Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Езичници"

Второто Пришествие на Антихриста - Девета глава: Разделянето на народите

Книга Битие пише, че амбициозния план на хората, строящи Вавилонската кула бил спрян с божествения декрет да се разделят на земята по различни езици.

„Тогава Господ слезе да …

Read more

1 blog post

View older posts »