Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Живот между преражданията: Част първа - Начално проучване

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ВЯРВАНИЯ НА КЛИЕНТА В НАЧАЛНОТО ПРОУЧВАНЕ

ПРЕДИ ДА НАВЛЕЗЕМ В ДЕТАЙЛИТЕ НА хипнотичната методология, свързана с практикуването на духовна регресия, може би ще е най-добре да обмислите подхода си към въпросите за отвъдното. Като практикуващи духовна регресия, вие ще имате клиенти, които при първия си контакт с вас ще се чувстват объркани относно собствените си вярвания. Реакцията ви на техните затруднения почти със сигурност ще е определящият фактор дали ще си запишат час при вас. Макар че повечето хора, които желаят да възстановят духовните си спомени, са наясно с вярванията си, някои страдат от религиозни задръжки, притеснения за механиката на хипнозата или скептицизъм към идеята точно вие да улесните мисленото им влизане в духовния свят. В началото на сеанса обяснявам на колебаещия се, че за него ще е полезно, ако се отнесе непредубедено към хипнотичната регресия. Дори понякога му казвам, че каквато и да е системата му от вярвания, несъзнателните спомени ще му разкрият един дом в духовния свят, подобен на описанията на всички преди него. Скептикът би могъл да възрази, че това е предварително насочване, ала след хиляди такива сеанси се чувствам напълно спокоен да направя подобно изявление пред един неуверен клиент. Що се отнася до внушението, не бива да забравяме, че книгите ми за живота в отвъдното вече са обществено достояние. Ако потенциалният клиент спомене за възможността да е бил повлиян от прочитането на тези книги, изтъквам, че през многото години преди публикуването на моите изследвания не съм казвал почти нищо на повечето си клиенти. Ще видите, че и в двата случая това не оказва никакво влияние. Когато обектът на хипноза влезе мислено в духовния свят, независимо от вярванията му или онова, което съм му казал предварително, разказът му наподобява тези на предишните ми клиенти. Обучавани от мен ЖМП хипнотерапевти съобщават за клиенти, които никога не са чували за мен и моите книги, но без никакво предварително влияние са давали същите описания на духовния свят. Разликите се състоят в това кои дейности на душата виждат ясно и кои — замъглено. Няма два еднакви сеанса, защото всяка душа има собствен енергиен модел за възстановяване на безсмъртните спомени и собствената си уникални история на съществуване. Ако поради строги религиозни вярвания потенциалният клиент има резерви спрямо метафизичната философия, това може да предизвика у него силен вътрешен смут, с който трябва да се занимаете в самото начало. Човекът се е свързал с вас, защото иска духовна информация за висшия си аз, но религиозните пречки го задържат. Често установявам, че зад такъв конфликт на ума се крие нещастие и неудовлетвореност от живота и света. Такива хора идват при вас, защото най-после са достигнали етап, в който желаят да намерят отговорите посредством нов подход. Еклектичният терапевт е добър вариант за непредубедени философски обсъждания, които да насърчат потенциалния клиент към размисли и тълкувания. Например в Америка, където живеят предимно християни, може да чуете: „Искам да разбера какво е раят, но се притеснявам, че върша грях, като идвам при вас". Същото притеснение, но поднесено по друг начин, звучи така: „Мисля, че има живот след смъртта, но трябва ли човек да вярва в прераждането, за да си направи духовна регресия?" Имал съм клиенти, изповядващи религии, според които животът е строго предопределен и никой няма власт над съдбата си. Други религии се отнасят непредубедено към прераждането и съдбата, но техните ритуали включват съществуването на гневни богове, зли духове и мрачни астрални области след смъртта. Някои системи от вярвания пък не допускат съществуването на духовна самоличност в живота между прераждания-та на Земята. За атеистите и агностиците, разбира се, е трудно да приемат наличието на висша сила и велик план за Вселената. Но както вече споменах, независимо от съзнателните идеологически предпоставки, когато преминат в свръхсъзнателно състояние на транс, тези хора имат същите духовни спомени за живота си между преражданията като другите клиенти. Мислещи хора с различни вярвания ще дойдат при вас, защото търсят смисъла на живота си. Те се нуждаят от друг вид духовност, която да им звучи смислено и последователно. Ако не броим екстремистите с техните радикални доктрини, всички световни религии проповядват състрадание, милосърдие и любов. Лошото е само, че са твърде сковани от вековните догми и не са в съзвучие със съвременното мислене. По мое мнение големите световни религии не звучат много лично за доста хора. В известен смисъл тези религии са загубили голяма част от същността на индивидуалния духовен контакт с божественото — контакта, от който изобщо са произлезли. Хората са обезпокоени от това развитие. Според историка Арнолд Тойнби, когато загуби очарованието си като духовен модел за хората, всяка система от вярвания бива видоизменяна или губи последователите си. Живеем в свят, който се счита за хаотичен. Някои от нас смятат, че сами сме си го направили такъв, други обвиняват Източника, който ни е създал, и обръщат гръб на всякаква вяра. През дългогодишната си частна практика наблюдавам нарастващия брой търсещи духовно осъзнаване — индивидуално и уникално за тях, без посредници, които да им налагат своите си виждания за духовното. Всеки от нас е склонен да проявява нетърпимост към инакомислещите. Като  практикуващи духовна регресия е нормално да се придържате към собствените си истини, но това не бива да влияе върху възприемчивостта ви за идеите на клиента. По време на сеанса ЖМП терапевтът трябва да помага на клиента да разбере своето съществуване и да постигне спокойствие на духа, без да му налага собствените си ценности. Всичко, което е необходимо да знае обектът, се намира в неговото съзнание. Във всички случаи го оставяйте да разпознава, а след това и да тълкува спомените си. Вашето разбиране и положителната ви целебна енергия са от жизнено значение, докато клиентът ви разкрива живота на душата си. По този начин вие улеснявате протичането на мозъчните му вълни, които увеличават вибрациите на душевната му енергия. Опитвам се да обяснявам на клиентите, изповядващи различни философски виждания, че живеем в несъвършен свят, за да можем да оценим съвършенството. Стремим се да постигнем подобрение чрез промяната и упражняване на свободната си воля. Търсенето на вътрешна мъдрост е от огромно значение, защото, ако не намерим личното си вътрешно познание отвъд институционалните доктрини, разработени от други хора преди много време, не ще разберем напълно смисъла на съществуването си на Земята. При всяко поколение общовалидните истини се наследяват от по-висши и именно този прогрес в познанието и самоосьзнаването е ядрото на нашето личностно себеизразяване. Като практикуващи духовна регресия, използващи силата на хипнозата, ние сме благословени с ново средство за терапевтична намеса. Ако сте в състояние да помагате на хората да видят сами светлината на божественото в себе си и поощрявате откриването на собствената им същност, вие ще сте направили съществен принос за просветлението на човешката раса.

Към: ПРЕДГОВОР
Към: ЧАСТ ВТОРА –  ПОДГОТОВКА ЗА СПИРИТУАЛНА РЕГРЕСИЯ
Към: ЧАСТ ТРЕТА - НАЧАЛО НА ХИПНОТИЧНИЯ СЕАНС
Към: ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - МИСЛЕНИТЕ ДВЕРИ КЪМ ДУХОВНИЯ СВЯТ
Към: ЧАСТ ПЕТА - ЖИВОТЪТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА
Към: ЧАСТ ШЕСТА - ЗАВЪРШВАНЕ НА СЕАНСА

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »