Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Гопи Кришна"

Кундалини: Симптомите на човешкото пробуждане и мистичната връзка с космоса

Понякога превеждана като „увитата” в концепцията на Дхарма, Кундалини се отнася за форма на първична енергия (или шакти), за която се казва, че се намира в основата на гръбнака.…

Read more

1 blog post

View older posts »