Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

6 знака, че сте стара душа

Има много хора в живота ни, които са стари души и ти може да си един от тях.

Те са мъдри отвъд това, което показва външният им вид или възраст, а вътрешното им познание им дава много развито разбиране за света.

Те често са тихи, предпочитат да наблюдават и да се учат отдалеч, докато усвояват вътрешно уроците и всички преживявания, през които преминават в живота.

Старите души излъчват определена честота, която е мирна и стабилна и около тях се създава естествено спокойствие.

Мнозина вярват, че са се сдобили с мъдростта си от миналите животи, през които са преминали и че посредством това са надарени с просветен поглед върху сложния свят, в който живеем.

Както ще видим по-долу, старите души преживяват и виждат нещата по различен начин и това ги отделя от всичко, през което останалите преминават.

От своя страна, те правят нещата по различен начин и ето някои от начините, чрез които това си проличава:

1. Старите души вървят по свой път в живота:

Те не са последователи в никой смисъл на думата и никога не правят това, което се очаква от тях. Типичните цели и материални наклонности на живота не представляват никакъв интерес за тях.

Вместо към успех и власт, те се стремят към самореализация и щастие. Ето защо те често са по-свързани, духовни и земни.

2. Старите души имат само няколко истински приятели за цял живот:

Те често изпитват затруднения да се свързват с хората на своята възраст, понеже не се интересуват от много от нещата, които тези хора правят или говорят.

Те по-скоро гравитират около малцина избрани приятели, които могат наистина да ги разбират и вътрешното им дълбоко естество.

Не си губят времето да опознават хората, с които не могат да се обвържат, и може да се каже, че старите души си търсят приятели, които виждат като сродни души.

3. Старите души имат неутолима жажда за учене:

Страстта им към всичко интелектуално и информативно е ясна от самото начало.

Обичат критичното мислене и всички преживявания, през които преминават, ги изучават в дълбочина и извличат важни житейски уроци от тях.

За една стара душа познанието носи щастие и сила. Те живеят за мисловни предизвикателства.

4. Старите души се настройват към нови ситуации и обстоятелства с лекота:

Те не обичат да изпъкват или да правят сцени, а предпочитат да стоят по-назад и да наблюдават. Въпреки че не са анти-социални сами по себе си, те донякъде се чувстват като неразбрани социални изгнаници.

Естественото им любопитство ги кара да задават много въпроси и от това следват дълбоки разговори. Само че ако разговорът стане безцелен или повърхностен, те веднага губят интерес.

Ако не могат да го насочат обратно към по-смислени теми, те просто  го прекратяват рязко и продължават напред.

5. Старите души гледат отвъд материалното и виждат голямата картина:

Те филтрират основните всекидневни детайли, които обичайно замъгляват мислите и умовете на всеки друг.

Погледът им е ясен и некомпроментиран от материални неща или себична суета, която виждат като безсмислена и непродуктивна.

Вместо да се фокусират върху тук и сега, те гледат покрай него, далеч напред в бъдещето.

Мисленето много напред и за всички възможности, или последствията от нечии действия е това, което им дава по-широка перспектива и разбиране за света отвъд настоящето.

6. Старите души са духовни:

Това не означава, че са религиозни фанатици, или дори част от която и да е организирана религия.

Вместо това те са по-настроени към най-различни древни ритуали и традиции, чието практикуване им носи щастие.

Старите души винаги търсят просветление чрез познание, а духовността както обгръща, така и изпълва голяма част от това.

 

Go Back

Comment

View older posts »