Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012: Бунтовни мемове с кауза - Сливане на умовете за Човека на греха

Въпреки че това ще направи тази статия по-дълга и се извинявам, преди да преминем отвъд въпроса за любопитните числа и заразителните мемове, употребявани от окултистите, една от по-очарователните връзки между числото 11, Херкулесовите стълбове, Бейкъновата Нова Атлантида и това, което се случи в Ню Йорк на 9/11, е мистериозната символика, базирана на 11-я подвиг на Херкулес, също важна за Кабалата и масонските ритуали.

В митологията Херкулес е вбесен от Хера и убива собствените си деца. За да изкупи греховете си, му е заповядано от Евристей да извърши десет подвига, което той прави. Но Евристей – враг, който се е възкачил на трона на мястото на Херкулес, не признава подвиг № 2 (убиването на деветоглавата Лернейска хидра), нито подвиг № 5 (почистването на Авгийските конюшни), понеже Херкулес бил позволил на племеника си Йолай да му помогне да изгори главите на хтоничната Хидра, а бил и приел заплащане за работата в Авгийските конюшни. Затова Евристей възлага два нови подвига: № 11 – да открадне златните ябълки на Хесперидите, които били скрити от титана Атлас, и № 12 – да залови Цербер, триглавото куче-пазач на Хадес.

В гръцката митология градината на Хесперидите (нимфите, които се грижели за градината на Хера) се намирала в Либия близо до Атласките планини. В зависимост от версията на историята, едно дърво или дъбрава с дървета раждали златни ябълки там, яденето на които давало безсмъртие. Понеже Хера подозирала, че нимфите ще ядат от ябълките, тя поставила там стоглав дракон на име Ладон да ги пази. За да заобиколи дракона, Херкулес измамил Атлас, първия цар на Атлантида, (чието име значи „Стълб” и който бил натоварен да държи небесата и земята на раменете си), да му донесе няколко ябълки, тъй като звярът него нямало да го нападне. Гръцкият изследовател Аполодор, който живял повече от сто години преди Христос, разказва какво се случило след това:

„Но след като Атлас бил получил трите ябълки от Хесперидите, дошъл при Херкулес, и понеже не желаел да крепи сферата, казал че сам ще занесе ябълките на Евристей и помолил Херкулес да крепи небето вместо него. Херкулес обещал да направи това, но с лукавство успял да го прехвърли на Атлас. Понеже по съвет на Прометей помолил Атлас да подържи небето, докато си сложи подложка на главата. Когато Атлас чул това, сложил ябълките на земята и взел сферата от Херкулес. И тъй, Херкулес взел ябълките и си заминал. Но някои казват, че не ги е взел от Атлас, а че сам е откъснал ябълките, след като убил змията-пазач”.

Множество елементи от 11-я подвиг на Херкулес изпъкват като важни за окултистите в оценката на посланието на 9/11. Първо е очевидното число 11, което бележи атаката на Кулите-близнаци в Ню Йорк като дело на разрушителни сили. Второ, големият злодей в този случай е изигран от Осама Бин Ладен, чиято фамилия е забележителна с това, че „Бин Ладен” означава „син на Ладен” или, иначе казано, „Ладон” – митичния стоглав дракон, който Херкулес трябвало да избегне или да унищожи. Трето, в масонската мистика Иисус Христос е Херкулес. В „Морал и Догма на Древния и приет шотландски фримасонски устав” Албърт Пайк пише: „Бог”, казва Максим Тирски, „не пожали собствения си Син [Херкулес], нито Го освободи от бедите на човечеството. Тиванският потомък на Юпитер получава своя дял от болката и изпитанията””. Четвърто, Атлас бил първият цар на Атлантида, важен както за допотопната, така и за Бейкънската Атлантида. Пето, златните ябълки на Хесперидите напомнят за прякора на Ню Йорк Сити, където кулите-близнаци бяха атакувани, обиконвено наричан „Голямата ябълка”. Шесто, веднага след като взема златните ябълки, Херкулес освобождава Прометей от Кавказките планини, където Зевс го е бил оковал. По-рано в това изследване казахме, че Прометей бил гръцкият Титан, който откраднал огъня от боговете и го дал на човека. Когато е въплътен в човешкия ум като мистичен копнеж за просветление („огън в ума”), той се проявява като това, което Джеймс Билингтън нарича „Прометейската вяра” – гностическа доктрина, чийто произход кристализира в окултното фримасонство. И седмо, 11-ят подвиг на Херкулес е центриран там, където стояли трите Стълба на Атлас, подчертавайки отново ролята на Трите стълба на фримасонството като съществени за събитията от 9/11 и метафората на Херкулес.

Ако 11-ят подвиг на Херкулес е бил замислен като символ по време на 9/11, древната история била поправена в ню йоркската версия, за да разкрие интересно тълкувание на алегорията. В преразказа, отмъстителна сила (числото 11) е освободена от Дракона (Бин Ладен, син на Ладон, Дявола от Откр. 12 и 13), в Градината на златната ябълка (Ню Йорк Сити, Голямата ябълка, където доминира обещанието за Злато), и побеждава Иисус Христос (Херкулес). Резултатът създава огън в умовете на хората (освобождаването на Прометей), който преминава през, а след това и отвъд кулите-близнаци / стълбове на Ню Йорк (стълбовете на Атлас-Фримасонството-Енох-Соломон-Атлантида), довеждайки бързо до всеобщ апел за Нов световен ред (кулминацията на Новата Атлантида).

В допълнение към 11-я подвиг на Херкулес, поне още две странности изпъкват като възможен чудноват и окултен синхрон по време на събитията от 9/11. На тази дата Пентагонът – намиращ се на 77-я меридиан на запад, и чийто основополагащ камък бил положен по време на масонска церемония на 9/11, 1941 г., също бива атакуван. Числото 77 се оказва десетият код на пожарната команда (10-77) за силен огън в многолюдно жилище. По-важно, числото 77, също като числото 11, е могъщо Царско число, което окултистие вярват, че представлява възнесението на Ню Ейдж Христовото „съзнание”. Ислямските радикали, които атакували Съединените щати на 11 септември, трябва да са знаели, че числото 77 е бележито в ислямската религия, отчасти заради едно твърдение на пророка им Мохамед, което се тълкува като вяра, имаща „77 разклонения”. В книгата на Лука 3:23-38 има 77 поколения от Адам до Иисус Христос. Има 77 поколения от Енох до Христос, според един разказ. В някои версии на Библията, като Международната стандартна версия, 77 е числото колко пъти да се прощават обидите (повечето версии пишат „седемдесет пъти по седем”). И обратно, свети Августин смятал, че числото 77 представлява крайната мярка за греха, понеже то било продукт на числото на „греха” (11) в пъти на числото за божественост или „съвършенство” (7), така 11 х 7 = 77. Също така вероятно затова сатанистите имат 77 имена за дявола.

След и над тези обобщения, просветляващо наблюдение се открива, когато числото 77 се разбира като „осветен сигнал” за „Отмъщението на Ламех”. Това е взето от Битие 4:23-24, където се казва: „И Ламех рече на жените си:- Адо и Село, чуйте гласа ми, Жени Ламехови, слушайте думите ми; Понеже мъж убих, задето ме нарани, Да! юноша задето ме смаза. Ако на Каина се отмъсти седмократно, То на Ламеха ще се отмъсти седемдесет и седмократно (77). Ламех бил потомък на Каин, първия убиец в Библията, и баща наТувал-Каин, майстор-занаятчия. В масонското предание потеклото на Ламех е много важно, понеже той се смята за праотец на Хирам Абиф, първият Велик Майстор на Масонския орден и Главен архитект на Соломоновия храм. Името на сина на Ламех, „Тувал-Каин”, се използва като титла за тайното изпитание в масонския ритуал, което дарява преход към Трета степен Майстор масон. Това съвсем не е маловажно, понеже изпитанията във фримасонството формират луциферианска антитеза на Библейската концепция за добродетелната сила – прехвърляне или „благославяне” чрез приветствия или „ръкополагане”. Масонът всъщност е инструктиран да „следва стъпките на праотеца си, Тувал-Каин”, за да овладее „кипящата енергия на Луцифер, която е в ръцете му”.

Почитаемият фримасон от 33-та степен Манли П. Хол обяснява: „Настъпи денят, когато братята занаятчии трябва да знаят и да прилагат знанието си. Изгубеният ключ на техния ранг е овладяването на емоцията, която поставя енергията на вселената на тяхно разположение. Човек може само да се надява да му бъде поверена голяма сила, като докаже способността си да я използва конструктивно и безкористно. Когато масонът научи, че ключът за воина на местно ниво е правилното прилагане на динамото на жизнената сила, той е научил мистерията на Занаята си. Кипящата енергия на Луцифер е в ръцете му и преди да може да пристъпи напред и нагоре, трябва да докаже способността си правилно да прилага енергията. Трябва да следва стъпките на праотеца си, Тувал-Каин, който с могъщата сила на бог на войната стоварил чука си върху палешника”.

