобщавали първите символи и на кого

През 1992 г. бившият офицер от британското разузнаване MI6, д-р Джон Колман, написва книга за „Комитет 300”, в която твърди, че има вътрешно познание по отношение на световната манипулация от окултен елит Илюминати. Спред Колман, „Покоряващият вятър на Мория” е едно от съвременните имена, с които обществото се подвизава. Той казва: „Членството включва старите фамилии на европейската черна аристокрация, Американското източно либерално учреждение (във фримасонската йерархия и Ордена на Череп и кост), Илюминати, или както е известно на Комитета, „ПОКОРЯВАЩИЯТ ВЯТЪР НА МОРИЯ”...  В Комитет 300, който има 150 годишна история, имаме едни от най-брилянтните интелекти, събрани за да сформират едно напълно тоталитарно, абсолютно контролирано „ново” общество – само дето не е ново, а е взело повечето от идеите си от  Клубовете на Култус Диаболикус”.  То се стреми към Световно правителство, доста добре описано от един от покойните му членове, Х. Г. Уелс, в труда му, удостоверен от Комитета, което Уелс дръзко нарича: „ОТКРИТАТА КОНСПИРАЦИЯ – ПЛАНОВЕ ЗА СВЕТОВНА РЕВОЛЮЦИЯ”. Колман предупреждава за предаността, която окултистите имат към осъществяването на Световен ред чрез появата на уеднаквени кодекси и закони, с които всеки на планетата ще бъде поробен според желанията на управляващия елит.

За нашите цели, връзката между Фримасонството, Череп и Кости (на което Джордж У. Буш също така е член), и знанието, че „Покоряващият вятър на Мория” е титла, с която посветените в окултното се идентифицират, е забележително. Мория е древен термин и връзката му с „божествения вятър”, като средство на Бога и ангелската война е важна за еврейската апокалиптична и мистична литература, както и за конвенционално религиозните и езотерично настроените хора по ред причини.

На повърхността, Мория е свещената планина, където Авраам едва не принася в жерта сина си Исаак, преди ангелът Божий да се провикне от небето и да го спре. Мория е и мястото на първоначалния Храмов хълм в Йерусалим според някои изследователи. Основният камък в сърцето на Купола на Скалата в съвременен Йерусалим се вярва, че отбелязва точното място на гумното на Орна „на хълма Мория”, над което е бил построен Соломоновият храм (виж 2 Летописи 3:1). В допълнение към географската значимост, ролята която хълмът Мория (староевр. „Избран от Яхве) изиграва в уроците за връзката между Бога и човека, Небето и Земята, и ангелологията, е по-дълбока, отколкото повечето предполагат. В Мидрашическите дискусии върху разказа за Авраам/Исаак, перспективата е променена от разказа в Битие за хълма Мория към Небето, където Бог наблюдава и в крайна сметка дава знак на ангела да спре принасянето в жертва на Исаак. Псевдепиграфната Книга на Юбилеите се използва в такива тълкувания, тъй като историята от „Юбилеите” предлага разказ от гледна точка на ангела, в първо лице от небето. Допълнителна информация за ангела, който проговорил на Авраам, е включена в Зохар, Кабала, Вавилонския талмуд, Псевдепиграфа, както и в класически текстове на някои членове на християнството и исляма, които в крайна сметка го идентифицират като „Метатрон” – най-могъщия от всички ангели според тези неканонични книги. За Илюминатистите, Трета книга на Енох е сред най-важните от Мистичната литература, тъй като тя предлага генезиса на Метатрон, като твърди, че самият Енох е този, който се възнася на Небето, за да се превърне в Метатрон.

В откъс от 3 Енох четем: „Този Енох, чиято плът се обърна на пламък, жилите му в огън, миглите му в светкавици, очите му в ярки факли, и когото Бог постави на трон до трона на славата, получи след това небесно преобразяване името Метатрон”. Като Метатрон, Енох става Ангелът във Вихъра и повелител на другите ангели на вятъра и вихъра, (включително Рухиел, Рамиел, Рашиел и др.). Искри излизали от него, бури, вихрушки и гръмотевици обграждали формата му. Ангелите го облекли във великолепни одежди, включващи корона, и подредили трона му. Небесен вестител прогласил, че оттогава насетне името му вече няма да е Енох, а Метатрон, и че всички ангели трябвало да му се покоряват, като на отговарящ само пред Бога. Така Енох е „критична фигура в масонството, както и същество, силно идентифицирано с ритуалната магия и Кабала поради връзката му с, или по-скоро преобразяването му в Метатрон”, пише Марк Ставиш в книгата си „Фримасонството: Ритуали, символи и история на Тайното общество”.

