Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Възходът на Аполион 2012: Началото на организираната митология започва в Шумер

Годината е 3500 пр.Хр. и наносната пустиня на Средния изток кипяла от духовна и физическа дейност. В една долина, скроена между реките близнаци Тигър и Ефрат, величествени градове, опасани със стени, се пробуждали от глъчката на пълните улици и пазарища. В това, което гърците по-късно щели да нарекат „Месопотамия” (между реките), се бил развил първият голям търговски център и цивилизация на света. В пищните шумерски градове Ур (домът на Аврам – Урук) и Лагаш се оформили икономическите машини на древния Среден изток, докато индустрии чак от Йерихон до Средиземно море и Катал Хуюк в Мала Азия се съревновавали за търговските възможности, които те предлагали. Работници от библейския град Йерихон изнасяли сол към Шумер, а миньорите от Катал Хуюк приготвяли обсидиан, използван за направата на огледала, за доставка към древния метрополис. Но докато праисторическите хора от Изтока гледали към шумерите за насъщния си хляб, самите шумери се взирали в небето към ранния изгрев на Уту (Шамаш) – грижещия се за всичко бог-слънце, докато отново се приготвял да прекоси небето с колесницата си. През 3500 г.пр.Хр. Уту не бил сам сред боговете. Шумерският пантеон вече имал най-ранното известно описание на организираната митология, състояща се от сложна система от повече от 3000 божества, покриващи почти всеки детайл на природата и човешката предприемчивост. Имало богове на слънчевото време и на дъжда. Имало богове на растителността, богове на плодородието, богове на реките, богове на животните и богове на отвъдното. Имало велики богове – Енлил (принц на въздуха), Ану (господар на небесата), Енки (богът на водата) и т.н. Под тях съществувало второ ниво от божества, включващо Наннар (лунния бог), Уту (слънчевия бог) и Инанна – „Небесната царица”.

Знаменателният въпрос, който озадачава изследователите и историците повече от хилядолетие, е откъде са дошли шумерските божества? След като религията на Шумер била първата известна организирана митология и щяла силно да повлияе на основните вярвания на Асирия, Египет, Гърция, Рим и други, къде може да намери човек началото на многото им богове? Дали шумерските божества са били продукт на човешкото въображение, или пък изкривяване на някое по-ранно праисторическо откровение? Дали са били „митологизиране” на определени древни герои, или пък, както някои Ню Ейдж последователи предполагат, резултат от „извънземно” посещение, чиято поява дала начало на легендите и митологичните богове? По-важното, дали боговете на Шумер не са отразявали появата на непозната сила, действаща посредством езичническата динамика, или пък боговете са били просто творение на примитивното въображение?

Тези въпроси са както очарователни, така и трудни, тъй като боговете и богините на древен Шумер/Месопотамия продължават да са забулени в една история с неизвестен произход. Сякаш „от нищото” шумерите се появяват на сцената преди хиляди години, донасяйки със себе си първия писмен език и сборник от прогресивно познание – от сложни религиозни концепции до напреднало разбиране на астрологията, химията и математиката. Спорният произход на шумерската култура е накарал немалко ортодоксални теоретици да стигнат до извода, че тези богове и последвалите митологии, появили се от тях (асирийска, египетска и т.н.), са били дяволската схема на едно регресивно и зло свръхестествено присъствие. Ако това е така, продължава ли древната сила да действа в нашия свят? Дали първичните и живи същества, почитани някога като „богове” съществуват редом до съвременния човек?

Библейското гледище за произхода на езичническите богове започва с нещо, което във втората си книга нарекох Първото Откровение. Това означава, че е имало съвършено откровение от Бога към човека по времето на творението. Първият човек Адам пребъдвал в Бога и получавал божествено познание от ума на Бога. Човекът бил „настроен” към умствените процеси на Бога и разбирал, следователно, това което Бог знаел за науката, астронимията, космогонията, геологията, есхатологията и т.н. След грехопадението Адам бил „изключен” от ума на Бога, но запазил непълен спомен за божественото откровение, включително познание за Божия план за изкупление от времето на грехопадението до свършека на времето и всичко помежду им, включително Ноевия Потоп, идването на Месията и последната Световна империя. Две неща започнали да се случват през десетилетията след Грехопадението: 1) информацията от първото откровение станала отдалечена и изкривена, тъй като била разпръсната сред народите и се предавала от поколение на поколение; и 2) царството на Сатаната сграбчило тази възможност, за да получи поклонение и да отдалечи хората от Яхве, като изкривявало и подменяло първото откровение с езичнически идеи и „богове”. Тази гледна точка изглежда разумна, когато се вземе предвид, че най-ранните исторически и археологически записи сочат и повтарят части от първоначалната история.

