Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Арата"

Второто пришествие на Антихриста - Шеста глава: Вавилонската кула

Библията предоставя само кратко резюме на кариерата на Нимрод в Битие 10, а след това в Битие 11 описва мистериозното събитие, включващо опита да се построи кула до небето:…

Read more

1 blog post

View older posts »