Връзката между Луцифер и притежаването на „могъщата сила на бог на войната” е обяснена в най-различни масонски източници като препратка към римския бог Вулкан, син на Юпитер и Юнона, соларно божество, свързвано със светкавиците и вулканичния огън, на който се правели човешки жертвоприношения. Връзката му с „кипящата енергия на Луцифер” по този начин добива смисъл, като се има предвид, че митът за Вулкан силно напомня падането на Луцифер и последвалото му положение на земята. Множество творби предоставят доказателство, че Вулкан е в действителност идентичен или свързан с библейския Сатана. „Според Диел, той има семейна връзка с християнския дявол”, пише Дж. С. Сирлот в „Речник на символите”.

Ако числото 77 на 11 септември 2001 г. сочи към „отмъщение” върху Съединените щати от Царската кръвна линия на потомците на Ламех, те наистина са следвали стъпките на Тувал-Каин, освобождавайки „кипящата енергия на Луцифер” и „силата” на Вулкан (Сатана), комуто трябва да се правят „човешки жертвоприношения”. С каква цел? Манли П. Хол пише: „Резултатът от „тайната съдба” е Световен ред, управляван от Цар със свръхестествени сили. Този Цар е потомък на божествена раса; тоест, принадлежи към Ордена на Просветените, понеже тези, които достигат до състояние на мъдрост, след това принадлежат към семейството на героично усъвършенстваните човешки същества”. – Манли П. Хол, „Тайната съдба на Америка”.

Събитията след 9/11 вещаят близко бъдеще, в което човек с превъзхождащ интелект, разум, чар и дипломатичност ще се появи на световната сцена като спасител. Привидно ще притежава трансцендентна мъдрост, която му дава способност да решава проблеми и да предлага решения на много от днешните най-объркващи проблеми. Популярността му ще е широка и почитателите му ще са млади и стари, религиозни и нерелигиозни, мъже и жени. Водещи на шоута ще интервюират колегите му, новинарите ще следят движенията му, учените ще аплодират тайнствената му способност да решава това, което на останалите ни убягва, а бедните ще се кланят на трапезата му.

Във всяко човешко отношение той ще се доближава до най-добрата идея за общество. Но дълбокото му разбиране и неустоимо присъствие ще са в резултат на невидима мрежа от хиляди години колективно познание. Също като бога Вулкан, той ще представлява въплъщението на един много стар свръхинтелигентен дух. Както Иисус Христос бе „семето на жената” (Битие 3:15), така той ще бъде „семето на змията”. Освен това, макар и идването му в човешка форма да е предречено от от множество Писания, широките маси няма веднага да разпознаят какво всъщност представлява – крайното въплъщение на езичничеството; „звярът” от Откровение 13:1.

От векове се приема, че предпоставка за идещия Антихрист ще бъде един „възроден” световен ред – чадър, под който националните граници се стопяват, а етническите групи, идеологии, религии и икономики по целия свят са оркестрирани под един единствен и господстващ суверенитет. Начело на утопичната администрация ще изплува една единствена личност. Ще изглежда като човек с изтъкнат характер, но в крайна сметка ще стане „цар с жестоко лице” (Даниил 8:23). С имперски указ той ще установи едно световно правителство, универсална религия и глобален социализъм. Тези, които не приемат неговия Нов световен ред, неизбежно ще бъдат хвъляни в затвор или унищожавани, докато накрая не се възвеличи „над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог” (2 Солуняни 2:4).

Много години представата за едно Оруелско общество, където световно правителство надзирава и най-малките детайли на живота ни и в което човешките свободи са изоставени, се смяташе за анатема. Идеята, че здравият индивидуализъм някак ще бъде пожертван в името на една упоена универсална хармония беше отхвърляна от най-великите умове на Америка. След това, през 70-те години на миналия век, нещата започнаха да се променят. След един призив на Нелсън Рокфелер за създаването на „Нов световен ред”, кандидатът за президент Джими Картър казва в кампанията си: „Трябва да заменим политиката на баланс на силите с политика на световен ред”. Това намира отзвук у международните лидери, включително президента Джордж Хърбърт Уолкър Буш, койот през 80-те започва да се бори за световна панихида, обявявайки по националната телевизия, че е настъпило времето за „Нов световен ред”. Нахлуването в Кувейт от Ирак / Вавилон предостави префектнното прикритие за съюзническите сили да нападнат вавилонския „княз” със започването на „Пустинна буря” срещу силите на Садам Хюсеин – усилие, което Буш даде ясно да се разбере, че е „за да изковем за себе си и за бъдещите поколения един Нов световен ред... в който доверените Обединени нации могат да използват... ролята си, за да изпълнят обещанието и визията на основателите на ООН”. След това встъпление Буш се обръща към Конгреса, където добавя: „Залогът не е една малка страна [Кувейт], а една голяма идея – Нов световен ред, в който различните нации са привлечени от общата кауза да постигнат универсалните въжделения на човечеството... За такъв свят си струва да се борим и бъдещето на децата ни го заслужава... дългообещаваният Нов световен ред...”

След удивителния информационен бюлетин на Президента, парадът на политическите и религиозни лидери в Съединените щати и по света, напъващи за Нов световен ред, не е спирал да се умножава. Британският премиер Тони Блеър в реч, изнесена в Чикаго на 22 април 1999 г., казва откровено: „Вече всички сме интернационалисти, независимо дали ни харесва или не”. Блеър едва ли си е представял колко бързо доктрината му ще се хареса.

Към 9 декември 2008 г. уважаваният журналист по външните работи във Financial Times, Гидиън Рахман, (който през 2003 и 2004 присъства на срещите на Билдерберг във Версай, Франция и Стреса, Италия), признава: „Никога не съм вярвал, че има таен заговор на Обединените нации да погълнат Съединените щати. Никога не съм виждал черни хеликоптери да се носят над небето на Монтана. Но за пръв път в живота ми мисля, че оформоянето на нещо като световно правителство е правдоподобно”. Премиерът на Обединеното кралство, Гордън Браун, не само се съгласява, но и в статия за the Sunday Times на 1 март 2009 г. казва, че е време „за всички страни по света” да отхвърлят „протекционизма” и да участват в една нова „международна” система на банкиране и регламенти, „за да оформят 21 век като първия век на едно истинско глобално общество”. На 1 януари 2009 г. Михаил Горбачов, бившият държавен глава на СССР, казва че глобалният призив за промяна и избирането на Барак Обама са били катализаторът, който най-сетне би могъл да убеди света в нуждата от глобално правителство. В статия за международния Herald Tribune, той казва: „По целия свят има призив за промяна. Това желание стана видно през ноември, на събитие, което би могло да стане както символ на тази нужда от промяна, така и истински каталозатор за тази промяна. Имайки предвид специалната роля, която Съединените щати продължават да играят в света, избирането на Барак Обама би могло да има последствия, стигащи далече отвъд тази страна... Ако настоящите идеи за реформиране на световните финансови и икономически институции постоянно се прилагат, това би предположило, че най-накрая започваме да разбираме важността на едно световно управление”.

Четири дни след това, на 5 януари 2009 г., хоровият зов за Нов световен ред е възседнат от бившия Държавен секретар Хенри Кисинджър на Стоковата борса в Ню Йорк. Репортер на CNBC пита Кисинджър какви мисли, че ще са първите действия на Барак Обама като Президент в светлината на световните финансови кризи. Той отговаря: „Мисля, че задачата му ще е да изработи цялостна стратегия за Америка в този период, когато наистина може да бъде създаден един Нов световен ред”. Кисинджър продължава на 13 януари с мнение, разпространено от Tribune Media Services, озаглавено „Шансът за един Нов световен ред”. Говорейки за международните финансови кризи, наследени от Барак Обама, Кисинджър дискутира нуждата от международен финансов ред (световно правителство), който да се издигне и да управлява една нова международна парична и търговска система. „Дъното на съществуващата международна финансова система съвпада с паралелни политически кризи по целия свят”, пише той. „Алтернативата на един нов международен ред е хаосът”. Кисинджър продължава с подчертаването на извънредното влияние на Обама върху „въображението на човечеството”, наричайки го „важен елемент в оформянето на един Нов световен ред”. Кисинджър – функционер на Рокфелер и член на групата на Билдербергите и Тристранната комисия, който рутинно се появява в списъците сред висшите членове на Илюминати – изпъстря статията си с ключови фрази от масонската догма, включително коментара „алтернативата на един нов международен ред е хаосът”, явна препратка към “Ordo ab Chao” от Древнага масонска глидия, препратка към доктрината на „Ред от Хаоса”. Също като митичната огнена птица Феникс, Кисинджър визуализира възможността Новият световен ред да бъде издигнат от пепелта на настоящия глобален хаос, точно каквото искаше да каже години по-рано на срещата на Билдербергите в Евиан, Франция на 21 май 1991 г., когато описва как светът може да бъде манипулиран доброволно да прегърне глобално правителство. Той казва: „Днес американците биха се възмутили, ако войски на ООН влязат в Лос Анджелис да възстановяват реда; утре ще са благодарни! Това е особено вярно, ако им е било казано, че има външна заплаха от отвъд, независимо дали истинска или разпространена, която заплашва самото ни съществуване. Именно тогава всички народи по света ще умоляват световните лидери да ги избавят от това зло. Това от което всеки човек се бои, е неизвестното. Когато им се представи този сценарий, индивидуалните права доброволно ще бъдат изоставени срещу гаранцията за благоденствието им, давана им от световното им правителство”.