В изумителната си книга „Откритието на Битие”, Преп. К. Х. Канг и д-р Етел Р. Нелсън потвърждават, че праисторическите китайски идеографични картини, (използвани в много древната китайска писменост), разказват историята на Битие, включително създаването на Мъжа и Жената, градината, изкушението и Грехопадението, Ноевия Потоп и Вавилонската кула.

В книгата си „Истинското значение на Зодиака” покойният д-р Джеймс Кенеди твърди, че древните знаци на Зодиака също показват едно единствено и първоначално откровение – нещо като Евангелие в звездите – и че посланието на звездите, макар и демонизирано и превърнато в астрология след грехопадението, първоначално съдържало Божието Евангелие. Той пише: „В писанията на почти всички цивилизовани народи съществува описание на главните звезди в небесата – нещо, което би могло да се нарече техните „Съзвездия на Зодиака” или „Знаци на Зодиака”, от които има дванадесет. Ако се върнете назад във времето до Рим, или отвъд това до Гърция, или преди това до Египет, Персия, Асирия, или Вавилония – независимо колко назад се връщате, има един забележителен феномен: Почти всички народи са имали едни и същи дванадесет знаци, представляващи едни и същи дванадесет неща, поставени в един и същи ред... Книгата на Йов, която от мнозина се смята за най-старата книга в Библията, отива към приблизително 2150 г.пр.Хр., което е 650 години преди Моисей да се появи на сцената и да напише Петокнижието; повече от 1000 години преди Омир да напише Одисеята и Илиадата; и 1500 години преди Талес, първият от философите, да се роди. В 38 глава Бог най-накрая се намесва и говори на Йов и лъжливите му утешители. И Той задава въпроси на Йов, показвайки му и на неговите другари тяхното невежество. Бог им казва: „Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона? Извеждаш ли Мазарот на времето му? Или управляваш Мечката с малките ѝ?” (Йов 38:31-32) Тук виждаме споменаване на съзвездията Орион, Плеядите и Голямата мечка. В книгата на Йов има и споменаване на Кит – Морското чудовище, и на Дракон – Великата змия. Желая да привлека вниманието ви към Йов 38:32а: „Извеждаш ли Мазарот на времето му?” „Мазарот” е староеврейска дума, която означава „Съзвездията на Зодиака”. В това, което може би е най-старата книга в цялата човешка история, откриваме, че съзвездията на зодиака вече са били ясно познавани и разбирани... След като сме пояснили, че Библията изрично, категорично и нееднократно осъжда това, което сега е известно като астрология, остава фактът, че е имало дадено от Бога Евангелие в звездите, което стои отвъд и зад това, което сега е било покварено. В книгата си Кенеди осъжда практикуването на астрология, докато отстоява виждането си, че съзвездията на Зодиака вероятно са били дадени от Бога на първия човек като „протоколи” на първото откровение на Бога.

Ако основното предположение на този възглед е правилно – че първоначалното откровение е било изопачено след грехопадението на човека и следователно дегенерирало в митовете на езичническите богове – би трябвало да е възможно да се намерят множество примери за такова изопачаване още от самото начало на историята и в различните цивилизации по света. Тъй като митовете зад боговете биха били по този начин „заимствани” идеи, преиначените текстове биха били подобни на първоначалната истина и, в този смисъл, доказателство за едно единствено и първоначално откровение. Ако изкривяванията на първоначалното откровение в действителност са били стимулирани от свръхестествено зло, целта на промените ще е хората да се отдалечат от почитането на Яхве. В определени древни легенди, като „Енума Елиш”, „Епосът Адапа”, „Епосът на Гилгамеш”, намираме ранни следи от калейдоскопа на първото откровение, изплагиатствани с цел да се построят митологиите на езичническите богове.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА
Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ
Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ
Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА
Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА
Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС
Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?
Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА
Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД
Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР
Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА
Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС
Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ - ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА
Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС
Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО
Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК
Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ
Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?
Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА
Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?
Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА
Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА
Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33
Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?
Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?
Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО
Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО
Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?
Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН
Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012
Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 
 

Go Back

Comment

View older posts »