Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Подробно описание на древноегипетския космос

Египетският космос е разделен на две части. Горният регион се състои от земята (Геб), атмосферата (Шу) и небесата (Нут). Нут и Геб са любовници, но Шу трябва да ги държи разделени, за да могат другите богове свободно да се движат през космоса.

Най-важен от тези небесни деца е Ра – богът-слънце – който преминава през небето денем и в подземния свят нощем. Въпреки че небесните тела представляват божествения ред на вселената, подземният свят е символ на чист хаос.

„Дуат”, както е известен, е тъмна бездна, избуяла със змии, чудовища и зли духове.

За да донесат ред в този хаос, няколко бога правят дома си в подземния свят, помагайки на мъртвите да преминат през опасния му терен. Ра – богът-слънце – е този, който помага да се донесе баланс в космоса, с помощта на другарите му божества. Той преплава през „Небесната река” денем, почивайки си в лодката си, известна като Манджет (дневния шлеп). Вечер влиза в подземния свят и лодката получава името Мескетет (лодката на милионите).

Докато се спуска в небитието, тялото на Ра умира, донасяйки мрак в горния регион на Земята. Екипаж от по-нисши божества охранява тялото му и насочва лодката през опсания подземен свят с надеждата да го върнат към живот.

Лодката първо спира в пролуката на Абидос, където се качват душите на безброй човеци. Те ще бъдат съдени от Озирис, който ще определи мястото им в задгробния живот. След това Мескетет се отправя по пътя си към подземното царство, където ще премине през дванадесет порти, като всяка камера предлага предизвикателство, което трябва да се преодолее, преди Ра да изгрее отново.

ЧАС 1: При „Ручея на Ра” Упуаут – отварящият пътища – отключва първата порта, позволявайки на Ра достъп до подземния свят. Лодката подминава шест змии, които богинята Ба държи на разстояние.

ЧАС 2: При „Ур Нес” светлината на Ра подхранва духа на царевицата, за да може тя да цъфти в горния свят, донасяйки здраве и изобилие на хората му.

ЧАС 3: В „Царството на Озирис” сърцата на смъртните се претеглят с тежестта на перо. Ако тежестта на греховете им накара везната да падне до долу, изяжда ги Амемт – поглъщащият души.

ЧАС 4: „Живата от Формите” е мрачно пустинно царство, ръководено от Сокар – господар на мистериозното. Лодката се носи тихо над пясъците, за да не събуди една хидра, която пази царството.

ЧАС 5: Лодката на Ра преминава в една клисура, известна като „Скритата”. Изходът се пази от два сфинкса, чиито гатанки трябва да бъдат разгадани, преди лодката да може да продължи. Сокар – богът на мъртвите – е този, който им помага да разплетат тайните на пазителя.

ЧАС 6: При „Водната Бездна” лодката пада в една голяма река. Чудовищен лъв дебне по бреговете ѝ, а по-нататък към тях се присъединява Кепера – бог на разрушението – който по-късно ще помогне да се съживи тялото на Ра.

ЧАС 7: „Тайната Пещера” е опасно царство, тъй като Апеп – господар на Хаоса – обитава там. Великата змия се опитва да погълне лодката, но Изида – богинята на магията – използва силите си, за да прогони звяра обратно в бездната.

ЧАС 8: „Саркофагът на боговете” е покойното място на отишли си божества. Когато лодката на Ра преминава, те се провикват и приветстват бога-слънце, защото времето му да възкръсне е близо.

ЧАС 9: Докато лодката навлиза в „Процесията на Образите”, реката става буйна и неуправляема. 12 звездни бога помагат лодката да се насочи надалеч от огнедишащи змии, обратно към безопасни брегове.

ЧАС 10: Лодката вече пристига при „Високите брегове”. Група божествени воини защитават Ра, докато един голям сокол, известен като „Водачът на Небето”, ги води към светлината. Кепера се присъединява към Ра в готовност за възкресяването му.

ЧАС 11: „Устата на пещерата” е земя на живота и смъртта. Тези смъртни, които били определени като зли в третия час, са хвърлени в една яма, охранявани от огнени богини, докато не умрат. Шеду – крилата змия – носи със себе си обещанието за нов ден.

ЧАС 12: „Раждането засиява” е последната камера, където Кепера възкресява великия цар Ра. Пробуждащата му форма се се плъзга през устата на великата змия, известна като „Живот на боговете”.

И тъй, Ра е прероден и сиянието на утринното слънце кара всички хора да се радват, докато светлината му се завръща в горния край на Египет.

 

Go Back

Comment

View older posts »