Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Голяма година"

Изгубеният цикъл от време: Историческа перспектива – Част 2

Съвременните исторически теории като цяло пренебрегват митовете и фолклора и не вземат предвид никакви външни макро влияния върху съзнанието. В по-голямата си част съвременната историческа теория учи, че съзнанието (или историята) се движи в линеен модел от примитивното към съвременното, с някои…

Read more

1 blog post

View older posts »