Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Индивид"

Индивидът срещу Глобализма

„Глобално решение“ означава, че индивидът е изваден от уравнението, той не важи, не означава нищо в голямата схема на нещата, той е просто пешка, цифра върху дъската.…

Read more

1 blog post

View older posts »