Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Показва ли този древен египетски ръкопис НЛО, кацащо върху Сфинкса?

Енигматичната 3 000 годишна скица от погребалния папирус Джед Кхонсу Еф Анкх, намиращ се на показ в музея в Кайро, илюстрира необичайна сцена: дискообразен обект, обрисуван като изключително ярък, с колесници, спуснат върху Сфинкс.

Може ли това наистина да е извънземен НЛО?

Търсачите на извънземни вярват, че това е убедително доказателство, че има дълбока връзка между древен Египет и същества от друг свят.

Обектът върху Сфинкса не прилича на никоя друга „лодка” от древноегипетската митология.

Всъщност, то не прилича на нищо видяно преди това в тяхната иконография и символика.

Има подобни изображения на т.нар. летящи машини в храма на Сети, но те са развенчани като резултат от палимпсест.

Любопитният обект от скицата от погребалния папирус от Джед Кхонсу Еф Анкх бил нарисуван от древните като диск, който излъчва изключително ярка светлина, а когато погледнете съвременни изображения на НЛО, някак прилича точно описанията, които хората правят на НЛО днес.

А ако погледнем по-отблизо древния ръкопис, става ясно, че това е дискообразен обект, който има сияен купол на върха си. Описан е като „кацнал” върху Сфинкса, с триножници, които се подават от обекта.

Но какво прави Сфинкса толкова специален? И ако това наистина е НЛО, а не растение или някаква буболечка?

Да, би могло да е растение или цвете, или пък някаква буболечка, нали? Но ако има и друго обяснение какво представлява обектът? Тоест, това че прилича на дискообразен обект, който е кацнал върху Сфинкса, не означава, че е това...

Истината е, че произходът на Сфинкса е неизвестен и не е от голяма полза, когато видите папирус като този.

Степента на ерозия, която виждаме върху него, предполага че датира отпреди 10 000 г.пр.Хр. Това е древен монумент, чиито тайни са останали скрити хиляди години.

Съобщава се, че изследователи са намерили проходи към скрити камери под Сфинкса, а някои дори се осмеляват да твърдят, че Сфинксът може би съдържа истината са самото ни съществуване.

Той с право е наричан един от най-мистериозните монументи на повърхността на планетата.

Когато масивният монумент бил открит за първи път, той бил покрит – чак до главата – с пясък. Векове наред повечето посетители, които посещавали областта, вярвали че това е всичко.

Само че френският инженер Емил Барез бил убеден, че под повърхността има още много, отколкото дори археолозите смятали, поради която причина разпоредил разкопки за изравянето на Сфинкса. Най-накрая, след 11 години продължително копане, Барез и екипът му изровили масивно тяло, наподобяващо лъв, представяйки наново масивния монумент пред света в пълния му блясък. Това е най-голямата монолитнна скулптура на Земята.

Любопитно, в допълнение към гореспоменатия папирус, който „изобразява” дискообразния обект, има още един древен ръкопис, считан за убедително доказателство за извънземен контакт в древен Египет.

Наричан Папирусът от Тули, древният ръкопис описва подробно невероятна сцена.

Преводът на текста според Р. Седрик Ленърд твърди:

В 22-та година, на третия месец от зимата, шестия час на деня [...] сред писарите на Дома на Живота се намери, че странен Огнен Диск идваше в небето. Нямаше глава. Дъхът на устата му издаваше лош мирис. Тялото му бе един прът дълго и един прът широко. Нямаше глас. Дойде към дома на Негово Величество. Сърцето им се смути от това и паднаха по корем. Те [отидоха] при царя, за да съобщят. Негово Величество [нареди] да се консултират със свитъците [намиращи] се в Дома на Живота. Негово Величество размишляваше върху всичките тези събития, които сега се случваха.

След като минаха няколко дни, те станаха по-многобройни в небето отвсякога. Сияеха в небето повече от яркостта на слънцето и се простираха до пределите на четирите опори на небесата [...] Могъща бе позицията на Огнените Дискове.

Войската на Царя наблюдаваше, а Негово Величество бе посред нея. Беше след вечеря, когато Дисковете се издигнаха високо небето към юг. Риби и и други летящи паднаха от небето: чудо невиждано от основаването на страната. Освен това, Негово Величество нареди да се донесе тамян, за да се омилостиви сърцето на Амон-Ра – богът на Двете земи. Освен това, беше [заповядано] събитието [да се запише] за Негово Величество в Аналите на Дома на Живота, [за да се запомни] завинаги.

Възможно ли е енигматичният дискообразен обект върху Сфинкса да е един от тези Огнени Дискове, споменати в Папируса от Тули?

 

Go Back

Comment

View older posts »