По време на второто си обръщение по случай встъпването си в длъжност, президентът на САЩ, Джордж У. Буш по подобен начин представи призрака на едно Световно правителство по вавилонски модел. С почти религиозен тон той цитира масонския ръкопис, казвайки: „Когато нашите основатели обявили нов ред на вековете... те го направили с една древна надежда, която трябва да се изпълни”. Ню Ейдж гуруто Бенджамин Крийм е още по-ясен по това как бракът между политиката и религията би конспектирал Новия световен ред, когато казва преди няколко години: „Какъв е планът? Той включва въвеждането на ново световно правителство и нова световна религия под ръководството на Майтрея” (Майтрея е „месията” на Ню Ейдж). Петкратният сенатор на САЩ от Аризона и президентски номинат на Републиканците през 1964 г., Бари Голдуотър, по подобен начин предвижда обединението на политиката и религията като катализатор за глобално правителство. Пишейки за усилията на задкулисните групи, включващи международните банкери, да доведат до Нов световен ред, той казва, че това ще се случи чрез консолидиране на „четирите центъра на властта – политическия, паричния, интелектуалния и църковния”. Като управители и създатели на тази нова (пророческа) система, този властов елит вярва, че „ще управлява бъдещето” на човечеството. Тъй загрижен бил Голдуотър за консолидирането на правителствената политика и религиозната вяра, че на 16 септември 1981 г. заема уникалната позиция да предупреждава политическите проповедници от трибуната на Сената на САЩ, че той би „се борил с тях на всяка крачка, ако се опитат да диктуват своите [религиозни идеи] на всички американци в името на консерватизма”. Нарастващото влияние на религиозното Дясно върху Републиканската партия било особено досадно за Голдуотър поради либералните му възгледи. Това би трябвало да притеснява и теолозите и аз казвам това като човек, често свързван с религиозното Дясно. Съчетаването на религиозната вяра с политиката като законодателна система на управление отразява формулата, по която Антихристът ще дойде на власт (забележете как в книга Откровение, глава 13, политическата фигура на Антихриста получава наднационално господство от религиозно вярващите по света чрез влиянието на църковен лидер, познат като Лъжепророка). Нито Иисус, нито учениците Му, (които преобръщат света, проповядвайки християнското Евангелие, истинската „сила на Бога” според Павел) някога са си представяли целта за промяната на света чрез замяната на светското правителство с авторитарна теокрация. Всъщност, Иисус дава ясно да се разбере, че последователите Му няма да се борят срещу земните власти, просто защото Царството Му „не е от тоя свят” (Йоан 18:36). Докато всеки гражданин – религиозен или не – има отговорността да лобира за морално добро, съчетаването на мисията на Църквата с политическите стремежи е не само безпрецедентно в богословието на Новия завет – включващо живота на Христос и модела на Новозаветната църква – но, както Голдуотър вероятно се бои, но е и трагична схема, замислена от зли сили, за да се отклони Църквата от истинската си сила, обогатявайки същевременно неискрени бюрократи – пагубен факт, който едва сега някои започват да разбират.

Зад тези кулиси и отвъд гледището на непосветените световни членове, алхимията и ритуалите на окултните майстори – Илюминати, Масони, Череп и кости, Билдерберги и Бохмеци – са се комбинирали, за да се хармонизират тъй пълно в последните външни и вътрешни политики на САЩ, че ясно да посочат към един ужасяващ апел на Сибил, един хоризонт в близко бъдеще, на който ще се появи лидер с неописуема бруталност. Въпреки че този лъжлив княз на мира първоначално сякаш ще има уникални отговори за най-предизвикателните въпроси на живота, в крайна сметка той ще направи злините на Антиох Епифан, Хитлер, Сталин и Чингис Хан, всеки от които е бил тип на Антихриста, да изглеждат като детска игра. Той ще издигне юмрука си, „Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето” (Откр. 13:5-6). Той ще подкрепя поклонението на „старите богове” и „и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ” (Откр. 13:15), и ще възроди една древна мистериозна религия, която е „жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици” (Откр. 18:2).

Въпреки всичко... светът е подготвен... всъщност гладен за... политически спасител, който да се издигне сега с план да избави човечеството от катаклизъм.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

Go Back

Comment

View older posts »