Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Palmsbet Sports Betting Bulgaria

Blog posts : "Джосер"

Имхотеп: Първият известен архитект, строител на пирамиди, астроном и инженер в древната история

Имхотеп бил египетски учен, който заслужава да се счита за исторически архетип на енциклопедист: мъдрец, доктор, астроном и първият архитект, известен в историята (ок. 2690-2610 г.пр.Хр.). Първожрец на Хелиополис, …

Read more

1 blog post
Palmsbet Sports Betting Bulgaria

View older posts »