Извън-библейската легенда по отношение трансформацията на Енох в Метатрон и връзката на ангела с изпитанието на Авраам и Исаак на хълма Мория е кодирано в няколко окултистки ритуали. В някои случай формалностите съчетават елементи от историята за Мория с други митологии с явната цел да се настроят екзалтираните членове на обществото със силите зад Покоряващия вятър. Благодарение на журналиста Алекс Джоунс, обществото видя един такъв ритуал на филм. Преди няколко години Джоунс и един режисьор се промъкват в Бохемската дъбрава, 30 мили източно от Санта Роза, Калифорния, където записват нещо, което сега е известно като Церемонията по изгаряне на грижите. Това, което Джоунс улавя на камерата, е като от филм на Стенли Кубрик. Закачулени фигури, събрани от някои от най-богатите, най-влиятелните мъже на света, включително действащ и бивши президенти на САЩ, като Джордж У. Буш, Джордж Х. У. Буш, вице-президента Дик Чейни и други участници, събрани под 13 метров каменен бухал, обграден от вода. Дете (или фигура), наречено „Тъжна грижа” се доставя от лодкар с малка лодка и се поставя върху олтара пред бухала, където се изгаря като принос с цел магически да се олекотят грижите и тревогите на тези елитисти, извършващи жертвоприношението. Преди Джоунс да улови този изумителен ритуал на филм, американските граждани дори не са и предполагали, че се извършва такъв окултизъм под прикритието на тъмнината от най-влиятелните и уважавани световни лидери. Не кара ли това разумните хора да се запитат какви ли други магьосничества се случват зад булото? На уеб страницата си Джоунс казва: „Това е като излязло от холивудски филм, където тийнейджъри са излезли на къмпинг в пущинака и минават през един хълм и стават свидетели на дяволски култ в червени и черни одежди, принасящ жертва някоя бедна душа върху кървав олтар”. Джоунс пише за приликата между обреда на Изгарянето на грижата и древното Ханаанско поклонение на бога-бухал Молех, където деца са били принасяни в жертва по почти идентични причини. Изследователите водят дебати дали детските жертвоприношения, извършвани за Молех, били изгаряни живи, или са ги убивали някъде другаде, а след това са им източвали кръвта и са ги принасяли като храна на божеството. Ако е първото, се прави сравнение между Молех и Кронос, от чиито  медни ръце децата били търкулвани в огнена пещ. Също какво бохемския ритуал, древните Ваали Молех и Кронос обикновено били призовавани да облекчат тези, които извършвали жертвоприношението, от земните им грижи, а хората които се стремяли към материална сполука, вярвали че животът им може да се подобри, като принасяли дете в жертва на божеството.

Триста години преди Христос гръцкият писател Клитарх записва долния процес на принасяне на деца в жертва на Кронос в Изгаряния на грижата: От почит към Кронос, Финикийците и особено Картагенците, когато искали да получат някаква голяма услуга, обричали едно от децата си, изгаряйки го като жертва на божеството,особено ако силно желаели да постигнат успех. Посред тях стои бронзова статуя на Кронос, ръцете ѝ са протегнати над бронзов мангал, чиито пламъци поглъщат детето. Когато пламъците падат върху тялото, крайниците се свиват, а отворената уста изглежда сякаш почти се смее [такива места за детски жервоприношения често били наричани „мястото на смеха”], докато свитото тяло не се плъзне тихо в мангала. Детските жертвоприношения по този начин били широко разпространени в античността и се практикували от децата на Израил при царуването на цар Ахав и царица Йезавел. Едно археологическо откритие наскоро илюстрира колко разпространени били тези жертвоприношения, когато изравя останките на над 20 000 деца, които са били пожертвани на един единствен Ваал.

За някои по-добър кандидат от Молех за божеството, представено в Бохемската дъбрава, е месопотомаският демон на бурите Лилит, чиито гигантски рогати статуи някога формирали най-голямата конкуренция на Яхве. В еврейския фолкор Лилит е „тъмният вятър на бурята”, който приема формата на бухал (все още почитан в съвременните ритуали на Белтейн / Майски ден) и, освен всичко друго, засенчва жертвоприношенията на деца. Тя е могъща прелъстителка, която, преди създаването на Ева, била жена и любовница на Адам, според мита. Церемонията по изгарянето на грижата, провеждана от президенти на САЩ и други елитисти за нея (или Молех) в Бохемската дъбрава очевидно е особено прелъстителна, като се има предвид, че метафизиците сред тях вярват, че библейската версия на изпитанието на Авраам на Мория била направена по-приемлива от Моисей в разказа в Битие в опит да се прикрие действителната практика на човешко жертвоприношение сред древните евреи. Те вероятно виждат магия в „поправената” версия на историята – еретически преразказ – където Исаак е погубен под тъмната крилата, която язди във Вихъра и лекува жадните си за власт и прелъстени поклонници от грижите им. Както ще видим по-късно в това изследване, същите окултисти са скрили образа на Бухала в масонски проектираната банкнота на американския долар поради много важна и свързана причина.

Независимо дали Молех или Лилит е божеството, представено в годишните Бохемски ритуали, една по-голяма легенда, включваща подходящите семиотични фигури – Енох, Мория, Метатрон, Шекина и Храмовия хълм в Йерусалим – е уловена в по-висше окултно представяне, сочещо директно към Скритата доктрина на наднационалния властов елит и въжделенията му за едно последно земно царство и Нов световен ред, управляван от „един”, който е постигнал апотеоз – статут на бог.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 
 

Go BackComment

View older posts »